Exclusief toegankelijk Registreer voor toegang tot Zorgvisie.nl Lees meer

Storm van vragen verwacht na massamailing VWS

Het ministerie van VWS stuurt alle cliënten die van de AWBZ overgaan naar de nieuwe Wmo of de Zorgverzekeringswet (Zvw) op 1 juli een brief. Hierin staat dat alle zorggegevens overgedragen worden van het zorgkantoor naar de gemeente of de zorgverzekeraar. VWS beschrijft ook de mogelijkheid om tegen deze gegevensoverdracht bezwaar te maken. Het veld bereidt zich voor op een storm van vragen over deze brief.
Storm van vragen verwacht na massamailing VWS
Foto: ANP Photo

Het officiële startschot voor de transitie. Zo noemt een communicatieadviseur van VWS de verzending van de brief aan 800.000 mensen. De mailing van juli zal waarschijnlijk in oktober worden gevolgd door een tweede brief. Hierin zal specifiek worden uitgelegd wat er precies gaat veranderen voor zorgvragers als gevolg van de decentralisatie. 'We wilden in eerste instantie beide brieven combineren', vertelt de VWS-functionaris. 'Maar aan de melding van de gegevensoverdracht hangt een officiële termijn voor bezwaar. Daarom kon die brief niet wachten tot oktober. De tweede brief kunnen we niet eerder versturen omdat eerst de Wmo en de Wet langdurige zorg (Wlz) door de Tweede Kamer en Eerste Kamer behandeld moeten zijn.'

Mediacampagne

De VWS-ambtenaar spreekt op een bijeenkomst die brancheorganisatie ActiZ gisteren organiseerde om communicatiemedewerkers voor te bereiden op de transitie. VWS en ActiZ verwachten een flinke stroom van vragen naar aanleiding van de brieven. VWS: 'Daarom gaat na de zomer onze mediacampagne van start. We publiceren een toolkit op de websites 'In voor Zorg' en 'Invoering Wmo'. Hierin kunnen mensen straks hun indicatie invullen, waarna ze te zien krijgen wat precies de veranderingen zijn in hun zorgaanbod. Bovendien komt er een viercijferig telefoonnummer "in de lucht". Daar zit het callcenter van het CAK achter die zo goed mogelijk alle vragen gaat beantwoorden. Zij kunnen mensen ook doorschakelen naar de bewuste gemeenten waar mensen wonen. We hopen tegen die tijd dat gemeenten en zorgaanbieders klaar zijn voor deze vragen.'

Antwoord

Zorgaanbieders gaan hun best doen om klanten en mantelzorgers zo goed mogelijk te informeren, maar hebben zelf ook nog vragen voor VWS. Zo is het niet direct duidelijk wie nu wel en wie nu niet een brief zullen ontvangen. Ook blijkt niet iedereen stipt op 1 juli een brief te krijgen maar zal de verzending in tranches geschieden. 'Het moeilijkste vind ik dat zorgmedewerkers in juli de vraag krijgen van cliënten wat er verandert en dat zij daar pas in oktober echt antwoord op kunnen geven', reageert iemand uit de zaal. 'Bovendien moeten we voorkomen dat een thuiszorgmedewerker die vreest voor zijn baan mensen gaat informeren die vrezen voor hun zorg. Dat zou desastreus zijn.' Veel gemeenten blijken nog niet klaar te zijn met het opzetten van callcenters of informatienummers om hun burgers goed te informeren. 'Er is de komende twee maanden nog veel werk te verrichten voor iedereen', beaamt de VWS-ambtenaar.

Transitie langdurige zorg

De AWBZ gaat in delen over naar de Wmo en de Zorgverzekeringswet. Ook de Participatiewet en de Wet jeugdzorg worden gedecentraliseerd. Hoe verloopt deze enorme stelselwijziging?

3 reacties

  • paultjeb

    Veel te snel met uitvoering, krijgen mensen ook zo snel uitleg over hun zorg

  • het kan beter

    Het besluit deze week inzake afbraak #AWBZ naar de gemeente is een doodsteek voor de professonele zorg. Dat PvdA dit plan steunt is schokkend, maar dat politiek CU en SGP dit beleid steund zegt heel veel dat het bestuurlijk pluch zwaarder weegt ....dan profzorg

  • pluvius

    De directeur van Actiz heeft pas nog in een groot interview in BN.deStem gesteld dat de voorbereiding met aanpassing ICT en de zorg voor de juiste declaratiestromen minstens 9 maanden gaat duren, dus men weet dat ze nooit op tijd klaar zijn met deze operatie . Nog los van de tijd die het zal kosten om voldoende wijkverpleegkundigen (bereid) te vinden en bij te scholen die de eerste verantwoordelijkheid krijgen om te bepalen wat wel en wat niet, en bij wie.

Of registreer u om te kunnen reageren.