Exclusief toegankelijk Registreer voor toegang tot Zorgvisie.nl Lees meer

CDA: ‘Minister moet wildgroei volumenormen stoppen’

Verzekeraars leggen ziekenhuizen voor dezelfde behandeling verschillende volumenormen op. ‘De minister moet voorkomen dat er een wildgroei aan normen ontstaat’, stelt CDA-Kamerlid Hanke Bruins Slot. ‘Het opstellen van volumenormen moeten we niet overlaten aan zorgverzekeraars.’
CDA: ‘Minister moet wildgroei volumenormen stoppen’
Foto: ANP

CDA-Kamerlid Hanke Bruins Slot benadrukt dat volumenormen op zich goed zijn om de kwaliteit van zorg te verbeteren. 'Maar als verzekeraars afwijken van de volumenormen die de wetenschappelijke verenigingen van medisch specialisten hebben opgesteld, dan vraag ik mij af of dat echt elke keer wel noodzakelijk is. Uiteindelijk zijn de artsen de echte specialisten en behoren zij en niet de verzekeraars daarover te gaan.'

Maar sommige medisch specialismen maken wel erg weinig tempo. Dan is het toch goed dat verzekeraars de boel aanjagen?

'Het is de vraag wie die "aanjaagfunctie" moet hebben. Ik vind het een taak die bij het Kwaliteitsinstituut thuishoort. Die is de autoriteit als het gaat om het opstellen van richtlijnen voor kwaliteit van zorg. Als een medisch specialisme niet opschiet, dan moet het Kwaliteitsinstituut zorgen voor meer snelheid. Het moet de artsen en de patiënten bij elkaar roepen en zorgen dat er richtlijnen en volumenormen komen. Zo blijft het opstellen van normen ook dicht bij het veld. Het kan niet zo zijn dat alle verzekeraars dan zelf maar iets anders gaan bedenken en die normen eenzijdig opleggen aan zorgaanbieders.'

Waarom is het erg dat verzekeraars de lat wat hoger leggen?

'Er dreigt zo een wildgroei aan volumenormen te ontstaan. Daardoor zien patiënten en zorgaanbieders soms door de bomen het bos niet meer. Het zorgt voor verwarring.'

Kunt u een voorbeeld geven?

'Stel je bent zorgaanbieder en je wordt geconfronteerd met drie verschillende volumenormen van verzekeraars. De ene eist 100 operaties per jaar, de andere twee respectievelijk 75 en 50. Wat doe je dan? Hoe ga je daar als ziekenhuis mee om? Hoe organiseer je dat? Je kunt het zekere voor het onzekere nemen en gaan voor 100 operaties, maar stel dat die verzekeraar volgend jaar geen contract meer met je afsluit? Dan zit je opeens met overcapaciteit. En stoppen met behandelingen is ook niet zo makkelijk, want dat kan gevolgen hebben voor andere operaties die een ziekenhuis doet.'

Wat verwacht u van de minister?

'De minister moet voorkomen dat er een wildgroei aan volumenormen ontstaan. Niet de zorgverzekeraars, maar het Kwaliteitsinstituut heeft de aanjaagfunctie. In wezen gaat het om de vraag wie er gaat over het opstellen van volumenormen. Het CDA vindt dat die taak thuishoort bij medisch specialisten, patiënten en het Kwaliteitsinstituut. Dat moeten we niet overlaten aan zorgverzekeraars.'

VGZ stelt strengere normen

Het CDA heeft de verschillen tussen de verzekeraars Achmea, CZ en VGZ op een rij gezet voor enkele complexe chirurgische kankerbehandelingen en voor twee orthopedische behandelingen. Hieruit blijkt dat vooral VGZ eigen normen hanteert. Voor borstkankerzorg heeft CZ ook eigen normen. Bruins Slot gaat dit onderwerp inbrengen bij de behandeling van de begroting van het ministerie van VWS in de Tweede Kamer op 19 november. Minister Edith Schippers van VWS heeft eerder gezegd het geen probleem te vinden dat zorgverzekeraars de lat hoger leggen dan de normen van de wetenschappelijke vereniging.

Kwaliteitsnormen

Om kwaliteit te garanderen stellen wetenschappelijke verenigingen kwaliteitsnormen op. Ziekenhuizen proberen hier zo goed mogelijk aan te voldoen, terwijl verzekeraars over hun schouders meekijken. Bekijk het dossier

4 reacties

 • Hoeksr

  Op naar een ziekenfonds in een nieuw jasje.

 • FJJ Conijn

  Het Kamerlid voert een valide en wegend argument aan: voor de zorgaanbieders wordt het onwerkbaar als verschillende zorgverzekeraars verschillende kwaliteitsnormen aanleggen. En de bevolking schiet er ook niets mee op.

  De oplossing die ze aandraagt is echter twijfelachtig. Het Kwaliteitsinstituut (Ki) staat qua kwaliteitsindicatoren voorlopig nog op het standpunt dat de veldpartijen (zorgaanbieder, -verzekeraars en soms patiëntenverenigingen) er eerst onderling uit moeten komen. En elders op deze site is te lezen dat het t.o.v. de zorgverzekeraars geen doorzettingsmacht heeft.

  Wil haar oplossing werken dan zal dus het Ki wel die macht moeten krijgen, en haar opstelling moeten veranderen. Daarbij is de vraag of het Ki over de literatuuronderzoekers beschikt die daarvoor nodig zijn. Die zijn natuurlijk over te nemen van de zorgverzekeraars, maar gezien de andere moeilijkheden zou mw. Bruins Slot het idee van de SP moeten steunen: laat de zorgverzekeraars (weer) opgaan in één, publieke zorgverzekeraar. Dan ben je ook van het probleem van de verschillende kwaliteitsnormen af, en die zal geen probleem met het doorzetten hebben.

 • Hans Nobel

  Merkwaardig om Bruins Slot iets in de mond te leggen wat ze niet gezegd heeft. Laat staan dat ze zou willen waar meneer 'Rob' bang voor is.

  In de eerste zin zeggen wat H B S wil en in de laatste zin vragen wat zij wil/verlangt geeft de nogal warrige logica van meneer 'Rob' aan. Maar het gekste is dat hij in zijn argumentatie ipliciet pleit voor hetzelfde als H B S: verantwoorde kwaliteit.

 • Rob

  Hanke Bruins Slot wil terug naar de situatie voor de invoering van marktwerking in de zorg. De situatie waarin IGZ met het schaamrood op de kaken moest vaststellen dat er vele mensen onnodig stierven vanwege de lage aantallen operaties in sommige ziekenhuizen, maar tegelijkertijd moest vaststellen dat het onmachtig was om daar wat aan te doen.

  Harre Kingma die toen leiding gaf aan het IGZ zag het als zijn persoonlijke missie en uiteindelijk ook zijn grote falen, dat hij niet in staat was deze dodelijke praktijk aan te passen. Is dat de tijd waar Hanke naar terug verlangt?

Of registreer u om te kunnen reageren.