Exclusief toegankelijk Registreer voor toegang tot Zorgvisie.nl Lees meer

Schippers: 2015 jaar van transparantie

Minister Edith Schippers van VWS heeft 2015 bestempeld tot Jaar van de Transparantie in de Zorg. ‘Ik zet mij in voor betaalbare zorg van goede kwaliteit, die oog heeft voor mensen. Transparantie over kwaliteit is daartoe essentieel.’
Schippers: 2015 jaar van transparantie
Foto: VWS

Transparantie in de zorg is essentieel om te komen tot betaalbare zorg van goede kwaliteit, schrijft Schippers aan de Tweede Kamer. Het is belangrijk voor patiënten om te bepalen in welk ziekenhuis zij willen worden behandeld, bij welke verzekeraar zij zich willen verzekeren en welke behandeling zij willen ondergaan.

HSMR verplicht openbaar

Schippers zegt al het nodige gedaan te hebben om transparantie te bevorderen. Zo heeft ze het Kwaliteitsinstituut opgericht (ondergebracht bij het Nederlands Zorginstituut) en ziekenhuizen verplicht tot het publiceren van sterftecijfers (hospital standardized mortality ratio, HSMR). Niet alle ziekenhuizen zien daar het nut van in, zoals onder meer het Erasmus MC, maar ze doen het toch omdat het moet. Andere ziekenhuizen gaan een stap verder en publiceren nu al hun sterftecijfers per aandoening. Deze zogeheten SMR's geven kwaliteitsinformatie waar patiënten en verzekeraars echt iets mee kunnen. Met de DICA-kwaliteitsregistratie heeft Schippers afgesproken om in 2015 data te gebruiken voor de website kiesBeter.nl

Schippers mikt op witte vlekken

Maar Schippers vindt dit allemaal niet ver genoeg gaan. In de tweede helft van 2015 zal de minister de nadruk leggen op eventuele witte vlekken in de informatie. Ze bekijkt daarbij 'welke acties, door wie en wanneer moeten worden ondernomen en wat daarvoor nodig is. KiesBeter.nl gaat daarbij een cruciale rol vervullen in het beter beschikbaar en toegankelijk maken van al die informatie. Ik streef ernaar om zo veel mogelijk informatie via deze website vindbaar te laten zijn.'

Winsten verzekeraars gebruiken voor premieverlaging

Nog voor het einde van het jaar zal Schippers een plan van aanpak naar de Kamer sturen. Daarin zal de nadruk liggen op het beter zichtbaar maken van de informatie die er al is over kwaliteit van zorg en financiële gegevens. Via kiesBeter.nl zal de komende maanden voor veel meer aandoeningen inzicht worden geboden wat goede zorg is en waar deze wordt geleverd. Verder heeft de minister met verzekeraars afgesproken inzicht te bieden in de opbouw van de basispremie. Dat moet helderheid verschaffen 'in hoeverre de in het verleden behaalde resultaten verdisconteerd zijn in de premie en de verwachte beleggingsopbrengsten zijn ingezet ter verlaging van de premie.'

Kwaliteitsnormen

Om kwaliteit te garanderen stellen wetenschappelijke verenigingen kwaliteitsnormen op. Ziekenhuizen proberen hier zo goed mogelijk aan te voldoen, terwijl verzekeraars over hun schouders meekijken. Bekijk het dossier

10 reacties

 • FJJ Conijn

  @pepp:
  Wellicht heeft u de reactie van smitvisch niet kunnen lezen voordat u uw reactie plaatste, maar dat is bepaald geen onderbuikreactie. Integendeel: een prima analyse. Zelfs al is de term 'marktwerking' in de zorg een containerbegrip waar ook qua kwaliteit en prijs gunstige zaken onder kunnen vallen.

 • rechterkant

  Transparant:
  Dan bedoel ik EDITH:
  werken op zuivere indicatie
  inkrimpen mega-multinationals-zorgverzekeringen
  kleinschaligheid
  alle flauwekul, die geen aantoonbare klachten ERUIT

 • willem jan

  Het is erg jammer dat de minister nù pas komt met het belangrijkste goed in de zorg, namelijk inzicht in werking en kosten van de zorg. Het schetst alleen maar hoe weinig kennis zij in de afgelopen jaren heeft opgedaan omtrent de ins en outs van de gezondheidszorg.
  Ook haar pleidooi voor eenheid van taal toont aan hoe slecht de minister èn haar ministerie doen om bij te dragen aan een gezonde zorg.

  De zorgverzekeraars spinnen hier wel garen bij, omdat zij bijna ongeremd door duidelijke regels allerlei regels hun winst te behalen bij de zorgprofessional. Als bijv Achmea een polis afsluit voor 27 bezoeken aan de fysiotherapeut, dan betaalt de fysiotherapeut zèlf nog eens € 3,40 mee voor de bezoeken boven de 18.
  De minister denkt waarschijnlijk dat een vrije markt betekent dat je achterover leunt en de tijd zijn werk laat doen.

  Op deze manier worden de kosten van de gezondheidszorg afgewenteld op de consument.

  Ik heb tot nu toe ook geen enkele zorgverzekeraar ook maar een poging zien doen om de veranderingen in de thuiszorg actief te faciliteren vanuit de client-patient relatie.
  Nee, deze minister weet eigenlijk van niets, maar weet in het kabinet blijkbaar de schone schijn goed op te houden.

 • ppep

  Jammer dat op dit soort fora vaak alleen maar reacties uit de onderbuik te lezen zijn. Wat mij betreft is het streven van deze minister buitengewoon lovenswaardig en ook bitter nodig.

 • smitvisch

  Nederland is een van de weinige landen in Europa met een ziektekostenverzekering gebaseerd op marktwerking en daardoor zijn zorgverzekeraars verplicht enorme reserves - meer dan 10 miljard - aan te houden om de risico's van die marktwerking af te dekken (Solvency I en II).

  Maar het is wel de wereld op zijn kop om zorgverzekeraars dan te gaan beoordelen op het resultaat op hun belegd vermogen van onze premies.

  We sluiten een zorgverzekering om onverwachte medische risico's te dekken, niet om te beleggen.

  In landen zonder marktwerking hoeven en die reserves niet aangehouden te worden en worden de premies berekend en verrekend op basis van de daadwerkelijke schadelast.

  Het is tijd dat de politiek en de Nederlandse bevolking zich bezinnen op dit merkwaardige fenomeen voordat onze ingelegde premies verdampt zijn op de beurs.


 • het kan beter

  Minister Schipper met staatssecretaris Van Rijn
  hebben in NL een spoor van ''bloed-zweet en tranen'' getrokken.
  Ouderen hebben minder rechten dan dieren. Organisaties vallen om door de regelgeving van de Overheid. De regering gaat als blinde door de kast van kwetsbaren personen in de samenleving. Kabinet Rutte is de slechtste regering van deze EEUW!

 • mantelen

  Alleen de zorg? Zorg er maar voor dat de politiek transparant wordt. Die is nu net zo transparant als koffiedik

 • wilrianne

  Transparantie is er pas wanneer ook de prijzen van ziekenhuisbehandelingen transparant worden voor het publiek.
  Transparantie is er ook wanneer hulpmiddelen voor een consument dezelfde prijs heeft als voor een zorgverzekeraar.(de consument betaalt de hoofdprijs en de de verzekeraar of gemeente(WMO) krijgt 60% korting).
  Door steeds meer zaken uit het 'pakket ' te halen. wordt door de consument steeds de hoofdprijs betaald en wordt het duurder ipv goedkoper. Nieuwe innovaties worden niet toegepast. Het moet eerst 10 jaar bewezen zijn. (Dat is de doodsteek voor elke innovator)

 • pijnenbg

  Eens met Rob. We hebben behoefte aan inzicht in de wijze waarop door verzekeraars de hen toevertrouwde bedragen voor ziektekostenverzekering besteed worden. Laat 2015 het jaar van de transparantie van gedrag van verzekeraars worden, omdat we dat nog missen. De zorgverleners mag in 2015 best een pas op de plaats gegund worden.

 • Rob

  De enige manier waarop verzekeraars kunnen laten zien dat de successen van de afgelopen leiden tot premiedaling is dat de winsten fors dalen (en de uitvoeringskosten niet wezenlijk stijgen). De rest is niet meer of minder dan PR.

Of registreer u om te kunnen reageren.