Exclusief toegankelijk Registreer voor toegang tot Zorgvisie.nl Lees meer

‘De specialist wil zelf inhoud geven aan kwaliteitsbeleid’

Medisch specialisten zullen moeten investeren in de nieuwe federatie van medisch specialisten. Dat zegt beoogd federatie-voorzitter Frank de Grave in een interview met Zorgvisie. ‘Natuurlijk gaan we de totstandkoming van de federatie vieren maar het is geen garantie voor succes. Dit is nog geen 10 procent van het werk. Nu moeten we er een succes van maken.’
‘De specialist wil zelf inhoud geven aan kwaliteitsbeleid’
Foto: ANP Robin van Lonkhuijsen

Op 1 januari gaan de 32 wetenschappelijke verenigingen samenwerken in de Federatie Medisch Specialisten. De Orde van Medisch Specialisten houdt als individuele ledenvereniging op te bestaan. De federatie werkt nauw samen met de LAD, de Landelijke vereniging van Artsen in Dienstverband om de medisch specialist in loondienst te vertegenwoordigen aan de cao-tafels.  Zo ontstaat een organisatie die de belangen van alle 20.000 medisch specialisten vertegenwoordigt. Op 18 december zal formeel duidelijk zijn of de leden van alle wetenschappelijke verenigingen met toetreding instemmen. Een grote meerderheid van de wetenschappelijke verenigingen is al akkoord gegaan.

Logische stap

Met de vorming van de federatie wordt een traject afgerond dat vier jaar geleden in gang is gezet. De Grave: 'Toen was het beeld dat de samenwerking tussen de Orde en de wetenschappelijke verenigingen niet optimaal was. Het liep ook allemaal ingewikkeld door elkaar heen. Meer samenwerken is een logische stap. Het voordeel van de federatie is dat we een forum hebben. De specialist wil niet gemarginaliseerd worden zoals bijvoorbeeld gebeurd is met de docenten bij recente veranderingen in het onderwijs. Ze willen zelf inhoud geven aan kwaliteitsbeleid en aan discussies over de inrichting van het zorglandschap. Maar je blijft een relatief kleine partij.'

Macht is vloeibaar

Is dat niet te bescheiden? Er vindt geen verandering plaats in de zorg zonder medewerking van de specialisten. 'Deels is dat waar maar bureaucratie kan veel overnemen. Macht is vloeibaar en heel fluïde. Ik wil niet zozeer denken in termen van macht maar in termen van invloed. Het gaat erom dat we onze nagestreefde rol waarmaken. Specialisten moeten bereid zijn om deel te zijn van oplossingen. Als wetenschappelijke verenigingen bijvoorbeeld lang bezig zijn met het invullen van richtlijnen moeten ze daarop aan te spreken zijn. Hetzelfde geldt voor transparantie. Specialisten moeten wel bereid zijn daar stappen te zetten.'

Scepsis

De afgelopen jaren was er aanvankelijk de nodige scepsis maar de partijen groeiden naar elkaar toe door  samen initiatieven te ontplooien. Bij de onderhandelingen over de zorgakkoorden tussen het ministerie en de belangenorganisaties wist een gezamenlijke delegatie gedaan te krijgen dat de specialisten niet onder de Wet Normering Topinkomens (WNT) vallen en dat de keuzevrijheid om te werken in een vrij beroep of in dienstverband blijft bestaan. Dat heeft voor veel goodwill bij de achterban gezorgd. De Grave: 'Twee initiatieven hebben bijgedragen aan een gemeenschappelijk vertrouwen. De gezamenlijke opdracht van de verenigingen en de Orde aan een projectgroep om een visiedocument op te stellen voor de rol van de specialist. Dat heeft geleid tot de visie De Medisch Specialist 2015 waarin de patiënt centraal wordt gesteld en de onderhandelingen voor twee zorgakkoorden. Uiteindelijk wil je de samenwerking een permanente plek geven.'

LAD

De Orde heft zich op maar de LAD niet. Waarom niet? 'Dat heeft een technische achtergrond. De LAD heeft ook niet-specialisten als lid. Er is gekozen voor een praktische oplossing waarbij medisch specialisten in dienstverband ook lid zijn van de LAD via de federatie.Tegelijk blijft de LAD bestaan als organisatie om ook voor andere zorgprofessionals op te treden als vertegenwoordiger in de cao-onderhandelingen.'

Het bestuur van de federatie zal bestaan uit zeven leden met Frank de Grave als voorzitter. Hij wordt benoemd voor een termijn van twee jaar.

Eén reactie

  • Rob

    Grootste voordeel van samenwerking is dat de medisch specialisten beide organisaties niet meer tegen elkaar kunnen uitspelen. Vanaf nu zullen de medisch specialisten meer signalen krijgen die ze liever niet horen. Dat begint al gelijk met verplicht meewerken aan transparantie, onder druk gezet worden om richtlijnen snel op te leveren etc. De groep medisch specialisten is nu gemakkelijker te sturen. Dat is niet alleen in het voordeel van de medisch specialisten.

Of registreer u om te kunnen reageren.