Exclusief toegankelijk Registreer voor toegang tot Zorgvisie.nl Lees meer

Inspectie bezorgd over bestuurbaarheid Diakonessenhuis

Volgens managers zijn in het Diakonessenhuis de specialisten de baas. Die zouden zich niet aan alle veiligheidsprocedures houden.
Inspectie bezorgd over bestuurbaarheid Diakonessenhuis

Dat blijkt uit de rapporten van de Inspectie voor de Gezondheidszorg over het Utrechtse ziekenhuis. De Inspectie is bezorgd over de heersende cultuur en de mate waarin het ziekenhuis bestuurbaar is.

Tegen cultuurverandering

Volgens het management van het OK-complex zijn in het Diakonessenhuis de specialisten de baas. Een "onderstroom van specialisten die niet mee willen in een cultuurverandering vormt een soort schaduwbestuur". Dit heeft onder meer geleid tot incidenten en problemen op de OK. De anesthesiologen hebben met regelmaat meer kamers onder hun hoede dan het maximaal toegestane aantal van twee. De problemen zijn weliswaar herkend door het toenmalige bestuur dat hierover de Inspectie in mei een brief stuurde maar dit heeft tot nu toe tot onvoldoende verbetering geleid.

Handhavingsbeleid

In juli stelde de raad van bestuur een handhavingsbeleid in, inzake de naleving van patientveiligheids- en operatieprotocollen, waarmee het de medische staf tegen zich in het harnas joeg. Het stafbestuur zegde eerst het vertrouwen op in de raad van bestuur en spande vervolgens een rechtszaak aan bij  het Scheidsgerecht om het handhavingsbeleid van tafel te krijgen. Inmiddels is deze zaak ingetrokken. Onbekend is of de specialisten zich nu wel aan de aangescherpte veiligheidsprocedures houden.

Bestuurscrisis

In oktober trad Arie van Alphen aan als derde bestuurder om de crisis tussen bestuur en medische staf te bezweren. Begin november vertrok oud bestuursvoorzitter Rob Florijn en nam Van Alphen zijn plaats in. Hiermee kon niet worden voorkomen dat de Igz het ziekenhuis onlangs onder verscherpt toezicht stelde.

Calamiteiten

Het ziekenhuis is volgens de Inspectie onvoldoende in staat om te leren van calamiteiten. De procedure duurt veel te lang, de oorzaak wordt niet goed geanalyseerd, de raad van bestuur meldt calamiteiten te laat bij de Inspectie en herziening van de meldings- en verbeterprocedure wordt keer op keer uitgesteld. Om te kunnen leren is een open cultuur nodig waarin medewerkers elkaar durven aanspreken en dat ook doen. In het Diakonessenhuis is dat volgens de inspectie onvoldoende het geval. Daarbij is er nog niet genoeg verbeterd in de samenwerking tussen de raad van bestuur en een deel van de medische professionals.

Patiëntveiligheid

Het Diak blijft naar buiten toe volhouden dat de patiëntveiligheid nooit in gevaar geweest en dat het ziekenhuis nog steeds veilig is en wil verder nergens inhoudelijk op reageren. Volgens de Inspectie is de patiëntveiligheid 'niet direct in gevaar'.

3 reacties

 • FJJ Conijn

  Zie voor het hele verhaal, inclusief strategie die ook voor de specialisten aanvaardbaar zou moeten zijn, de in de tussentijd geheel ge-updatete pagina https://gezondezorg.org/arbeidsvorm.

 • FJJ Conijn

  @DGo:
  Uw eerste suggestie gaat niet op omdat de maatschappen of wezenlijke aantallen specialisten tegenover de RvB staan. Het gaat niet om een of enkele individuele specialisten. Uw suggesties mogen dan niet zo ingewikkeld zijn, werken zullen ze naar mijn mening ook niet.

  Wat dan wel werkt? Goodwill en inkomensterugval compenseren resp. voorkomen, en loondienst wettelijk opleggen. Vooral vanwege de bestuurbaarheid van ziekenhuizen, ook de financiële, zie http://www.zorgvisie.nl/Financien/Nieuws/2014/12/Specialisten-staren-zich-blind-op-geld-1669133W/.

  En vanwege het feit dat in loondienstverband ziekenhuistekorten in principe voor rekening komen van alle medewerkers, zoals het ook zou moeten zijn. Specialisten mogen daarin niet uitgezonderd worden. Nu alleen nog een minister van VWS die dat ook ziet en effectief weet te handelen. Dat heeft ze tot nu toe nagelaten; haar loondienstbevorderende maatregelen waren een sof.

 • DGo

  Dat medisch specialisten de baas (willen) zijn is nog tot daaraantoe. Maar wanneer deze medisch specialisten denken zich niet behoeven te houden aan ALLE veiligheidsprocedures maakt dat de patiëntveiligheid wel direct in gevaar is!!

  De individuele dokter, zijn maatschap en ook het stafbestuur hebben ervoor te zorgen dat de weigeraars de wacht aangezegd krijgen wanneer zij blijven weigeren te voldoen aan de geldende regels. En de bestuurder heeft ervoor te zorgen dat men gaat handelen, anders dient hij maatregelen te nemen.

  Er is nog een belangrijke partij die kan zorgdragen voor de veiligheid van hun patiënten t.w. de huisartsen. Zij kunnen hun collega's en de bestuurder van het Diak ter verantwoording roepen en wanneer zij niet overtuigd raken van de goede wil en toetsbare resultaten rest er slechts één maatregel en dat is hun patiënten verwijzen naar een ander ziekenhuis.

  Het is allemaal echt niet zo ingewikkeld.

Of registreer u om te kunnen reageren.