Exclusief toegankelijk Registreer voor toegang tot Zorgvisie.nl Lees meer

Geen nieuw onderzoek naar geweld tegen ouderen

Staatssecretaris Martin van Rijn (VWS) is voorlopig niet van plan om een nieuw onderzoek in te stellen naar geweld tegen ouderen door mantelzorgers. Dat blijkt uit zijn geschreven antwoorden op Kamervragen van D66-Kamerlid Vera Bergkamp.
Geen nieuw onderzoek naar geweld tegen ouderen

Van Rijn wil eerst een verkenning laten uitvoeren voordat hij het groene licht geeft voor een onderzoek naar geweld door mantelzorgers tegen ouderen. Dat antwoordt hij op vragen van Vera Bergkamp over het bericht dat 200.000 ouderen van boven de 65 jaarlijks worden mishandeld door partners, familie, huisvrienden of zorgverleners. Bergkamp zet vraagtekens bij het feit dat deze cijfers uit 1996 stammen. Ze vraagt zich af hoe de actuele cijfers hierover eruit zien.

Schatting

Van Rijn geeft aan dat het aantal van 200.000 gevallen een schatting is en dat betrouwbare cijfers moeilijk te vinden zijn vanwege het taboe dat op dit onderzoeksonderwerp rust. Hij schrijft: ‘In het Actieplan "Ouderen in veilige handen" wordt aangegeven dat we waarschijnlijk te maken hebben met het topje van de ijsberg. Dit komt omdat ouderenmishandeling een thema is waarop een taboe rust. Ouderen die te maken krijgen met ouderenmishandeling, zullen zelf meestal hun situatie niet als zodanig benoemen. Daarnaast praten ze er vaak niet over uit angst voor de gevolgen, uit schaamte of omdat zij denken dat ze de enige zijn. Voor omstanders is het vaak een blinde vlek. Men kan zich niet voorstellen dat het in hun omgeving of in hun instelling voorkomt.’

Voortgang

Op basis van een verkenning zal de staatssecretaris besluiten uiteindelijk beslissen of hij een onderzoek instelt en zo ja, in welke vorm. ‘In de volgende voortgangsrapportage over geweld in afhankelijkheidsrelaties, die naar verwachting in het najaar 2013 zal verschijnen, zal ik daarover rapporteren.’

Of registreer u om te kunnen reageren.