Exclusief toegankelijk Registreer voor toegang tot Zorgvisie.nl Lees meer

Zo gaan gemeenten kwaliteit meten

Voor kwaliteit, bescherming en inspraak moeten klanten van de nieuwe Wmo en Jeugdzorg zich volgend jaar wenden tot de gemeente. Op de vraag welke instrumenten gemeenten hanteren om die bescherming en kwaliteit optimaal te bieden, antwoorden het TransitieBureau Wmo en Movisie deze week.
Zo gaan gemeenten kwaliteit meten

Burgers kunnen vanaf 2015 voor Wmo-zorg niet meer rekenen op landelijke bescherming vanuit de Inspectie voor de Gezondheidszorg (IGZ) of het zorgkantoor. Het is aan gemeenten om de kwaliteit en bescherming decentraal te waarborgen voor mensen met een zorgbehoefte. Daarom zoeken zij naar meetinstrumenten die goede kwaliteitsinformatie bieden over de nieuwe zorgtaken. Zonder dergelijke instrumenten en monitors kunnen ambtenaren niet sturen op verbetering van de zorg en ook geen goede zorg inkopen.

Transparante resultaten

Een belangrijke vraag die aan de hand van monitors beantwoord moet worden is hoe groot de hulpvraag nu precies is die vanaf 2015 op gemeenten af komt. Bovendien moeten ambtenaren met een bepaald instrument onderscheid kunnen maken in de aard en omvang van verschillende zorgvormen. Het belangrijkste instrument is echter de tool waarmee resultaten van de verleende zorg transparant gemaakt worden. Hiermee kunnen signalen van misstanden en slechte zorgverlening snel en correct op het gemeentehuis binnenkomen en kunnen ambtenaren ingrijpen mocht dat nodig zijn. Met de bestaande instrumenten die Movisie en het TransitieBureau Wmo hebben verzameld en deze week presenteren, moet dit allemaal mogelijk zijn.

Transitie langdurige zorg

De AWBZ gaat in delen over naar de Wmo en de Zorgverzekeringswet. Ook de Participatiewet en de Wet jeugdzorg worden gedecentraliseerd. Hoe verloopt deze enorme stelselwijziging?

Grijs gebied

Het TransitieBureau en Movisie houden in hun rapport een kleine slag om de arm over de zeggingskracht van de verzamelde instrumenten. Sommige meetinstrumenten hebben een kleinere scope en andere monitors een veel bredere scope. Sommige bieden vergelijkbare uitkomsten en andere niet. 'Van belang is om te realiseren dat het onderscheid tussen deze niveaus niet 'hard' is. Met name tussen structuur en proces en tussen output en maatschappelijk effect is er sprake van een 'grijs gebied'. Dit zien we ook terug in de meetinstrumenten en monitors. Sommige meetinstrumenten zijn niet alleen gericht op informatie over structuur, maar ook over proces, of over zowel outcome als effect.'

Download hier het overzicht van Movisie en het Transitiebureau.

Eén reactie

 • het kan beter

  METEN! - voor transparantie in de zorg is noodzakelijk:
  1. in behapbare brokken zorg Segmenteren
  2. afspraken over Wat, Wanneer, Wie en Hoeveel
  3. afspraken over Aanpalende zorgdomeinen & inzet
  4. generieke afspraken maken met Zorgklant over eigen rol
  5. afspraken maken Wie informeert wie
  6. afspraken maken over Grenzen vh verlenen v prof.zorg
  7. afspraken maken over Wat kost uw zorg & klantaandeel (eigen bijdrage)

Of registreer u om te kunnen reageren.