Exclusief toegankelijk Registreer voor toegang tot Zorgvisie.nl Lees meer

Schippers onderzoekt inperken risicoselectie

Zorgverzekeraars proberen steeds meer om verzekerdenstromen te sturen. Dat schrijft minister Schippers vorige week op basis van NZa-onderzoek aan de Kamer. Ze onderzoekt daarom maatregelen om dit terug te dringen.
Schippers onderzoekt inperken risicoselectie
Foto: ANP Martijn Beekman

Uit de cijfers van de Nederlandse Zorgautoriteit (NZa) blijkt dat verzekeraars steeds meer praktische drempels opwerpen voor de toegang van hun polissen voor specifieke groepen. Het gaat hier om praktische drempels voor niet-leden van de betreffende doelgroep, bijvoorbeeld via informatieverstrekking en de vindbaarheid van polissen op de website of door het beperken van de toegang tot de aanvullende verzekering. De NZa concludeert dat deze ontwikkeling kan leiden tot risicoselectie. Vooralsnog zijn de wettelijke kaders waarbinnen verzekeraars moeten opereren met risicoselectie nog niet overtreden.

Maatregelen

Minister Schippers schrijft in een afgelopen vrijdag verstuurde Kamerbrief: 'De NZa onderstreept dat het sturen van verzekerdenstromen onwenselijk kan zijn vanuit het perspectief van de toegankelijkheid en de solidariteit van het zorgstelsel. Ik deel deze opvatting. In mijn beleidsreactie daarop heb ik daarom aangegeven dat - hoewel het sturen van verzekerdenstromen binnen de toegestane wettelijke kaders blijft - het belangrijk is de manieren waarop zorgverzekeraars hieraan uitvoering geven nauwlettend te volgen. Verder zal ik maatregelen om dit terug te dringen nader onderzoeken. Ik steun daarnaast de acties die de NZa neemt om deze praktijken tegen te gaan.'

Transparantie

De minister gaat ook in op de informatievoorziening door zorgverzekeraars in 2013. De NZa stelt op basis van self assessments van zorgverzekeraars en signalen over transparantie vast dat de informatievoorziening door zorgverzekeraars in 2013 niet altijd op orde was. 'De NZa heeft op dit punt maatregelen getroffen op basis waarvan zorgverzekeraars hun informatieverstrekking hebben aangepast. Zo heeft de NZa onder meer de beleidsregel Informatieverstrekking zorgverzekeraars en volmachten geactualiseerd. De NZa geeft in haar rapport aan dat zij het toezicht op transparantie in 2014 verder heeft verscherpt. Stevig toezicht op transparantie vind ik van belang, aangezien dit een gunstig effect heeft op de informatieverstrekking aan consumenten.'

2 reacties

  • platformgehandicapten

    Risicogroepen worden allang slinks gemeden. ONVZ heeft jaren geleden mensen betiteld als fraudeurs omdar ze 2 brillen per jaar kochten. Zij kregen geen toelating naar hun nieuwste topverzekering en werden zo slim eruit geboesjoerd. Ik ken iemand die jaren later noodgedwongen naar de collectieve verzekering ging van de gemeente, omdat de gemeente dan verplicht is de meerkosten van zorg te vergoeden.

  • De Vogelvrije Huisarts

    Vorig jaar ontkende Schippers het nog...en informeerde ze de Tweede Kamer onjuist obv onjuiste conclusies. Prof vd Ven heeft daar, Maart jl, nog op gewezen...

Of registreer u om te kunnen reageren.