Exclusief toegankelijk Registreer voor toegang tot Zorgvisie.nl Lees meer

Zorg- en therapiecentrum Wittelte onder verscherpt toezicht

De inspectie heeft per 1 augustus 2013 Zorg- en therapiecentrum Wittelte (ZTCW) in Wittelte onder verscherpt toezicht gesteld. Volgens de inspectie is sprake van onprofessionele zorg.
Zorg- en therapiecentrum Wittelte onder verscherpt toezicht

In het kader van toezicht op nieuwe toetreders in de geestelijke gezondheidszorg, heeft de inspectie ZTCW in april en juli 2013 bezocht. Tijdens deze bezoeken constateerde de inspectie dat het centrum binnen de huidige constructie in onvoldoende mate professionele zorg kan leveren. Het ontbreekt binnen ZTCW, naar het oordeel van de inspectie, aan voldoende kritisch vermogen ten aanzien van eigen gedrag en beleid. De inspectie stelt verscherpt toezicht in voor een periode van zes maanden. In deze periode moet ZTCW een plan van aanpak opstellen om de organisatie en cultuur aantoonbaar te veranderen. En dit plan ook uitvoeren. De inspectie zal de voortgang van de verbeteringen toetsen met onaangekondigde bezoeken.

Eén reactie

  • Jan C

    Bij alle vaststellingen door het IGZ dat een verpleeg of zorginstelling onder verscherpt toezicht komt, heb ik nog niet een keer de toevoeging gelezen: HET BESTUUR IS JUSTITIEEL VERWIJDERD.
    Wat heeft dat verscherpt toezicht dan voor zin?

Of registreer u om te kunnen reageren.