Exclusief toegankelijk Registreer voor toegang tot Zorgvisie.nl Lees meer

Zorgverzekeraars willen uitstel WLZ

De zorgverzekeraars willen dat de Wet langdurige zorg (WLZ), de overheveling van de langdurige ggz en de extramurale behandeling van volwassenen en kinderen met een zintuigelijke beperking (ZG) worden uitgesteld tot 1 januari 2016. Dat schrijft voorzitter André Rouvoet van Zorgverzekeraars Nederland vandaag in een brief aan de Vaste Commissie van VWS in de Tweede Kamer.
Zorgverzekeraars willen uitstel WLZ

De verzekeraars vinden het vooral onverantwoord om alle veranderingen gelijktijdig door te voeren. Omdat de introductie van de wijkverpleging in de Zorgverzekeringswet samen met de nieuwe Wmo het fundament voor de opbouw van de (langdurige) zorg en ondersteuning in de thuissituatie vormt, dient deze prioriteit te hebben, zo schrijven ze in de brief.

Grote zorgen over tempo

Ondanks de vele voorbereidingen hebben zorgverzekeraars grote zorgen over het tempo, de gelijktijdigheid en de omvang van de hervormingen. De veranderingen voor de zorg voor kwetsbare ouderen, ernstig zieke kinderen of mensen met langdurige psychische problematiek vragen om grote zorgvuldigheid.

Risicodragendheid

Zorgverzekeraars maken zich ook grote zorgen over de plannen van de staatssecretaris om per 2017 zorgverzekeraars volledig risicodragend te maken voor de wijkverpleging en de langdurige ggz, die naar de Zvw worden overgeheveld. Voor de overheveling van de zorg voor zintuigelijk gehandicapten (ZG) wil de staatssecretaris zelfs al per 2015 volledige risicodragendheid invoeren. Dit is, zeker in relatie tot deze kwetsbare doelgroep, niet aanvaardbaar. ZN doet daarom een dringende oproep om de invoering van volledige risicodragendheid niet te koppelen aan een bepaalde datum, maar aan de zekerheid dat de kwaliteit van het risicovereveningssysteem de toegankelijkheid voor alle groepen verzekerden en een gelijk speelveld tussen zorgverzekeraars garandeert.

Transitie langdurige zorg

De AWBZ gaat in delen over naar de Wmo en de Zorgverzekeringswet. Ook de Participatiewet en de Wet jeugdzorg worden gedecentraliseerd. Hoe verloopt deze enorme stelselwijziging?
Bekijk het dossier

Onvoldoende duidelijkheid

ZN vindt dat vanuit het ministerie van VWS onvoldoende voortgang wordt gemaakt met een slagvaardige communicatieaanpak en dat in de plannen te veel wordt geleund op de communicatie door veldpartijen. De zorgverzekeraars dringen er bij de staatssecretaris op aan om vanuit het ministerie van VWS een intensieve en langlopende campagne te starten, die alle betrokkenen eerlijk en duidelijk informeert over alle consequenties van de veranderingen, 'dus ook over het feit dat deze met forse bezuinigingen gepaard gaan, die onontkoombaar door velen gevoeld zullen gaan worden', aldus ZN.

Uitstel, uitstel, uitstel

Niet alleen ZN pleit voor uitstel van de WLZ. Ouderenorganisatie ANBO laat via een position paper weten dat zij zich zorgen maakt over de haalbaarheid van de transitieplannen voor de langdurige zorg, zeker 'gezien het tempo waarin de hervormingen plaatsvinden en de verschuivingen die nu al plaatsvinden in de woon-zorginstellingen'. Ook GGZ Nederland, LPGGz, Ieder(in), CSO, LOC, NPCF en Per Saldo pleiten in een brandbrief voor uitstel. Het is 'riskant' om alle decentralisaties tegelijkertijd door te voeren, vinden ze. Andere partijen die eerder pleitten voor uitstel van de transitie waren: Buurtzorg Nederland, de Vereniging van Nederlandse Gemeenten, CDA-leider Sybrand Buma en meer vertegenwoordigers van de politieke oppositie. Staatssecretaris Van Rijn liet eerder al weten geen uitstel te dulden (van de Wmo).

VNG: Geen uitstel

VNG reageert verbaasd op de brief van de zorgverzekeraars. 'Uitstel is zeer onwenselijk voor de hervorming van de zorg waar gemeenten zich op voorbereiden', zo laat de organisatie weten. De VNG wil dat de onzekerheid bij burgers over de toekomst van de zorg niet langer duurt dan noodzakelijk is. 'Uitstel van de WLZ zou betekenen dat de gewenste schakel tussen zorg en maatschappelijke ondersteuning (vanuit de Wmo) in de sociale wijkteams niet tot stand komt. Dit doet afbreuk aan de integrale benadering in sociale wijkteams en de rol van de wijkverpleegkundige daarbij.'

Reageer

Moet de transitie van de WLZ, langdurige ggz en de extramurale behandeling van volwassenen en kinderen met een zintuigelijke beperking (ZG)  worden uitgesteld? Laat hieronder uw reactie achter.

8 reacties

 • fred

  Geachte lezer,
  Zorgvuldigheid vraagt tijd.Het is van groot belang dat we het zogenaamde 'Kind niet met het Badwater weg laten stromen'.
  Zoals de minister eens gezegd heeft: 'We moeten de zorg slimmer organiseren'.
  Versterk daarom op de eerste plaats de eerstelijnszorg met o.a. avond- en weekenddiensten en op de tweede plaats versterk de samenwerking tussen de wijkverpleging en de huisartsen.Waarbij het o.a. mogelijk is om de spreekuren te bezoeken in de avonduren en tijdens de weekends.
  Voor nadere uitleg zie www.stgeerstelijnsklinieken.nl
  Vriendelijke groet

 • maxkuhner

  # het kan beter.... Gelijk. De ellende begon al met privatisering van de ziektewet.... HET middel tegen alle kwaal. Zie hier het resultaat. Niets geleerd, de zorg blijft een proeftuin en we hebben er geen euro mee gewonnen. Sterker de staatsschuld bedraagt 450 miljard en ZE kunnen ONZE zorg nog steeds niet betalen.

 • maxkuhner

  # het kan beter.... Gelijk. De ellende begon al met privatisering van de ziektewet.... HET middel tegen alle kwaal. Zie hier het resultaat. Niets geleerd, de zorg blijft een proeftuin en we hebben er geen euro mee gewonnen. Sterker de staatsschuld bedraagt 450 miljard en ZE kunnen ONZE zorg nog steeds niet betalen.

 • het kan beter

  Het pleidooi van Andre Rouvoet heeft een goede insteek. het inderdaad onverantwoordelijk om de overgang door te zetten over wat er gaande is in NL ''de overgang van AWBZ naar ZV of gemeenten'' Vorige week grote bijeenkomst in Drechtsteden. De kopgroep gaf netjes uitleg over de big bang 1-1-2015, maar kon geen informatie geven over Hoe nu verder. Woorden als moeilijk, Lastig, we weten niet hoe. Dit is schokkend! De beleidsmakers zitten met handen in het haar. 100 jaar professionele zorg wordt te grabbel gegooid als voer voor ambtenaren. REGERING KEER TERUG VAN HET FOUTE PAD. bezuinigingen kan ook anders en vooral beter!

 • Onderwater

  De omstandigheden waaronder nu de zorg voor mensen met langdurige geestelijke gezondheidsproblemen wordt geboden, vanuit de gespecialiseerde GGZ, wordt in de plannen voor de toekomst opnieuw als als basis en uitgangspunt genomen. Hiermee laten we een enorme kans om de zorg voor mensen met een langdurige psychiatrische beperkingen meer aan te sluiten op leven, welzijn en werk liggen. Ik deel de opvatting van de VNG die pleit voor een integrale aanpak in sociale wijkteams. Om een dergelijke aanpak werkelijk kans van slagen te geven is het noodzakelijk om naast de wijkverpleegkundige, de wijkverpleegkundige GGZ (SPV) een plek te geven in de sociale wijkteams. Een wijkverpleegkundige GGZ heeft z'n basis in de wijk, maakt onderdeel uit van de leefwereld. De gespecialiseerde GGZ (systeemwereld) komt in deze aanpak alleen in actie als daar echt een reden voor is. Voor een verdere onderbouwing zie het meinummer van Sociale Psychiatrie of www.werkenindewijk.nu

 • FJJ Conijn

  Het zal de frequente bezoeker van deze website niet verbazen, maar ik sluit me graag aan in de rij pleiters voor uitstel. Met als eerste argument, als het gaat om de ouderenzorg, dat het aantal ouderen in verzorgingshuizen in de afgelopen sterk is afgenomen in absolute zin, en zelfs zeer sterk in relatieve zin.

  Tel daarbij op dat extramuralisatie -- de hoofdmoot van de WLZ -- pas doorgevoerd zou mogen worden op het moment dat de (semi-)extramurale zorg goed geregeld is. Dat is ze nog lang niet, vooral niet voor ouderen met Zzp 3 en zwaarder. Waarbij de ouderen met Zzp 3 al 'vooral ook intensieve verzorging' en 'wakende wacht, voortdurend in de nabijbeid' nodig hebben, en hun conditie regelmatig snel verslechtert.

  Zie voor het hele verhaal www.gezondezorg.org/ouderenzorg.

 • robbar

  Het is al jaren onduidelijk. En het zal altijd onduidelijk blijven! Uitstel veranderd daar niets aan.

 • Esther Nieuwenhuizen

  De vraag is uiteindelijk of uitstel als tijdelijke verlichting van de transitiedruk het gewenste effect zal hebben. De ervaring leert helaas dat uitstel geen ondernemerschap en pro-activiteit heeft opgeleverd.
  Het zou wellicht een idee kunnen zijn dat elke organisatie een taakstellende opdracht ontvangt om de hele herordening aan te pakken, en met een zo constructief mogelijk plan komt waaruit maatschappelijke meerwaarde en toekomst continuïteit blijkt (ook met betrekking tot financieel juridische situatie).
  En dat daarbij duidelijk is welke onderdelen uiteindelijk buiten de invloedssfeer en legitimatie zouden vallen en welken op een iets andere wijze zouden kunnen worden voortgezet.
  Dan zal blijken welke zorgondernemers in staat zijn tot plan b. Van tevoren zou helder moeten zijn wie de plannen ontvangt en beoordeeld en wat er initieel mogelijk zou moeten zijn (veronderstellingen vanuit beleidsmatig oogpunt mbt burger en sociaal stelsel). Vanuit een onafhankelijk werkveldinitiatief deden Novire en Stichting Beheer Improvement Model een poging op dit idee op gang te brengen. Bijvoorbeeld met betrekking tot het transitiedraaiboek Wonen en Zorg scheiden dat ter illustratie tot stand kwam hoe om te gaan met complexe vraagstukken vanuit het Improvement Model bezien (nieuw kader en transitiehulpmiddel, in 2013 geaccepteerd door de raad voor accreditatie vanuit een college van deskundigen).

Of registreer u om te kunnen reageren.