Exclusief toegankelijk Registreer voor toegang tot Zorgvisie.nl Lees meer

Zorgdossier speelt PvdA parten

Dat juist de zorg zo'n hot item in de lokale verkiezingen zou worden, had staatssecretaris Martin van Rijn (PvdA, VWS) wel verwacht. ‘De onzekerheid over de wijzigingen in de zorg speelt onze partij flink parten. Maar het komt ook zeker doordat we regeringsverantwoordelijkheid namen in deze moeilijke tijd.’
Zorgdossier speelt PvdA parten

Dat zei Van Rijn tegen het ANP woensdag in Amsterdam na de eerst prognoses, die slecht uitpakken voor zijn partij. Hij begrijpt dat mensen wantrouwend zijn over de overheveling van zorgtaken naar gemeenten. 'Maar naarmate kiezers zien dat het beter is om de zorg dichter bij mensen te organiseren, dan komen ze terug. Het is een kwestie van een lange adem.'

Samsom

Tijdens de campagne probeerde PvdA-leider Diederik Samsom het tij nog te keren door beloftes te doen op het zorgdossier. 'Ik garandeer dat in elke gemeente met een PvdA-bestuur die zorg geregeld is', sprak Samsom in een interview met NU.nl.

Voortman

GroenLinks Kamerlid Linda Voortman reageert desgevraagd. 'Kiezers weten natuurlijk heel goed dat er bezuinigd wordt op de zorg. En zo'n garantie van Samsom wordt dan ook niet geloofd. Ik denk inderdaad dat dit een negatief effect heeft gehad op de uitslag voor de PvdA.'

Weinig visie

Directeur Liane den Haan van grootste ouderenbond ANBO reageert: 'De regeringspartijen mogen dan wel flink verliezen, maar dat ontslaat niemand van de verantwoordelijkheid om werk te maken van de decentralisaties. We hebben in de campagnefase gezien dat het droevig gesteld is met de visie van de lokale politiek hierop. Nu is het tijd om de handen ineen te slaan, een gezamenlijke visie te formuleren en aan de slag te gaan met de uitwerking van de hervorming van de langdurige zorg, de jeugdwet en de uitvoering van de participatiewet.'

Uitslag

Landelijk zakten de sociaaldemocraten volgens een NOS-prognose van 15,1 naar 10,2 procent van de stemmen. De andere regeringspartij, VVD, verloor eveneens. Landelijk ongeveer 300 raadszetels.

3 reacties

 • FJJ Conijn

  Een slechte belangenbehartiger van de ouderen, de ANBO. Men stemde in 2012 al in met het extramuraliseringsbeleid van het vorige kabinet, in casu het afschaffen van het Zzp 3-recht op een plaats in een verzorgingshuis. Terwijl die ouderen volgens de Zzp 3-omschrijving al semi-intensieve zorg nodig hebben:

  -- vanwege omvangrijke somatische problematiek behoefte aan begeleiding en vooral ook intensieve verzorging;
  -- ten aanzien van sociale redzaamheid hulp nodig betreffende deelname aan het maatschappelijk leven, besluitnemings-/oplossingsvaardigheden, uitvoeren van eenvoudige taken en dagelijkse routine;
  -- vanwege het verlies aan geestelijke spankracht ten aanzien van verschillende psychosociale/cognitieve functies vaak hulp, toezicht of sturing nodig;
  -- bij het eten en drinken vaak toezicht en stimulatie nodig;
  -- bij de mobiliteit buitenshuis vaak hulp of overname van vervoer nodig.

  En nu heeft de ANBO schijnbaar ook nog ingestemd met het afschaffen van hetzelfde recht voor de helft van de ouderen met een Zzp 4-indicatie! (De aankomende nieuwe Wet Langdurige Zorg [WLZ] verordonneert dat, en de ANBO wil 'aan de slag te gaan met de uitwerking van de hervorming van de langdurige zorg'.)

  Verder speelt Samson een dubieuze dubbelrol. Zijn staatssecretaris Van Rijn effectueerde niet alleen de afschaffing van het Zzp 3-recht, maar ontwierp ook nog de WLZ, én wil het WMO-budget met 25% korten, het deelbudget voor de huishoudelijke hulp zelfs met 40%!

 • Zorg

  Maarten.
  De lastige keuze is toch echt op vele gemeente site te lezen.
  UITBUITEN ZORG.
  Geld voor de zieken gaat in vele gemeente naar minima en midden klasse
  Dat staat zo ook niet in de nieuwe wet??.dat mag niet inkomens afhankelijk
  Het is een ordinaire bezuiniging zowel van gemeente als rijk
  Zakken vullers
  En ze willen geld ervan op potten.

 • Maarten1

  Het viel mij juist op dat zorg vrijwel geen rol speelde. Alle partijen garandeerde goede zorg voor iedereen en de kiezer had daardoor niets te kiezen. Ik vond de lokale partijprogramma's uitblinken in het uit de weg gaan van lastige keuzen.

Of registreer u om te kunnen reageren.