Exclusief toegankelijk Registreer voor toegang tot Zorgvisie.nl Lees meer

Beloofde soepele overgang transitie blijft uit

De langdurigezorgsector bekritiseert de manier waarop gemeenten en zorgkantoren voor transitiejaar 2015 zorg inkopen. De zorginkoop is verre van 'uniform' en de kortingen zijn veel hoger dan in de Tweede Kamer is afgesproken. Vereniging Gehandicaptenzorg Nederland (VGN) en ActiZ beklagen zich hierover bij het ministerie van VWS.
Beloofde soepele overgang transitie blijft uit

VGN-bestuurslid Gabriël Zwart vraagt aandacht voor de manier waarop veel gemeenten momenteel zorg voor mensen met een beperking inkopen. 'Via ons meldpunt komen signalen binnen over gemeenten die bij de Wmo-zorginkoop kortingen opleggen aan zorginstellingen die oplopen tot boven de 40 procent. Dit is in tegenspraak met de garanties die staatssecretaris Van Rijn aan de Kamer heeft gegeven over een zogeheten 'zachte landing' en de voor 2015 gematigde landelijke Wmo-korting van 11 procent. Dergelijke kortingen zijn ook strijdig met de wetsbepaling dat er voor de Wmo moet worden ingekocht op basis van reële kostprijzen. Als gemeenten zo snel ingrijpen in de bedrijfsvoering is dat een risico voor de kwaliteit van zorg. Cliënten worden daardoor uiteindelijk het kind van de rekening. Inmiddels zijn wij met het Platform Directeuren Sociale Pijler - de gemeentedirecteuren die namens de wethouders Sociale Zaken de inkoop in het sociale domein verzorgen - druk in de weer om de kwaliteit van het inkoopproces te verbeteren.'

Langdurige zorg

VGN en ActiZ maken niet alleen bezwaar tegen de Wmo-inkoop. Ook bij de inkoop van langdurige zorg door de zorgkantoren gaat het volgens de koepels mis. Alle zorgkantoren moeten het door ZN vastgestelde inkoopkader volgen. De concessiehouders doen dat wel, maar nemen ook de vrijheid om de criteria uit het inkoopkader op eigen wijze te interpreteren en te wegen. Vooral de manier waarop het criterium en de normering voor 'kwaliteit' wordt toegepast, stuit op kritiek. De kortingspercentages op de tarieven variëren van 2,5 procent tot maar liefst 7,5 procent. Vooral op het criterium 'kwaliteit' wordt flink extra gekort door verzekeraars (zie overzicht hieronder). Volgens VGN komt hiermee de gewenste uniformering van zorginkoop niet tot stand. Niet alleen doordat de kortingen hoog zijn, maar ook doordat de extra administratieve belasting onverminderd hoog blijft tijdens de zorginkoop.

Niet realistisch

Met het uitstel van de publicatiedatum van het inkoopkader met een maand, is de termijn voor bezwaar- en indieningsofferte met twee weken verlengd. De VGN vindt dit niet realistisch vanwege de omvangrijke transitie en de vakantieperiode waarin dit allemaal speelt. De VGN heeft heeft hierover samen met ActiZ geklaagd bij VWS. Beide koepels monitoren de situatie en zullen binnenkort meer waarschuwingen afgeven.

Verschillen grootste vijf zorgkantoren

Achmea
Achmea neemt de afspraken uit het ZN inkoopkader over en stelt een extra criterium op het gebied van kwaliteit. De criteria worden als prijscriteria (opslagen op basistarief) gebruikt. Bij de zzp-tarieven is de maximale korting 1,1 procent hoger dan in 2014, het maximaal te bereiken tarief is gelijk aan 2014. Minimumtarief 93,5 procent - maximumtarief 95,5 procent.
CZ
CZ heeft de afspraken uit het ZN inkoopkader onverkort overgenomen en stelt geen aanvullende eigen criteria. De criteria worden als prijscriteria (opslagen op basistarief) gebruikt. Op het criterium kwaliteit wordt bij voldoen aan de norm een hogere opslag gegeven dan bij het indienen van een verbeterplan. Op de zzp-basistarieven wordt 0,5 procent meer gekort dan in 2014. Minimumtarief 95 procent - maximumtarief 97 procent.

Menzis

Menzis hanteert de criteria uit het ZN inkoopkader, maar hanteert ook een eigen criterium voor eigen regie. De criteria worden als prijscriteria (opslagen op basistarief) gebruikt. Op het criterium kwaliteit wordt bij voldoen aan de norm een hogere opslag gegeven dan bij het indienen van een verbeterplan. Het basistarief en de maximaal te behalen opslag zijn gelijk aan 2014. Minimumtarief 94 procent - maximumtarief 97 procent.

VGZ

VGZ neemt de inkoopcriteria uit het ZN inkoopkader over en hanteert geen eigen criteria. VGZ hanteert geen prijscriteria. Bij de beoordeling van de criteria ligt de focus op verbeterafspraken; verbeterafspraken en ontwikkeldoelen worden in de overeenkomst opgenomen. Voor het criterium kwaliteit wordt bij niet voldoen aan de norm een verbeterafspraak in de overeenkomst opgenomen, die bij het niet realiseren consequenties heeft bij de herschikking 2015 en de afspraak 2016. Minimumtarief 97 procent - maximumtarief 97,5 procent.
DSW
DSW hanteert de criteria uit het ZN inkoopkader. Het kwaliteitscriterium wordt door DSW gesplitst in de vier onderdelen en afzonderlijk beoordeeld, waarbij de inhoudelijke delen zwaarder meewegen dan het organisatorische deel. Daarnaast zijn er aanvullende kwaliteitscriteria, gelijk aan 2014. Deze vormen samen de kwaliteitsmonitor, waarvan de uitkomst tot een tariefskorting leidt. Het is onduidelijk of dit leidt tot andere tariefskortingen dan in 2014. Van DSW zijn de minimum- en maximumpercentages nog niet bekend.
bron: VGN

Transitie langdurige zorg

De AWBZ gaat in delen over naar de Wmo en de Zorgverzekeringswet. Ook de Participatiewet en de Wet jeugdzorg worden gedecentraliseerd. Hoe verloopt deze enorme stelselwijziging?

7 reacties

 • het kan beter

  oe komen hier uit!; Een zachte landing, blijkt opnieuw een keiharde korting. Zorgorganisaties worden bij de zorginkoop keihard voor feiten gesteld. Het tarief is het speetje van de zorgkantoren/verzekeraars. ''De zorg moet voor minder geld'' Beter zou zijn dat zorgkantoren de zorgaanbieders aanpakken die een te zwaar management hebben. directie salarissen buiten proportioneel betalen! NL heeft behoefte aan fatsoenlijke zorg, betaalbaar, eerlijk en van goed kwalitatief niveau. Laat vooralsnog alleen de bewezen zorgorganisaties meedingen in het inkooptraject. Want te veel blijkt achteraf praatjes vullen gaatjes door nieuwe zorgaanbieders.

 • benno12

  Gemeenteambtenaren moeten ook betaald worden na hun nieuwe cao.
  Ongelooflijk dom en naïef dat Den Haag eerste kamer en tweede kamer echt aan dachten dat wmo goed zou komen.
  probleem is straks want ander woord is niet gepast na ramp met vliegtuig door pro russen, dat er not meer medewerker op werkvloer uitvliegen en cliënten de dupe van alles zijn.
  BIJ mijn baas 120 medewerkers op 1000 medewerkers is meer als 12%.
  En raad eens waar niet in middenkader nee op de werkvloer maar probleem is cliënten gaan niet weg
  gevolg grotere groepen slechtere zorg meer door nog minder.
  en wij hebben al zoveel ingeleverd
  tja das niet erg gemeenten hebben cao gefeliciteerd

 • Wouterzorg

  Geachte lezers, uit respect voor de slachtoffers van de vliegramp heeft Zorgvisie de oorspronkelijke kop aangepast.

 • P.J. Visee

  Er is geen zachte landing in de transitie meer mogelijk. Ik blijf benadrukken, dat de grotere instanties allemaal hun kans voorbij hebben laten gaan een glijdende overgang te produceren. Iedereen heeft zitten wachten, kennelijk met de gedachte, dat het hun tijd wel zou duren....
  Los van een min of meer terechte discussie over de geldtransitiemogelijkheden, die de gemeenten zien en die met de bespaarde Wmo-gelden waarschijnlijk andere gaten willen dichten, is het allemaal mosterd na de maaltijd. We zullen, of we dat nu leuk vinden en willen of niet, moeten leven met minder geld dat voor meer mensen beschikbaar is. De aanbesteding van dat geld vraagt om een flexibele en andere benadering van de (nog te komen) problemen.
  Klagen helpt daar niet en zal ook in de toekomst niet helpen.
  Een andere benadering ontstaat uit de erkenning van de individualiteit van de klant, die een individuele benadering krijgt van een individueel ingesteld zorgcentrum, dat rekening houdt met de individualiteit van de klant zowel als van de daar werkende mensen. Dat is heel veel individualiteit, dat is echter wel de oplossing.
  Voorbeeld:
  In de 70-er jaren gingen we naar o.a. Mallorca en waren blij met een kamer in een hotel, dat er slechter uitzag als de flat, die we ontvluchtten. Nu worden die hotels afgebroken, omdat ze niet meer voldoen aan ons verlangen naar individualiteit.....

 • Reactie verwijderd door een beheerder

 • mckesson

  Zeer slecht gekozen titel op een dag als vandaag!!

 • tholeb

  Uiterst ongelukkig gekozen titel!

Of registreer u om te kunnen reageren.