Exclusief toegankelijk Registreer voor toegang tot Zorgvisie.nl Lees meer

Uitstel dreigt voor nieuwe Wmo

De invoeringsdatum van 1 januari 2015 voor de nieuwe Wmo staat onder druk. De VNG wil de wet onder zware condities nog wel uitvoeren maar de oppositie pleit voor uitstel.
Uitstel dreigt voor nieuwe Wmo

Een meerderheid van de gemeenten maakt zich ernstige  zorgen over de grote financiële risico's die met de invoering van de nieuwe Wmo verbonden zijn. Volgens VNG-woordvoerder Frotina Zuidema is dat de belangrijkste boodschap van de ledenvergadering van afgelopen vrijdag. 'Ten eerste is het budget dat we voor de uitvoering krijgen, teruggebracht van zes miljard naar vier miljard omdat verzorging naar de verzekeraars is gegaan. Ten tweede is het zo dat mensen die in het overgangsjaar 2015 vanuit de AWBZ naar de Wmo overgeheveld worden nog een jaar lang hun rechten behouden op de duurdere AWBZ-zorg. Dat heeft onvoorzienbare effecten op de gemeentefinanciën. Zeker omdat we volgend jaar niet alleen met de transitie van de Wmo zitten maar ook met de Jeugdzorg. Gemeenten komen hierdoor in een spagaat terecht. Aan de ene kant willen ze hun taken uitvoeren, maar de risico's doemen huizenhoog op.'

Bezwaren

Uitstel is desondanks niet onvermijdelijk volgens de VNG, mits het Rijk tegemoetkomt aan de bezwaren van gemeenten. 'Dat betekent ten eerste dat de afbakening tussen het domein van de gemeenten en het domein van de zorgverzekeraars veel duidelijker moet worden. Het risico dat verzekeraars zorg afwentelen op het budget van gemeenten is met de huidige onduidelijke afbakening gewoonweg te groot. Ten tweede moeten zorgverzekeraars gedwongen worden om afspraken met gemeenten te maken. In sommige regio's zijn er überhaupt geen gesprekken met gemeenten gevoerd. Hierover moet wat ons betreft het Rijk de regie krijgen.'

Niet haalbaar

Volgens SP-Kamerlid Renske Leijten is de invoering van de wet volgend jaar absoluut geen haalbare kaart. 'De tekst zou eerst in de zomer komen, toen na de kerst en ten slotte kwam het vorige week. De Raad van State vroeg al om uitstel en ook de Kamer vindt haar beoordelingstermijn te kort. Zeker na afgelopen vrijdag. Het is niet zo maar iets als de uitvoerders van een nieuwe wet een klein jaar voor de invoering zeggen geen vertrouwen te hebben. Dat zegt mij dat er fouten zijn gemaakt en dat de VNG de reactie van haar achterban gewoonweg verkeerd heeft ingeschat. Ik zal ervoor waken dat de boel volgend jaar compleet in de soep draait.'

Van Rijn

Op de site van het ministerie van VWS reageert staatssecretaris Martin van Rijn schriftelijk op de uitkomsten van de ledenvergadering van de VNG afgelopen vrijdag. 'Goed om te horen dat de gemeenten de decentralisaties omarmen. Ik begrijp de zorgen van gemeenten want het is een hele grote operatie. Er komt veel op gemeenten af waarbij ze een grote verantwoordelijkheid krijgen voor zorg en ondersteuning thuis. We hebben daarom een gezamenlijk belang dat burgers niet tussen wal en schip vallen. Duidelijkheid over wettelijke en financiële kaders is ook van groot belang. De nieuwe Wmo is deze week naar de Tweede Kamer gestuurd. Gemeenten krijgen binnenkort overzicht van de financiën per gemeente. Ook ben ik van mening dat een goede samenwerking tussen zorgverzekeraars en gemeenten een randvoorwaarde is voor goede organisatie van zorg en ondersteuning in de buurt. Ik hecht aan en heb vertrouwen in goed overleg met de gemeenten, zodat wij samen kunnen werken aan een voortvarende uitvoering en voorbereiding van de drie decentralisaties. Het kabinet komt binnenkort met een adequate reactie op de brief van de VNG.'

3 reacties

 • paultjeb

  Men kan ook een woning aanpssen van de onnodige uurkosten die in uw nieuwe stoel worden gestoken.meneer garritsen.nu weet iedereen waarom de zorgkosten de pan uit rijzen. Dank voor uw bericht.

 • frans garritsen

  Gisteren kreeg ik een brief van mijn oude gemeente, mijn rolstoel zou opgehaald worden nu ik verhuisd ben, ik moet nu naar de nieuwe gemeente om mij weer een aangepaste rolstoel te laten aanmeten. Dit alles kost behoorlijk veel ambtelijke uren, rapporten, aanpassingen en een nieuwe rolstoel. De rolstoel is op mij passend gemaakt. Nu komt er straks een andere en nieuwe rolstoel, wederom passend gemaakt. Hoezo bang dat de burger tussen wal en schip valt, hoezo dat de gemeente dichter bij de burger staat, hoezo dat het kostenbesparend is

 • Arjan M

  Zo gaan het keer op keer, Cliënten en organisaties zitten in spanning en zijn hard aan het werk om alternatieven te organiseren voor de mensen die tussen de wal en het schip dreigen te vallen.
  Er moet duidelijkheid komen, motivatie en innovatie ebt weg bij de medewerkers en dat is slecht nieuws.

Of registreer u om te kunnen reageren.