Exclusief toegankelijk Registreer voor toegang tot Zorgvisie.nl Lees meer

IGZ gaat meer op reputatie zorgaanbieders letten

De Inspectie voor de Gezondheidszorg gaat bij opleiding van nieuwe inspecteurs duidelijk maken hoe groot de impact is van verscherpt toezicht. Ook krijgen zorginstellingen meer ruimte om hun zienswijze te uiten bij het openbaarmaken van rapporten.
IGZ gaat meer op reputatie zorgaanbieders letten

De IGZ liet het openbaarmakingsbeleid onderzoeken door de Erasmus Universiteit en het Verwey-Jonkers Instituut. Daaruit komt naar voren dat zorginstellingen de IGZ steunen en begrip hebben voor openbaarmaking inspectierapporten en maatregelen. Doel van de openbaarmaking is het het bevorderen van de naleving van wetten en richtlijnen. Om antwoord te krijgen op de vraag of zorgaanbieders zich daardoor ook beter aan de regels houden, vroeg de inspectie dit te onderzoeken.

Kritiek

Hoewel zorgaanbieders de publicatie van rapporten en maatregelen steunen, uiten zij ook kritiek. Zo ervaren ze de korte voorbereidingstijd op de openbaarmaking van verscherpt toezicht als problematisch. Ook blijkt dat de effecten van openbaarmaking soms onbedoeld anders zijn dan de inspectie heeft beoogd. Dit heeft onder meer te maken met de terminologie. Zo kan bijvoorbeeld het begrip hoog risico angst bij patiënten oproepen. Verder constateren sommige respondenten dat houding en oordeelsvorming tussen de inspecteurs te veel verschillen.

Verbeteringen

Met de uitkomsten van het onderzoek wil de inspectie verbeteringen doorvoeren op het gebied van communicatie, beleid en procedures en de interne opleiding van inspecteurs. Zo zal de IGZ voortaan standaard bij een rapport de zienswijze of reactie van een zorgaanbieder publiceren. Verder bekijkt de inspectie de mogelijkheid om de termijn te verlengen tussen het aankondigen, instellen en bekendmaken van verscherpt toezicht. De uitkomsten van het evaluatieonderzoek worden opgenomen in de opleiding van inspecteurs om hen meer inzicht te geven in de impact van maatregelen en van welke factoren dit afhankelijk is.

Of registreer u om te kunnen reageren.