Exclusief toegankelijk Registreer voor toegang tot Zorgvisie.nl Lees meer

Bestuursorganen bedreigen nieuwe Wmo

Onafhankelijke bestuursorganisaties zoals de Sociale Verzekeringsbank en het CAK vormen een bedreiging voor de nieuwe Wmo. Dat zegt Ruud Klarenbeek van zorgorganisatie JP van den Bent stichting. De nieuwe Wmo dreigt volgens Klarenbeek ten onder te gaan aan bureaucratie.
Bestuursorganen bedreigen nieuwe Wmo

'Uitvoering van het persoonsgebonden budget (pgb) door de Sociale Verzekeringsbank en inning van de eigen bijdrage door het CAK. Dat zijn slechts een paar voorbeelden van instanties die enorme problemen zullen creëren in de Wmo. Dat zeg ik op basis van de ervaring die wij hebben met dit soort instanties in de AWBZ. CAK-medewerkers hebben totaal geen idee van wat gebeurt in zorginstellingen. Dat is een totaal andere planeet.'

Buitenspel

Zorgbestuurder Klarenbeek pleitte afgelopen vrijdag tijdens de hoorzitting over de Wmo in de Tweede Kamer voor het buitenspel zetten van grote bureaucratische instanties. 'Ik vind het wonderlijk dat ik in de wettekst lees dat het CAK de eigen bijdrage gaat incasseren in de Wmo. Laat instellingen dat in vredesnaam zelf doen. In de AWBZ werkt het zo dat wij onze gedraaide zorguren moeten indienen bij het zorgkantoor. Het zorgkantoor stuurt dat vervolgens naar het CAK. En dan krijgen klanten ongeveer drie maanden nadat de zorg geleverd is te horen wat de hoogte van de eigen bijdrage is. Dat kan veel doeltreffender en sneller als aanbieders dit allemaal zelf doen. Dan is de eigen bijdrage veel directer gerelateerd aan de geleverde zorg. En cliënten krijgen hierdoor bovendien de mogelijkheid om de eigen bijdrage niet te betalen als ze vinden dat de geleverde zorg ondermaats was.'

Administratieve druk

JP van den Bent stichting doet mee aan het experiment voor regelarme zorg van VWS. 'Dit levert enorm goede resultaten op. We zijn gestopt met allerlei bureaucratische rompslomp zoals indicatiestelling en het maken van een begroting. Dit heeft als resultaat dat we minder dan vijf procent overhead hebben. Het is jammer dat niet alle instellingen in de Wmo regelarm kunnen gaan werken.  Sterker nog, als je in veel gemeenten levert, wordt het administratief extreem druk.'

Zelfstandige instanties

Klarenbeek denkt dat VWS de ervaringen uit het regelarme experiment niet allemaal kan overnemen. 'Ook al zou de staatssecretaris dat volgens mij wel graag willen. VWS heeft echter niets te zeggen over de SVB, de NZa of het CAK. Dat soort instanties houdt gewoon zijn taken vast. Alleen de politiek kan met grote Kamermeerderheid ervoor zorgen dat zulke instellingen worden geweerd uit de nieuwe Wmo.'

Scheiden wonen & zorg

Het beleid om het wonen en de zorg in de care te scheiden, vormt al jaren een hoofdpijndossier voor zorgbestuurders.  Hoe houden zij de verzorgingshuizen open zonder de huisvestingvergoeding?

10 reacties

 • emmyvanbrakel

  de wmo werkt al op de manier zoals voorgesteld wordt. zorgaanbieders van huishoudelijke ondersteuning en hulpmiddelen vullen zelf het systeem van het CAK in, maar dan zie je dat de zorgaanbieders eenzelfde patroon hebben dan het zorgkantoor, kan ook maanden tussen zitten en worden cliënten geconfronteerd met achterstand (en ineens hoge rekeningen) van betalingen. Of het nu het CAK is of een andere instelling: er moet een gezamenlijk systeem zijn omdat er vanuit verschillende regelingen eigen bijdragen wordt gevraagd, en cliënten te maken krijgen met een stapeling aan eigen bijdragen, een maximum moet ergens berekend worden.

 • FJJ Conijn

  @ ameer:
  Dat lijkt me nogal een tijdrovende zoektocht op de diverse websites. Kunt u niet in korte bewoordingen uitleggen hoe het zit met intramurale zorg, net zoals u deed met de extramurale uren?

 • ameer

  @conijn: voor goede uitleg over het bepalen en innen van eigen bijdragen zowel intra- als extramuraal verwijs ik naar de folders/rekentools van het CAK zelf, maar voor een overzicht van alle processen is de zorgthermometer van Vektis wel goede documentatie of het processenoverzicht van de argumentenfabriek

 • fred

  Geachte lezer,
  De zorgverzekeraar en het zorgkantoor dienen een centrale rol te spelen bij de inning van de eigen bijdrage.Waarbij het CAK het algemeen toezicht houdt in samenwerking met de Belastingdienst
  Zorgaanbieders dienen zich te concentreren op de geleverde zorg zoals o.a. www.stgeerstelijnsklinieken.nl en www.sintannaklooster.nl
  Ook behoort de zorgverzekeraar goede afspraken te maken met de zorgaanbieders.
  De Belastingdienst kan vanwege haar taak op het gebied van de Toeslagenwet een belangrijke rol spelen.
  Vriendelijke groet


 • j

  Ja, en dan een stapje verder.Als hulpvrager krijg je maandelijks een factuur van het CAK.
  vervolgens kan je deze naar de zorgverzekeraar sturen om de eigen bijdragen terug te krijgen!

 • FJJ Conijn

  @ ameer:
  Het is een materie waar ik niet goed in thuis ben, de geldstromen en -instanties, dus ik lees dit blog én uw reactie met interesse. Maar ik mis een deel. Zou u kunnen aangeven of er verschil is tussen intra- en extramurale zorg en zo ja, hoe de procedures zijn bij intramurale?

 • Zorg

  Veel te veel gedoe

 • Henk

  Tuurlijk, onafhankelijke indicatiestelling is slechts 'bureaucratische rompslomp'. Gaan we toch terug naar de jaren negentig toen de instellingen de indicatie deden en daarbij helaas maar al te vaak de eigen belangen boven die van de cliënten stelden.

 • Seb

  Bravo heer Klarenbeek! Volgens mij wordt het tijd dat we met zorg en onderwijs een breed front gaan vormen tegen doorgeslagen controle- en regelzucht van onoverzichtelijke hoeveelheden (overheids-)instanties.

  Het is allemaal zo complex geworden. In de zorg verdwijnen uitvoerende banen, maar de consultants juristen en accountant draaien overuren. Geen patiënt die daar beter van wordt.

  Overigens geloof ik niets van die 5% overhead bij een zorgaanbieder, hoe regelarm ook. Geef mij een paar ton en ik bereken dat die overhead ver boven de 50% ligt!

 • ameer

  Zorgaanbieders registreren hun extramurale uren rechtstreeks bij het CAK, die vervolgens de eigen bijdragen oplegt en int, dat gaat al jaren zo en loopt niet via het zorgkantoor. Later heeft men bedacht dat via de AZR óók geregistreerd moet worden (dat berichtenverkeer loopt wel via de zorgkantoren) en juist dat komt te vervallen na de transitie.

  Misschien is het dus juist wel slim is het CAK in te schakelen om de zorginstellingen te ontlasten in de grote administratieve druk die ze zullen ervaren wanneer ze de zorgregistraties bij iedere gemeente anders zouden moeten aanleveren.

  Gemeenten kunnen er in de huidige Wmo overigens al voor kiezen om deze eigen bijdrage te laten vervallen.

Of registreer u om te kunnen reageren.