Exclusief toegankelijk Registreer voor toegang tot Zorgvisie.nl Lees meer

Ziekenhuizen Rotterdam tegen concentratie beroertezorg

De ziekenhuizen in Rotterdam Rijnmond willen hun beroertezorg vooralsnog niet concentreren. Dat blijkt uit het tegenplan dat de regio maandagavond aan de zorgverzekeraars heeft voorgelegd.
Ziekenhuizen Rotterdam tegen concentratie beroertezorg
Foto: NVN

Ernst Kuipers, voorzitter van het Regionaal Overleg Acute Zorg en bestuursvoorzitter van het Erasmus MC, licht de standpunten toe.

Beroerte

De discussie over de concentratie van zorg voor mensen met een beroerte is iets vergemakkelijkt doordat neurologen op allerlei plekken grotere maatschappen vormen. Gezamenlijk hebben de neurologen in de regio een plan opgesteld met criteria waaraan beroertezorg moet voldoen. Bepaalde categorieën moeten zeker naar een gespecialiseerd centrum maar het grootste deel van de patiëntengroep hoeft dat niet. Een hard criterium is: zestig procent van deze laatste groep moet binnen dertig minuten trombolyse krijgen. Hiermee zijn de Rijnmondse neurologen strenger dan hun wetenschappelijke vereniging die een uur hanteert als norm. Kuipers: 'Ons voorkeursscenario is dat we de beroertezorg niet concentreren. Maar dat betekent wel dat centra en bestuurders die niet aan deze normen kunnen voldoen, met hun beroertezorg moeten stoppen. '

Spoedeisende Hulp

De avond- en nachtsluiting van spoedeisende hulpafdelingen was zo'n lastig onderwerp dat de ziekenhuizen hier niet uit zijn gekomen. Kuipers vindt de vraag van de zorgverzekeraars of de spoedzorg doelmatiger kan, valide, maar zegt hij: 'Een SEH-afdeling is voor hen een belangrijke toegangspoort, ook in geval van patiënten die al bij het ziekenhuis bekend zijn. Als je ziekenhuizen onderling laat overleggen, is er geen enkel ziekenhuis dat naar voren stapt en vrijwillig aanbiedt zijn SEH te sluiten.' Kuipers wijst op de bijzonderheden van de regio. Het veiligheidsaspect is heel belangrijk en ziekenhuizen hebben daar een sterk punt mee, vindt hij: 'Stel er doet zich een calamiteit voor op de tweede Maasvlakte, dan moeten ineens zo'n 160 patiënten tegelijk kunnen worden opgevangen. Daarvoor is voldoende capaciteit nodig, ook 's nachts.'

Andere onderwerpen

Gemakkelijker onderwerpen in de bespreking  waren de opvang van multitrauma-slachtoffers, de behandeling van op springen staande buikaorta's en de hartinfarcten met herstelbare schade. Daar waren binnen de regio al vergaande samenwerkingsafspraken over. Het overleg over het nivo van de intensive care-afdelingen is stilgelegd in afwachting van het nog steeds niet verschenen rapport van de intensivisten.

Spoedzorgplan zorgverzekeraars

De zorgverzekeraars legden in november 2013 hun conceptplan voor de concentratie van spoedzorg in de regio Rotterdam Rijnmond  voor aan de ziekenhuizen in de regio. De verzekeraars stelden concentratie van CVA-zorg voor in drie ziekenhuizen: het Erasmus MC, het Sint Franciscus Gasthuis en he Maasstad Ziekenhuis. Vijf ziekenhuizen zouden hun CVA-zorg kwijtraken, dat zou hen enkele honderden patiënten per jaar schelen.

Doelmatig

Ook vonden de zorgverzekeraars de vele spoedeisende hulpafdelingen in Rotterdam niet getuigen van doelmatige zorg. Zij stelden voor om drie van de zes SEH's open te houden: het Erasmus MC, een SEH op de noord oever en een op de zuidoever.

Hoe verder?

Er zijn grote bewegingen gaande in samenwerking tussen de ziekenhuizen. Ook in die setting zal de verdeling van zorgfuncties aan de orde komen. Zorgverzekeraars zullen cijfers willen zien en individueel met ziekenhuizen om tafel gaan zitten, ook al omdat de onderhandelingen over de zorginkoop 2015 eraan komen. De vrees tegen elkaar te worden uitgespeeld, is zeker aanwezig, zegt Kuipers. Daarom is een gezamenlijk gedragen plan heel belangrijk.

Concentratie en netwerken

Concentreren of alleen verder? Voor die vraag staan veel zorginstellingen in deze onzekere tijden. Bekijk het dossier

Eén reactie

  • FJJ Conijn

    Goede zaak dat de Rotterdamse ziekenhuizen een onderscheid maken tussen reguliere SeH en superspoedeisende hulp (SseH), het laatste gericht op beroertes, acuut hartfalen en ernstige inwendige bloedingen. En ook goed dat daarvoor een 30-minutennorm gehanteerd wordt.

    Helaas ontbreekt in het artikel een link naar het tegenplan van de ziekenhuizen, dus naar de details blijft het gissen. Maar mochten de zorgverzekeraars en de ziekenhuizen toch niet tot overeenstemming komen, dan is dit wellicht een alternatief plan dat die overeenstemming wel kan bewerkstelligen: http://www.gezondezorg.org/zorgconcentratie. De laatste versie, 4.0, bevat een extra kostenbesparingsoptie: een 7-daagse bedrijfsvoering van de planbare zorg. Hoe dat van invloed is op de (kosten van de) spoedeisende hulp wordt uitgelegd.

Of registreer u om te kunnen reageren.