Exclusief toegankelijk Registreer voor toegang tot Zorgvisie.nl Lees meer

Spoedzorgplan ZN verdwijnt in prullenbak

Brancheorganisaties in de zorg hebben nieuwe indicatoren afgesproken om de kwaliteit van complexe spoedzorg te meten. Beslissingen over volumenormen, intensive care en spoedeisende hulpafdelingen zijn doorgeschoven.
Spoedzorgplan ZN verdwijnt in prullenbak
Foto: ANP/Albert Kievit

Dit meldt Zorginstituut Nederland. Hoofd Kwaliteitsinstituut Diana Delnoij: 'Het is bijzonder dat er nu voor vijf van de zes aandoeningen iets ligt. Daar zag het twee maanden geleden nog niet naar uit.'

Kwaliteitszorg

Voor beroertes, hartinfarcten, heupfracturen, aorta-aneurysmata en multi traumata zijn nu kwaliteitsindicatoren vastgelegd. Over geboortezorg is nog geen overeenstemming. Hier wordt gewacht op het rapport van de Commissie Perinatale Zorg. De kwaliteitsindicatoren die de Orde, NVZ, NFU en NPCF hebben vastgesteld zijn bijna allemaal andere dan in het plan van Zorgverzekeraars Nederland zijn opgenomen. Vandaag is bekend geworden dat ook de zorgverzekeraars de nieuwe indicatoren onderschrijven.

Spoedzorg

Afgelopen zomer mislukten de regionale spoedzorgoverleggen tussen zorgaanbieders en zorgverzekeraars. Inzet van de overleggen waren de regioplannen die zorgverzekeraars hadden ontwikkeld, op basis van een kwaliteitsvisie spoedzorg van ZN uit 2013. De zorgverzekeraars wendden zich tot het Zorginstituut. Daarop gaf het Zorginstituut de partijen uit de zorg een oordeel te geven over de indicatoren die de zorgverzekeraars in de plannen hadden opgenomen. Diana Delnoij: 'Wij hebben een overzicht gemaakt van de kwaliteitsindicatoren en normen en gevraagd: laat ons weten of jullie hier achter staan. Zo nee, waarom niet. Vrij snel daarna hebben de partijen elkaar gevonden.'

Volumenormen

Over volumenormen is nog niets afgesproken. Dit is essentieel want ziekenhuizen die de vereiste patiëntenaantallen niet halen, verliezen die vorm van spoedzorg. Ook is niet afgesproken aan welke eisen SEH-afdelingen moeten voldoen. Hetzelfde geldt voor de niveaus van de intensive careafdelingen. Delnoij: 'We gaan aan onze adviescommissie kwaliteit vragen een expertcommissie te formeren, om te adviseren over de volumenormen. Zij zullen zich zowel op nationaal als op internationaal onderzoek richten.' Zorginstituut Nederland gaat een planning maken welke normen op welk moment moeten zijn afgesproken.

Of registreer u om te kunnen reageren.