Exclusief toegankelijk Registreer voor toegang tot Zorgvisie.nl Lees meer

Bruikbaarheid mystery guests in de zorg valt tegen

De inzet van mystery guests in de ouderenzorg en de ggz levert minder relevante informatie op dan verwacht. Dat is de conclusie van een rapport van het Instituut Beleid & Management Gezondheidszorg (iBMG) van de Erasmus universiteit in opdracht van het ministerie van VWS.
Bruikbaarheid mystery guests in de zorg valt tegen

Naar analogie van de ‘mystery shopper’ in andere sectoren heeft de Inspectie voor de Gezondheidszorg (IGZ) in 2011-2012 een pilot uitgevoerd met de inzet van mystery guests in de ouderenzorg. Daartoe is een extern bureau in de hand genomen met ervaring in het optreden als mystery guest. In totaal zijn 22 bezoeken aan zorginstellingen voor de IGZ uitgevoerd. Publicaties over deze bezoeken zijn voorgelegd aan de betreffende zorginstellingen en openbaar gemaakt. Het iBMG heeft deze pilot geëvalueerd. De bruikbaarheid van mystery guests bleek in de pilot om een aantal redenen tegen te vallen. Zo heeft de mystery guest geen bevoegdheden waardoor bijvoorbeeld patiëntendossiers en niet openbaar toegankelijke plekken niet bekeken kunnen worden. Ook heeft de mystery guest lang niet altijd een goede kijk op wat vanuit patiëntenperspectief goede kwaliteit van zorg is, op basis waarvan de IGZ kan optreden.

Onderzoek

Voor de evaluatie hebben de onderzoekers een aantal activiteiten ondernomen. Naast een reconstructie van de politieke verwachtingen is op basis van de literatuur en ervaringen van andere toezichthouders gekeken naar mogelijke effecten van mystery guests. Ook is door middel van interviews en analyse van rapportages van de ingezette mystery guests en van de IGZ gekeken naar de bruikbaarheid van het instrument van de mystery guest in het toezicht.

Aanpassingen

Op basis van de bevindingen uit het onderzoek stelt het iBMG dat in ieder geval aanpassing van het instrument nodig zijn om het bruikbaar te kunnen maken voor het toezicht. Zo is bijvoorbeeld betere training van mystery guests nodig zodat zij beter kunnen rapporteren en evalueren. Lees het onderzoek.

Eén reactie

  • adje rem

    Wat een slim onderzoek , zeker opgezet door een ervaringsdeskundige ? De mysterygast zou zich als PATIËNT moeten laten opnemen ,maar zeker in deze hete dagen kan het van zijn of haar (im)mobiliteit afhangen of hij of zij na een week niet ..... ondervoed , gedehydrateerd, en met rauwe billen en een urineweginfectie weer op kan stappen. Een cameraatje en of microfoontje zal wel effectief zijn, maar ja dan komt de waarheid aan het licht en is geen pet of doofpot groot genoeg ? ? Met de zieke ziekenhuizen en andere tobbestuurde instellingen gaat de tot de markt gedwongen ZORG met ambtelijke snelheid en zekerheid ook 'marktconform' ....FAILLIET. ? ?

Of registreer u om te kunnen reageren.