Exclusief toegankelijk Registreer voor toegang tot Zorgvisie.nl Lees meer

Nog geen beschermd wonen in helft van gemeenten

Van de 43 zogenoemde centrumgemeenten die verantwoordelijk zijn voor de inkoop van beschermd wonen in de nieuwe Wmo, heeft ruim de helft de inkoop nog niet formeel afgerond. Deze gemeenten doen dat deze of komende weken. Dat blijkt uit de Voortgangsrapportage van het ministerie van VWS die maandag verscheen.
Nog geen beschermd wonen in helft van gemeenten
Foto: ANP Martijn Beekman

De meest genoemde reden die de centrumgemeenten geven voor de vertraging is dat de analyse van de cijfers complex is. Het volledig zicht krijgen op de doelgroep is lang niet eenvoudig. Bovendien stelt een aantal centrumgemeenten dat het budget voor beschermd wonen niet toereikend lijkt. Dat is vreemd volgens de staatssecretaris omdat op deze zorgvorm geen korting is toegepast.  Van Rijn schrijft hierover aan de Kamer: 'Het kan gaan om onvolkomenheden in de historische verdeling, verzwaring van de zorgzwaartepakketten of andere macrogroei. Door deze onzekerheid ontstond vertraging. Ik heb daarom samen met de VNG geïnventariseerd welke centrumgemeenten tegen dergelijke problemen aanliepen, waarna deze centrumgemeenten met spoed ondersteuning hebben gekregen bij de cijferanalyses en inkoop. Daarmee zijn nog niet alle financiële risico's van centrumgemeenten weggenomen. ' Volgens de staatssecretaris is de continuïteit van zorg in alle gevallen gegarandeerd.

Dagbesteding

De inkoop van de andere zorgvormen die vanuit de AWBZ naar de gemeenten en verzekeraars worden overgeheveld, is wel voorspoedig verlopen. Het gaat hierbij om begeleiding, dagbesteding, cliëntondersteuning en wijkverpleging. Die inkoop is overal volbracht, op slechts 24 gemeenten na. Die zullen in week vijftig alsnog contracten en overeenkomsten hebben gesloten met cliënten en aanbieders. Klein punt van zorg is dat beleidsplannen en verordeningen door 25 procent van de gemeenteraden nog niet zijn vastgesteld.

Onzekerheid

Al met al is Van Rijn tevreden met de voortgang van zijn grote zorgtransitie. 'Ik ben mij er echter terdege van bewust dat deze waarborgen niet alle onzekerheid en onrust bij mensen zullen wegnemen. Deze transitie brengt immers grote veranderingen met zich mee. En zoals ik eerder al benadrukte, ook met deze waarborgen is niet gezegd dat er na 1 januari 2015 geen zaken mis zullen gaan.'

Transitie langdurige zorg

De AWBZ gaat in delen over naar de Wmo en de Zorgverzekeringswet. Ook de Participatiewet en de Wet jeugdzorg worden gedecentraliseerd. Hoe verloopt deze enorme stelselwijziging?

3 reacties

 • fred

  Geachte lezer,
  Voor een bescheiden bijdrage in de vermindering van de onzekerheid kijkt U natuurlijk even op de wijkgerichte buurtzorg van www.stgeerstelijnsklinieken.nl
  Vriendelijke groet.

 • bezorgde

  Veel nog niet ingevulde 'nadere regels'! Juist over die zaken die er voor de client toe doen! En uiteraard is de lokale overheid alleen per mail bereikbaar voor vragen, loopt de communicatie vast in onduidelijkheid en zijn vooral mensen die 24 uurs mantelzorg hebben, nog in het ongewisse hoe ze die kunnen betalen van dat marginale of nog onbekende pgb.

 • Jan Stuve

  Van Rijn kan zeggen dat alles nu klaar is,maar alle gemeentes hebben nog niet duidelijk hoe nu verder.Hoe gaat het declareren,het factureren.Hoe nu verder,contracten zijn getekend maar nu

Of registreer u om te kunnen reageren.