Exclusief toegankelijk Registreer voor toegang tot Zorgvisie.nl Lees meer

PvdA in lastig parket door Jeugdwet

De Eerste Kamer debatteert vandaag met staatssecretarissen Martin van Rijn (VWS) en Fred Teeven (Justitie) over de nieuwe Jeugdwet. Naar verwachting zal de Senaat na het debat besluiten om een stemronde in te plannen over de vraag of de wet ingevoerd kan worden op 1 januari 2015.
PvdA in lastig parket door Jeugdwet
Foto: ANP Photo, Frank van Beek

Eerste Kamerlid Tineke Slagter (SP) verwacht dat de twee bewindslieden tijdens het debat niet alle vragen over de invoering van de wet kunnen beantwoorden. 'Uiteraard is het afwachten waarmee bewindslieden komen. Maar je ziet de onzekerheid rondom de invoering zienderogen toenemen. Annemarie Jorritsma die zegt dat kinderen met psychiatrische klachten wel bij de voetbalclub terechtkunnen, dat zijn zaken waarover het veld zich nu ernstige zorgen maakt.'

Onzekerheden

Volgens Slagter zijn de grootste onzekerheden de financiering van specialistische jeugd-ggz, de bescherming van privacy van cliënten en de kwaliteit van specialistische zorg. 'De nieuwe wet zal heel goed zijn voor de aanpak van multi-probleemgezinnen. Ook ik ben voorstander van kinderen zo lang mogelijk bij de ouders thuis houden. Maar de vraag is waar een kind met ernstige angststoornissen straks nog naar toe kan? Er bestaan kinderen zoals Brandon en de vraag is of gemeenten daarmee om weten te gaan.'

Gevoeligheid PvdA

Voor regeringspartij PvdA ligt de nieuwe jeugdzorgwet gevoelig. In de achterban van de partij zitten veel mensen met een ggz-achtergrond. Bovendien was PvdA-fractievoorzitter in de Eerste Kamer, Marleen Barth, tot vorig jaar voorzitter van GGZ Nederland. Die brancheorganisatie heeft een petitie tegen de nieuwe wet in circulatie. Bovendien heeft de partij een historie in het beschermen van de privacy. PvdA-senator en woordvoerder voor de Jeugdwet, Jannette Beuving, wil echter niet vooruit lopen op het debat. 'Als ik hier nu iets over zeg, zou dat voorbarig zijn.'

CDA

Het CDA steunt de plannen van Van Rijn om de jeugdzorg te decentraliseren, maar maakt zich zorgen over een zorgvuldige uitvoering. Senator Greetje de Vries-Leggedoor: 'Voor goede jeugdzorg moet het belang van het kind altijd voorop staan. Het is belangrijk dat kinderen en hun ouders hun verhaal in één keer kunnen doen. Ze mogen niet merken dat er achter de schermen verschillende instellingen bij de zorg zijn betrokken: ggz-instellingen, aanbieders van zorg aan lichtverstandelijk gehandicapten, jeugdzorg, jeugdreclassering, gemeentes en zorgverzekeraars.  Voor een goede samenwerking tussen al die partijen is het belangrijk dat er één regisseur is. Dat zouden de gemeenten moeten zijn, maar zijn die er klaar voor? Hebben die al voldoende kennis? Hoe kunnen zij hun rol als regisseur waarmaken als zorgverzekeraars de eerste jaren de zorginkoop blijven doen?'

VVD

Senator Hans Beckers van de VVD zegt grote voordelen te zien in de nieuwe wet. 'Cliënten en hun ouders krijgen weer zelf de verantwoordelijkheid. Bovendien opent de wet een mogelijkheid voor een integrale aanpak van de jeugdzorg.' Inmiddels heeft de Eerste Kamer antwoord gekregen op drie rondes vragen. Volgens Beckers heeft de regering uitvoerig en heel goed uitgelegd hoe zij de Jeugdwet voor zich zien. 'Ik zal de regering daar morgen ook voor complimenteren. De opzet van de verdeling van de jeugdzorg is een aantal jaar geleden al bedacht door een parlementaire commissie. Dat advies wordt nu gevolgd door de regering. Natuurlijk zijn er altijd onduidelijkheden en problemen, maar het zijn geen onoverkomelijke zaken. We moeten samen de problemen benoemen en goed kijken hoe we deze overheveling kunnen laten slagen.'

PVV

Mariëtte Frijters van de PVV laat in een korte reactie weten dat de Eerste Kamer vele vragen heeft gesteld over de Jeugdwet en 'de antwoorden hebben ons nog niet gerust kunnen stellen. Morgen tijdens het debat zal ik dit namens de PVV ook duidelijk maken.'

Transitie langdurige zorg

De AWBZ gaat in delen over naar de Wmo en de Zorgverzekeringswet. Ook de Participatiewet en de Wet jeugdzorg worden gedecentraliseerd. Hoe verloopt deze enorme stelselwijziging?

Eén reactie

  • libertain

    Ik vond Jorritsma altijd een verstandige vrouw
    maar een uitspraak dat kinderen met een psychiatrische aandoening maar moeten gaan voetballen typeert het onbenul waarmee Gemeenten en de VNG met deze problemen omgaan

Of registreer u om te kunnen reageren.