Exclusief toegankelijk Registreer voor toegang tot Zorgvisie.nl Lees meer

PvdA twijfelt over invoering Wlz 2015

PvdA-kamerlid Otwin van Dijk betwijfelt of de Wet Langdurige Zorg (Wlz) op 1 januari 2015 ingevoerd moet worden. Hij ziet het als een reële mogelijkheid dat de wet van PvdA-staatssecretaris Martin van Rijn (VWS) een jaar wordt uitgesteld.
PvdA twijfelt over invoering Wlz 2015
Foto: ANP Bart Maat

'Ja, ik twijfel er echt aan of het wel verstandig is om de Wlz per se op 1 januari in te voeren', zegt Van Dijk. 'Ik hoor de argumenten van veldpartijen als ActiZ en Zorgverzekeraars Nederland (ZN) die roepen nog niet klaar te zijn voor de stapeling aan zorghervormingen. Daarnaast hoor ik natuurlijk ook de Vereniging van Nederlandse Gemeenten (VNG) die alle zorgwetten in samenhang wil invoeren en dus niet wil wachten met de invoering. Er is kortom grote verdeeldheid in de sector. Vanwege deze onduidelijkheid heb ik de staatssecretaris dan ook gevraagd wat de mogelijkheden zijn voor uitstel. Het is nu afwachten wat hij op deze vragen gaat antwoorden.'

Geen obstakels

Volgens Van Dijk is uitstel mogelijk zonder dat taakstellingen of bezuinigingsdoelstellingen in gevaar komen. 'Dat hangt niet aan een jaartje. Er zit bovendien nog een overgangsjaar aan de Wlz vast, dus dat lijkt me geen obstakel voor uitstel.'

Kritiekpunten

Niet alleen de verdeeldheid in het veld noopt de PvdA'er om de optie van uitstel serieus te nemen, hij heeft ook een aantal kritiekpunten op de wet. 'Het grote aantal vragen dat de Kamer momenteel stelt over het voorstel speelt ook  een rol. Er kunnen zeker een aantal zaken verbeterd worden aan het voorstel. Zo vind ik bijvoorbeeld dat er te weinig mogelijkheden in de Wlz zitten om kleinschaligheid te stimuleren en om overhead bij grote zorginstellingen terug te dringen. Het blijft toch een beetje een ouderwetse instellingswet. Daar zouden we nog een jaar aan kunnen sleutelen als Kamer.'

VVD

Regeringspartner VVD wilde desgevraagd nog niet reageren op eventueel uitstel van de wet. Van Dijk: 'Ik denk dat mijn collega Bas van 't Wout van de VVD misschien iets harder wil vasthouden aan de datum van 1 januari 2015. Maar dat moet u hem zelf vragen.'

Transitie langdurige zorg

De AWBZ gaat in delen over naar de Wmo en de Zorgverzekeringswet. Ook de Participatiewet en de Wet jeugdzorg worden gedecentraliseerd. Hoe verloopt deze enorme stelselwijziging?

7 reacties

 • het kan beter

  Eindelijk iemand uit het PvdA nest die reageert op invoering WLZ. Dit kamerlid kan beter het kabinet opblazen en de staatssecretaris VWS naar huis sturen. Dat er bezuinigd moet worden begrijpt een kind. Maar bezuinigen op deze manier is werk van een slager!

 • Esther Nieuwenhuizen

  Een van de kritiekpunten van Van Dijk is opmerkelijk, namelijk dat de WLZ een oude instellingswet zou zijn die nog te weinig ruimte biedt voor kleinschaligheid en terugdringen overheadkosten. Wanneer je dit zo stelt zal een jaar uitstel dan zeker niet vanzelfsprekend leiden tot meer zekerheid of ondernemersinitiatieven...
  Immers, wanneer een oppositiepartij mbt de inrichting van de herordening/stelselwijziging de eigen veronderstelling ontkracht, namelijk dat het werkveld zelf nadere invulling gaat geven aan WLZ of WMO product, zal dit ook zeker niet gebeuren.

  Nog een jaar onzekerheid zou er zelfs voor kunnen zorgen dat veel (nieuwe) kleinschalige projecten en ondernemers de overbruggingstermijn (van oud naar nieuw systeem) niet meer overleven. Immers kansloos om nu een nieuw contract gegund te krijgen, en/of te groeien in een beginnend budget.

  Verder dienen overheadkosten door de organisatie zelf terug gedrongen te worden. Daar is een nieuwe wet wellicht minder geschikt voor. Hooguit kan hier legitimering aan worden ontleend om noodzakelijke aanpassingen te doen. Tenzij de overheid toch meer bemoeienis wil hebben met meer gedetailleerde normering mbt kleinschaligheid en terugdringen overhead, maar die indruk wekt VWS tot dusver niet.

  Het Improvement Model biedt houvast om de organisatie (opnieuw) in te richten en te komen tot een nieuw businessmodel dat opgebouwd is vanuit de klant in relatie tot de stelselwijzigingen.

 • j

  Ja hoor PVDa, weer lekker achter de feiten aanlopen en zieltjes willen vinden!

 • John van Hal

  Ik betreur zeer de stellingname van dhr. Van Dijk. Deze stellingname, die waarschijnlijk weer een losse flodder blijkt te zijn, geeft veel onrust en onduidelijkheid.
  Deze stellingname zorgt ervoor dat de druk op gemeenten alleen maar groter wordt omdat organisaties al wel keuzes hebben gemaakt en dus ook al zaken in gang hebben gezet.

  Ik stel dan ook voor dat kamerleden eens gaan kijken in de praktijk dan alleen maar proefballonnetjes op te laten en zich te laten leiden door uitspraken van koepelorganisaties.

 • pwhooftman

  Van Dijk was tijdens het Zorgdebat Gemeenteraadsverkiezingen op 12 maart nog fel voorstander van de invoering van de wet. Het geeft geen pas om nu 'twijfel' uit te spreken. In twee maanden zullen de argumenten uit het veld dat de partijen nog niet klaar zijn niet enorm aangezwollen zijn.
  En de genoemde kritiekpunten hadden ook eerder geformuleerd kunnen worden.

  Dergelijke twijfel draagt bij aan de verdeeldheid in de sector, in plaats van het wegnemen van de verdeeldheid door duidelijk beleid.

 • Zorg

  uitstellen en meer zekerheden is beter

 • Keesmarges

  Beter laat dan nooit zou je in een eerste reactie zeggen, maar eigenlijk is wat de PvdA fractie (Van Dijk is hun woordvoerder) nu doet ongehoord en onfatsoenlijk: de dag voor verkiezingen nog even deze uitspraak doen. Dan laadt je de verdenking op je dat die verkiezingen en de dramatisch slechte peilingen voor de PvdA de aanleiding zijn om nu en niet over twee dagen met dit verhaal te komen. Terugkijkend op de rotsvaste overtuiging tot nu toe van Van Dijk en zijn fractie dat de wet wel op 1-1-2015 ingevoerd kan worden en het bestrijden van fracties en belangenorganisaties dat uitstel nodig is, getuigt zo'n ommezwaai niet van erg goed nadenken over de gevolgen van de nieuwe wet tot nu toe. Een aspect dat steeds vaker blijkt niet alleen bij deze wet.

Of registreer u om te kunnen reageren.