Exclusief toegankelijk Registreer voor toegang tot Zorgvisie.nl Lees meer

ADRZ onder verscherpt toezicht

Het Admiraal de Ruyter Ziekenhuis in Zeeland is door de Inspectie voor de Gezondheidszorg (IGZ) onder verscherpt toezicht gesteld. Het ziekenhuis besteedt te weinig aandacht aan patiëntveiligheid, zo meent de inspectie.
ADRZ onder verscherpt toezicht

Het Admiraal de Ruyter Ziekenhuis heeft vestigingen in Middelburg, Goes, Vlissingen en Zierikzee.

VMS

Het VMS is het systeem waarmee ziekenhuizen risico’s signaleren, verbeteringen doorvoeren en beleid vastleggen, evalueren en aanpassen. Met een geaccrediteerd of gecertificeerd VMS hebben ziekenhuizen de structuur op orde om risico’s te beheersen. De Inspectie benadrukt dat Nederlandse ziekenhuizen juist op de werkvloer risico’s systematisch in kaart moeten brengen en dat daar de beheersmaatregelen moeten worden genomen.

Verscherpt toezicht

De IGZ gaat nu onaangekondigde en aangekondigde bezoeken aan het ziekenhuis brengen. De directie moet regelmatig aan de inspectie de voortgang van de verbeteringen rapporteren. IGZ wil dat het ziekenhuis voor 1 januari klaar is met de verbeteringen. Het verscherpt toezicht wordt pas opgeheven als de patiëntveiligheid is verbeterd.

Reactie ADRZ

De raad van bestuur van het ADRZ gaat er vanuit dat het ziekenhuis voor het eind van dit jaar aan alle voorwaarden voldoet om alsnog het VMS-certificaat te verkrijgen. Het bestuur ziet het verscherpte toezicht als extra motivatie om alsnog het certificaat te behalen. De inspectie wijst specifiek op bewustzijn, cultuur en structuur op het gebied van de veiligheid. Daarnaast noemt de IGZ een aantal verbeterpunten waar het ADRZ in versneld tempo aan moet voldoen. Het gaat om een aantal thema’s uit het VMS-zorgprogramma, zoals pijnbestrijding, observatie bij delier en de zorg voor ondervoede patiënten. Nadat bekend was dat het certificaat niet werd verkregen, heeft het ADRZ tal van maatregelen getroffen. Het ADRZ benoemde het thema veiligheid als speerpunt voor 2013 en 2014. ‘De afgelopen maanden zijn diverse personeelsbijeenkomsten gewijd aan bewustwording, registratie en evaluatie van veiligheidsaspecten. Elke maand staat in het ADRZ een nieuw veiligheidsthema centraal. Een speciale Taskforce van het ADRZ begeleidt het proces al enige tijd en draagt zorg voor versnelling van de uitvoering van het plan van aanpak.’

Accreditatie

In januari van dit jaar besloot het Nederlands Instituut voor Accreditatie in de Zorg (NIAZ) het ziekenhuis nog geen certificaat toe te kennen. Dat kwam niet onverwacht, laat het bestuur weten. ‘Na de fusie van Ziekenhuis Walcheren en de Oosterscheldeziekenhuizen in 2010 zijn de culturen en werkprocessen nog niet zodanig op elkaar afgestemd dat certificering al voor de hand zou liggen.

Eén reactie

  • adje rem

    Kunnen we niet ALLE ( 85) ziekenhuizen onder verscherpt toezicht stellen . GEWOON PREVENTIEF ??? en doe dat ook maar bij al die raden van blinden ? !

Of registreer u om te kunnen reageren.