Exclusief toegankelijk Registreer voor toegang tot Zorgvisie.nl Lees meer

Medisch beroepsgeheim geldt niet voor CIZ

Zorgaanbieders kunnen niet meer weigeren om medische gegevens te delen met het Centrum Indicatiestelling Zorg (CIZ). Dat staat in de nieuwe Wet Langdurige Zorg die gisteren naar de Tweede Kamer is gestuurd. Het CIZ mag deze informatie in zeer beperkte mate delen met gemeenten.
Medisch beroepsgeheim geldt niet voor CIZ
Foto: ANP - Lex van Lieshout

In de nieuwe Wlz hebben zorgaanbieders niet meer de mogelijkheid om zelf te indiceren maar worden alle indicaties door het CIZ vastgesteld. Hulpverleners, instellingen of voorzieningen voor gezondheidszorg kunnen hierbij niet meer weigeren om het CIZ volledig te informeren door zich te beroepen op het medisch beroepsgeheim. Dat was voorheen, in de oude AWBZ, nog wel mogelijk. De staatssecretaris schrijft: 'Het medisch beroepsgeheim is een groot goed. (...) Het medisch beroepsgeheim gaat echter uit van volledige integriteit van alle zorgaanbieders, terwijl de praktijk laat zien dat ook zij partij kunnen zijn bij het veroorzaken of in stand houden van oneigenlijk gebruik of zelf frauduleus handelen in de zorg. In dit wetsvoorstel wordt geregeld dat zorgaanbieders het CIZ die persoonsgegevens, waaronder medische gegevens (en derhalve ook psychologische rapportages), over de cliënt moeten verstrekken, die voor het CIZ noodzakelijk zijn om een cliënt goed te kunnen te (her)indiceren.'

Dat-informatie

De wet beschrijft ook dat het CIZ de medische gegevens alleen met gemeenten mag delen als er 'zwaarwegende belangen' spelen. In principe mag het CIZ alleen aan gemeenten doorspelen dat er een Wlz-indicatie is afgegeven voor een persoon. De staatssecretaris noemt dat in een nader rapport bij de wettekst het uitwisselen van 'dat-informatie'.

Gegevens delen

In de nieuwe wet is verder vastgelegd in hoeverre zorgverzekeraars en zorgkantoren (Wlz-uitvoerders) gegevens met elkaar mogen delen en hoe dat zit tussen Wlz-uitvoerders en gemeenten. In beide gevallen is voor gegevensuitwisseling om de zorg af te stemmen de nadrukkelijke toestemming van de verzekerde vereist.

Dossier Transitie

De AWBZ gaat in delen over naar de Wmo en de Zorgverzekeringswet. Ook de Participatiewet en de Wet jeugdzorg worden gedecentraliseerd. Hoe verloopt deze enorme stelselwijziging?

4 reacties

 • j

  Medische gegevens verstrekt CIZ al lang zonder toestemming van client.Zij vragen geen toestamming!

 • Dwarsdenker

  Wordt de volgende stap, dat het CIZ in de voetsporen treedt van ING?
  Uw medische gegevens worden verkocht en binnenkort krijgt u passende aanbiedingen voor medische hulpmiddelen en medicatie.

  Naarmate vertrouwelijke informatie op meer plaatsen aanwezig is, is de kans op lekken groter.

 • Leen Joele

  Hoe groot is de deskundigheid van mensen die over de hoofden van zorgvragers en hun behandelaren heen gaan beoordelen wat voor een patiënt nodig is!? Hoogleraren met grote klinische ervaring? Natuurlijk niet, het worden uitvoerders van een bezuinigingsbeleid. De bureaucratisering van de zorg neemt toe, ik heb nog nergens gelezen wat daar de kosten van zijn. Trouwens, waarom mogen zorgverzekeraars winst maken?

  Leen Joele, gepensoneerd zenuwarts en GGZ-bestuurder.

 • j

  CIZ heeft zelf altijd alle medische en zorginhoudelijke gegevens via AZR naar zorgkantoor en zorgaanbieders verstrekt zonder toestemming van de client!
  De wet op medische geheimhouding is al lang verdwenen als zorgvrager weet je al niet meer waar al je gegevens blijven en wie je gegevens allemaal heeft!

Of registreer u om te kunnen reageren.