Exclusief toegankelijk Registreer voor toegang tot Zorgvisie.nl Lees meer

Sluiting SEH Orbis is 'grof schandaal'

Het ‘ziekenhuis van de 21e eeuw’, Orbis Medisch en Zorgconcern, moet zijn spoedeisende hulp sluiten. Van de IC blijft niet meer over dan een post-anesthesie unit.
Sluiting SEH Orbis is 'grof schandaal'

Dat staat in het regioplan dat zorgverzekeraars CZ en VGZ hebben opgesteld.

Schandalig

De Stadspartij, met zes zetels in de gemeenteraad van Sittard-Geleen, vindt het een 'grof schandaal.' Zowel van de zorgverzekeraars, de rijksoverheid en ook van de directie van Orbis. Fractievoorzitter Fred den Rooijen: 'Allen hebben eraan meegewerkt, dat er in onze gemeente het modernste ziekenhuis van de hele regio zou komen te staan. Gemeente en provincie hebben voor het oplossen van de financiële problemen flink moeten bloeden. Bijna ten einde raad door de rode cijfers van Orbis heeft de gemeente zelfs de parkeergarage van Orbis ver boven de marktwaarde aangekocht. Nu er eindelijk door Orbis-Concern zwarte cijfers worden geschreven, beginnen de zorgverzekeraars, met CZ voorop, aan de afbraak van wat tot voor kort een paradepaardje mocht zijn. Gemeente en provincie mogen nu geen rol meer spelen en staan buitenspel.'

Basisvoorziening

GroenLinks-fractievoorzitter Frans Benders wil strijden voor het behoud van de spoedeisende hulp: 'Enkele jaren geleden heeft GroenLinks vol overtuiging steun verleend aan een reddingsplan voor Orbis. Dat deden we omdat we ervan overtuigd waren en zijn dat de inwoners van onze stad en de inwoners van de Westelijke Mijnstreek belang hebben bij het behoud van goede ziekenhuiszorg in hun directe omgeving.' GroenLinks, vijf raadszetels, steunt de samenwerking van Orbis en Atrium Medisch Centrum, om zoveel mogelijk specialismen overeind te houden. Concentratie van complexe spoedzorg is nodig maar een minimum van basisvoorzieningen per ziekenhuis moet worden behouden, vindt de partij:  'Spoedeisende eerste hulp is een van die basisvoorzieningen die op iedere locatie geboden moet worden. Wij zullen ons inzetten om die zorg ook in Sittard-Geleen te behouden. Juist vanwege de betrokkenheid van de lokale politiek bij het reddingsplan van Orbis zijn wij van mening dat we ook recht van spreken hebben.'

Limburg

In Zuid-Limburg  blijven vier van de zes SEH's over. Ook de SEH van het Sint Jans Gasthuis in Weert staat op de nominatie te sluiten.  De verzekeraars zien daar eventueel nog mogelijkheden voor basisspoedzorg in samenwerking met een huisartsenpost. Orbis wil niet nader inhoudelijk reageren. De raad van bestuur laat weten in overleg te zijn met de zorgverzekeraars: 'Wij kunnen aan de regiovisie nog geen conclusies verbinden. Dat gaat de komende maanden gebeuren. Wellicht suggereert de regiovisie dat Atrium en Orbis als separate ziekenhuizen opereren. We bespreken de manier waarop het Functie-inrichtingsplan, de verdeling van de aandachtsgebieden in de fusie-organisatie, een plek kan krijgen binnen de regiovisie.'

Atrium

Overigens verliest ook Atrium MC complexe zorg: er kunnen straks geen hartdotterbehandelingen meer plaatsvinden. Deze acute hartdotterbehandelingen zijn vorig  jaar september gestart. Geplande dotterbehandelingen waren al enkele jaren mogelijk in Atrium. Jaarlijks zijn dit 231 behandelingen. Orbis raakt zijn 180 dotterbehandelingen kwijt.

Orbis Medisch en Zorgconcern

Orbis Medisch en Zorgconcern heeft zo'n 370 miljoen euro gekost. Met borgstellingen van provincie, zorgverzekeraars CZ en de gemeente Sittard-Geleen lukte het om het ziekenhuis overeind te houden. De gemeente kocht ook de parkeergarage voor 16 miljoen euro. Het laatste jaar kampt Orbis met een terugloop van patiëntenaantallen. Er lopen fusiebesprekingen met Atrium Medisch Centrum in Heerlen. Dit jaar zou de fusie een feit moeten zijn.

Concentratie en netwerken

Concentreren of alleen verder? Voor die vraag staan veel zorginstellingen in deze onzekere tijden. Lees het dossier.

8 reacties

 • paultjeb

  Is dit nou niet van de gekke.hebben we sinds een jaar dat we naar huisartsenpost en ehbo orbis kunnen wordt ons dat na brunssum ook weer af genomen en heerleen is te ver.we betalen allemaal en achter een paar jaren neemt de babyboom af dus zijn er minder mensen op zorg aan gewezen.wie stopt de onzin van verzekeraars op de doktersstoel.

 • DGo

  Wat gebeurt er straks wanneer SEH's worden gesloten?

  Waar het op neerkomt is dat een ziekenhuis voor het leveren van kwalitatief goede zorg een bepaalde specialistenmix nodig heeft. Deze medisch specialisten hebben een bepaalde hoeveelheid patiënten nodig om de vaardigheid op pijl te houden.

  Wanneer SEH's gaan sluiten komt de vereiste vraag en aanbodverhouding ernstig in de knel waardoor het zorgaanbod in het betreffende ziekenhuis breed in gevaar gaat komen waardoor het ziekenhuis niet alleen om financiële maar vooral kwalitatieve redenen geen bestaansrecht meer heeft en op termijn de deuren moet sluiten.

  Dat heeft uiteraard gevolgen voor de bereikbaarheid van de zorg en het leidt tot nog grotere ziekenhuizen. NB Kapitaal (en niet alleen financieel) wordt dan vernietigd en er is geld nodig om dat kapitaal elders op te bouwen.

  Wanneer we dat willen moet we al die consequenties onder ogen zien.
  We moeten dat echter niet zomaar laten gebeuren (en zeker niet stimuleren door het sluiten van SEH's) want dat leidt uiteindelijk tot onverantwoorde zorg.

  Er zullen keuzes moeten worden gemaakt in plaats van volwaardige ziekenhuizen langzaam af te laten glijden naar een onverantwoord niveau. Dat vraagt van politieke partijen lef want het electoraat kan daar wel eens negatief op reageren.

 • Anouk85

  Goh wat toevallig, elke keer als ik mijn persoonlijke, realistisch inhoudelijke reactie wil plaatsen, wordt ik omgeleid naar een andere pagina!! Nu al 4e poging.. Maar zeer zeker niet mijn laatste!!

 • FJJ Conijn

  Ik ken de lokale situatie niet. Maar er zou vanaf elk punt in Nederland op maximaal 20 ambulanceminuten rijden een kliniek of ziekenhuis moeten zijn waar superspoedeisende hulp geboden kan worden, voor acuut hartfalen, interne ernstige bloedingen en CVA's.

  En we hebben in Noord-Holland gezien dat de zorgverzekeraars en/of Gemini-ziekenhuisdirectie alleen maar oog hebben voor de euro's, onderwijl de kwaliteit van zorg te verwaarlozen. Men neemt de 'easy way out' v.w.b. de maximale rijtijd, weet wetenschappeljke literatuur maar matig te interpreteren, en kan nog niet een beetje 'out of the box' denken.

  Zie voor hoe het beter kan en zou moeten de pagina Zorgconcentratie op http://bit.ly/1jj2ogI (eigen site).

 • fred

  Geachte lezer,
  Waardoor worden huisartsen overbelast?Slimmer organiseren is het adagium.
  Avondspreekuren en meer parttime huisartsen en praktijkondersteuners.
  Ook een kaderhuisarts kan goed helpen bij een slagaderlijke bloeding.
  Is de afstand tussen Sittard-Geleen en Heerlen 15 km?De huisarts kan een traumahelicopter inschakelen voor het snelle vervoer.
  Kijk a.u.b. voor een slimme aapak op www.stgeerstelijnsklinieken.nl
  Vriendelijke groet


 • Henk van Rens

  Nee Fred! De huisartsen zijn al overbelast. Als u met uw slagaderlijke bloeding bv. 15 km verderop behandeld wil worden, ga vooral uw gang, maar ik dus niet! We zijn hier al meer dan 5 jaar bezig een reanimatie netwerk op te zetten om levens te redden en dan dit! Dit gaat levens kosten!!!

 • fred

  Geachte lezer,
  Men ontkomt er niet aan om slimmer en efficienter de zorg te organiseren.
  Heerlen en Sittard-Geleen konden dit weten op basis van de demografische en financiele ontwikkelingen.
  70 tot 80 % van de spoedeisende hulpvragen kan worden afgehandeld door een ervaren (kader)huisarts.De acute en complexe vragen horen thuis in een algemeen basisziekenhuis c.q. topklinisch centrum.
  Voor nadere inlichtingen voor een evenwichtige aanpak zie www.stgeerstelijnsklinieken.nl
  Vriendelijke groet

 • Reactie verwijderd door een beheerder

Of registreer u om te kunnen reageren.