Exclusief toegankelijk Registreer voor toegang tot Zorgvisie.nl Lees meer

‘Hou de eigen bijdrage voor de Wmo in de gaten’

Lenie Scholten (GroenLinks) ambieert na de gemeenteraadsverkiezingen een nieuwe termijn als zorgwethouder in de gemeente Eindhoven. Volgens haar speelt in het overhevelingstraject van zorgtaken naar gemeenten meer dan op het eerste oog zichtbaar is.
‘Hou de eigen bijdrage voor de Wmo in de gaten’

Scholten heeft de afgelopen jaren niet stilgezeten als het om de decentralisatie gaat. In de helft van de tien Eindhovense stadsdelen zijn al sociale wijkteams operationeel waarin wijkverpleegkundigen samenwerken met zorgaanbieders, algemeen maatschappelijk werk, schulddienstverlening en MEE. Onder de noemer 'Wij Eindhoven' staat de 'zorg dicht bij mensen' al grotendeels in de steigers. 'We zijn er dan ook al twee jaar geleden mee begonnen. Vandaar dat ik niet zoals het CDA voor uitstel van de invoering van de Wmo ben. Ik merk dat we zorgaanbieders vooral meekrijgen in dit traject als er een harde deadline is. Veel aanbieders hebben nu nog de hakken in het zand staan. Door tijdsdruk vanuit Den Haag komen zij eerder in beweging.'

Transitie langdurige zorg

De AWBZ gaat in delen over naar de Wmo en de Zorgverzekeringswet. Ook de Participatiewet en de Wet jeugdzorg worden gedecentraliseerd. Hoe verloopt deze enorme stelselwijziging?

Tijdsdruk

Daarbij geeft de wethouder wel aan dat de invoeringstijd van de nieuwe Wmo voor gemeentes erg kort is. 'Er is nog steeds veel onduidelijk, we weten nog niet hoe het budget verdeeld gaat worden over de Nederlandse gemeenten en er kunnen nog allerlei amendementen komen op de nieuwe wet vanuit de Kamer. Als ik nu in de wijken rondloop en mensen vragen mij hoe hoog de eigen bijdrage gaat worden voor de nieuwe Wmo, dan is daar nog geen antwoord op.'

Eigen bijdrage

De eigen bijdrage in de Wmo wordt wat Scholten betreft een politiek issue de komende jaren omdat de zorgtaken zwaar op het totale gemeentebudget drukken. 'Iedereen weet dat de huishoudelijke hulp wordt gekort met maar liefst 40 procent. In Eindhoven kiezen we er voor om dit verschil in de eerste jaren gedeeltelijk bij te passen vanuit het algemene budget. Daarmee hebben we voorkomen dat er deze maand voor 400 mensen in de thuiszorg ontslag aangevraagd zou worden. Bovendien hebben we een risicovoorziening getroffen voor de decentralisatie gezamenlijk van 25 miljoen euro. Dat is een potje waarmee we onvoorziene klappen kunnen opvangen. Er zijn ook investeringen nodig in de basisvoorzieningen en de wijkteams om instroom in de duurdere zorg te voorkomen en om mensen beter te ondersteunen om langer thuis te kunnen blijven wonen. De vraag zal zijn in hoeverre wethouders al deze kosten met de eigen bijdragen proberen in te lopen.'

Politieke kleur

De keuze voor de inzet van de eigen bijdrage zal volgens Scholten vooral liggen aan de politieke kleur van een gemeente. 'Wethouders mogen geen inkomenspolitiek voeren met de eigen bijdrage. Je mag bijvoorbeeld mensen met een inkomen van, laten we zeggen, 50.000 euro niet weigeren voor huishoudelijke hulp. Omdat het een algemene voorziening is. Wel mogen gemeenten voor mensen met een hoog inkomen een hogere eigen bijdrage in rekening brengen. De vraag is hoe dat per gemeente gaat uitpakken. Ik voorspel dat sommige gemeenten in feite armoedebeleid gaan uitvoeren met hun zorgbudgetten. Dat wil zeggen dat ze mensen onder de armoedegrens gaan compenseren door een lage eigen bijdrage voor de Wmo. Let daarbij ook op de Compensatieregeling Eigen Risico (CER) voor chronisch zieken en gehandicapten. Die is afgeschaft en het budget is deels overgeheveld naar gemeenten. Let in je eigen gemeenten op hoeveel compensatie hiervan feitelijk terechtkomt bij chronisch zieken en gehandicapten.'

Lees ook over de andere zorgwethouders

In aanloop naar de gemeenteraadsverkiezingen, biedt Zorgvisie ruimte aan wethouders om hun visie op de transitie te geven.

Lenie Scholten (GroenLinks, Eindhoven) - 'Hou de eigen bijdrage voor de Wmo in de gaten'

Marco Florijn (PvdA, Rotterdam) - Transitie in Rotterdam loopt op rolletjes

Karsten Klein (CDA, Den Haag) - 'Korting huishoudelijke zorg onverantwoord zwaar'

Bob Bergkamp (CDA, Breda) - Onverantwoord thuis wonen

2 reacties

 • het kan beter

  Wethouder dank voor uw scherpzinnige opmerkingen. Het wordt onmogelijk in NL om in 2015 nog integraal beleid rond de WMO te gaan voeren. Elke gemeente doet haar speeltje! Het is ongelofelijk dat het WMO beleid op weg is naar versnippering en willekeur! En bovendien belastingcenten gaan niet meer op aan zorg maar aan ambtenaren lonen. U weet 99% van de gemeenten hebben fin.tekorten.

 • fred

  Geachte lezer,
  Er is nog veel onzekerheid over de aanstaande veranderingen in de WMO en AWBZ.Daarnaast is men ook bezig de curatieve zorg zoals de ziekenhuizen te reorganiseren.Het aantal ziekenhuizen zal gereduceerd worden en niet in alle ziekenhuizen zullen alle basisspecialismen aanwezig zijn.Een voorbeeld ziet U bij het MMC en het Catharinaziekenhuis m.b.t. de verloskunde.En let U erop de ziekenhuizen in de regio zullen zich meer en meer toeleggen op speciale taakafspraken.Zo kan er een regionaal ziekenhuisinstituut ontstaan met enkele gespecialiseerde locaties (de voormalige en oude algemene basisziekenhuizen).
  Blijven de basiszorg,de verpleeghuiszorg,de huisartsenzorg,de specialistische zorg en de acute zorg nog wel betaalbaar ,toegankelijk, bereikbaar en kwalitatief goed?
  Vriendelijke groet.

Of registreer u om te kunnen reageren.