Exclusief toegankelijk Registreer voor toegang tot Zorgvisie.nl Lees meer

Van Rijn: ‘Er is voldoende informatie voor invoering Wmo’

Gemeenten hebben voldoende informatie om met de Wmo aan de slag te gaan. Dat zegt staatssecretaris Martin van Rijn van VWS. De oppositie is verre van overtuigd.
Van Rijn: ‘Er is voldoende informatie voor invoering Wmo’

'Ze kunnen aan de slag, met de kanttekening dat op lokaal niveau nog veel afgestemd en ingevuld moet worden', aldus de staatssecretaris  in een reactie op Zorgvisie. 'De wet ligt er en de budgetten per gemeente zijn bekend. Dat is voldoende.'

Voortman

Aanstaande dinsdag zal gestemd worden over moties die ingediend zijn tijdens het debat vorige week over de vraag of gemeenten klaar zijn voor de nieuwe Wmo. De regeringspartijen vormen samen met de herfstcoalitiepartijen een meerderheid; dus moties waarin meer informatie wordt geëist, maken weinig kans. Volgens Groenlinks-Kamerlid Linda Voortman is dat zeer kwalijk. Zij stelt dat er te weinig informatie is voor een gedegen invoering van de wet. 'Zo wil de staatssecretaris niet laten doorrekenen wat de financiële effecten zijn voor burgers van het overhevelen van Persoonlijke Verzorging naar verzekeraars in plaats van naar gemeenten. Wij moeten hem allemaal op zijn blauwe ogen geloven dat dit geen negatieve effecten zal hebben op onze koopkracht. En dan blijkt over drie jaar dat de AWBZ-premie niet is gedaald en de premies in de Zorgverzekeringswet wel omhoog zijn gegaan.'

Snelheid

Een tweede punt van twijfel is de snelheid van invoering. 'Als ik alle procedurele termijnen voor de invoering van wetgeving bij elkaar optel, dan blijkt dat 1 januari 2015 gewoonweg niet gehaald kan worden. De regeringspartijen interpreteren deze constatering alsof ik geen vertrouwen zou hebben in gemeenten. Dat is niet het geval. Ik ben voorstander van zorg naar gemeenten. Het is alleen schrikbarend dat een meerderheid van de gemeenten zegt, dat zij er niet klaar voor zijn.'

VNG

Voortman laakt de rol van de Vereniging van Nederlandse Gemeenten (VNG) in dit traject. 'De toezeggingen die de staatssecretaris heeft gedaan aan de VNG na de algemene ledenvergadering twee weken geleden zijn boterzacht. Over de rol van zorgverzekeraars is feitelijks niets hards afgesproken. En Van Rijn heeft vorige week in het debat ook toegegeven dat hij, bovenop die tweehonderd miljoen, geen extra budget heeft om knelpunten bij gemeenten op te vangen.'

Hoorzitting

Vrijdag 14 februari is een hoorzitting in de Tweede Kamer waarbij veldpartijen de Kamer inlichten over de transitie van langdurige zorg. Voortman hoopt dat coalitiepartijen tijdens deze zitting overtuigd raken om in te stemmen met haar motie om de financiële aspecten van de invoering beter worden doorgerekend.

Transitie langdurige zorg

De AWBZ gaat in delen over naar de Wmo en de Zorgverzekeringswet. Ook de Participatiewet en de Wet jeugdzorg worden gedecentraliseerd. Hoe verloopt deze enorme stelselwijziging?

2 reacties

 • FJJ Conijn

  Zoals ik al eerder schreef is er iets fundamenteels fout met dit kabinetsplan, qua vorm, tijdspad en budget.

  Rapporten/adviezen van het Sociaal-Cultureel Planbureau, de Raad voor de Volksgezondheid & Zorg, en de Raad voor de Leefomgeving & Infrastructuur laten zien dat het kabinetsbeleid fout is, dat zal resulteren in een afkalving van de ouderenzorg.

  Zeker als men in ogenschouw neemt dat per 1-1-2014 het recht op een plaats in een verzorgingshuis is afgeschaft voor ouderen met een ZZP 3-indicatie. Tezamen met de overheveling per 1-1-2015 geeft dat een enorm stapelingseffect. En dan is het overhevelingsplan ook nog eens gebrekkig.

  Overheveling van de ouderenzorg kan op zich goed uitpakken, maar het zou daarvoor in een significant andere vorm gegoten moeten, met een wezenlijk langer tijdspad en een ander budget. En het ZZP 3-recht dient hersteld te worden, want het is helemaal niet nodig om dat af te schaffen. Zie voor de details en een decentralisatieplan dat wel voldoet aan de in de rapporten (impliciet of expliciet) gestelde voorwaarden, http://bit.ly/1d9FqjQ (eigen site).

 • libertain

  Wat hier gebeurt is heel erg voor alle mensen in Nederland

  Het wordt een enorme puinhoop 403 gemeenten / 43 WMO regios die allemaal eigen regeltjes, tarieven, contracteringsvormen , eigen ict systemen gaan invoeren , met 10 tot 15 keer zoveel overhead
  Laat aub de Staats VWS inzien dat hij niet door moet drukken in zijn onuitvoerbaar beled maar luistert naar de praktische onmogelijkheden en enorme gevolgen voor de clienten

Of registreer u om te kunnen reageren.