Exclusief toegankelijk Registreer voor toegang tot Zorgvisie.nl Lees meer

Hogere borstkankernorm nutteloos

Er bestaat geen onderbouwing voor verhoging van de volumenorm voor borstkankeroperaties. Dat zegt Sabine Siesling die er onderzoek naar deed. Bij meer dan 75 borstkankeroperaties per jaar blijft de overlevingskans gelijk.
Hogere borstkankernorm nutteloos
Foto: ANP/Koen Suyk

Zorgverzekeraars hanteren ook volgend jaar uiteenlopende minimumnormen.

Tachtig procent overleving

Het aantal borstkankeroperaties dat een ziekenhuis jaarlijks uitvoert, speelt in Nederland geen rol van betekenis bij de kans op genezing van patiënten met borstkanker, stelt Siesling. Zij verdeelde haar onderzoeksgroep in ziekenhuizen met jaarlijks minder dan 75, 75-99 operaties, 100-149, 150-199 en meer dan 200 operaties. Onder de patiënten die zijn geopereerd in ziekenhuizen met minder dan 75 operaties per jaar, bedraagt de tienjaarsoverleving 77 procent. De tienjaarsoverleving van patiënten in ziekenhuizen met hogere operatie-aantallen, varieert tussen de 80 en 82 procent.

Minimum aantal 75

Siesling voerde haar onderzoek uit in samenwerking met de Vereniging Samenwerkende Algemene Ziekenhuizen en medisch specialisten. De onderzoekers analyseerden gegevens uit de Nederlandse Kankerregistratie van bijna 59.000 patiënten die in de periode 2001-2005 werden geopereerd aan borstkanker. Onderzocht werd welke patiënten na gemiddeld tien jaar waren overleden en of het aantal operaties dat per jaar per ziekenhuis werd gedaan hierop van invloed was. Intussen vinden door fusies en samenwerkingsverbanden in alle ziekenhuizen meer dan 75 borstkankeroperaties plaats.

Zorgverzekeraars

Coöperatie VGZ richt zich op de Europese EUSOMA Richtlijnen die een minimumnorm hebben van 150. VGZ stelt een minimum van 100 verplicht. 'Dit onderzoek kijkt naar overlevingskans, wij kijken als zorgverzekeraar breder. Voor ons is doelmatigheid ook van belang', zegt een voorlichter. Menzis houdt 50 operaties per jaar aan en volgt daarmee de norm van de beroepsgroep: 'Er zijn al te veel onderzoeken die elkaar tegenspreken.' De verzekeraar verwacht wel dat de beroepsgroep zelf kritisch de nieuwste ontwikkelingen op borstkankergebied volgt. Ook Achmea volgt de norm van de beroepsgroep en schroeft in elk geval zelf de norm niet omhoog: 'Wij gaan ervan uit dat de beroepsgroep zelf de norm gaat verhogen, de dagelijkse praktijk is al 75 operaties per jaar.' Achmea kijkt ook naar uitkomstindicatoren, samen met de borstkankerchirurgen.

Uitkomstindicatoren

CZ hanteert al jaren een minimumnorm van 70 per jaar. Dit jaar overwoog de zorgverzekeraar de norm naar 150 te verhogen, maar deed dat uiteindelijk niet vanwege het beschikbaar komen van kwaliteitsindictoren van Nederlandse BreastCancer Audit. 'Met de NBCA kwaliteitsindicatoren is nu voor het eerst een bijzonder grote transparantie verkregen in de kwaliteit van de borstkankerzorg per ziekenhuis. Ons doel is om uiteindelijk te werken met uitkomstindicatoren. Bij gebrek daaraan hebben we ons inkoopmodel in eerste instantie samengesteld uit volume, structuur en procesindicatoren. Nu lijkt met de set NBCA-indicatoren de eerste stap richting uitkomst te zijn gezet.' CZ zegt volgend jaar ook het onderzoek van Siesling mee te nemen in de besluitvorming rondom de zorginkoop voor borstkanker.

Kwaliteitsnormen

Om kwaliteit te garanderen stellen wetenschappelijke verenigingen kwaliteitsnormen op. Ziekenhuizen proberen hier zo goed mogelijk aan te voldoen, terwijl verzekeraars over hun schouders meekijken. Bekijk het dossier

3 reacties

 • Teceer

  natuurlijk is er een onderbouwing. aan een hogere norm zullen minder ziekenhuizen voldoen. die hoeven we dus ook niet meer te betalen en dat betekent, dat we de zorg goedkoper kunnen maken voor de belasting- en premiebetaler.

  dat die vervolgens aanmerkelijk meer gaat betalen in de vorm van tijd en reiskosten (zowel patiënt als bezoekende omgeving) wordt verzwegen. dat is tenslotte een individueel risico.

 • oguicherit

  Overleving is de ultieme, maar niet de enige uitkomstmaat van borstkankerzorg. Na jarenlang de nadruk te hebben gelegd op structuur- en proces-indicatoren hechten we nu meer belang aan klinische en patiëntgeoriënteerde uitkomstmaten. De bevinding dat het aantal borstkankeroperaties dat een ziekenhuis jaarlijks uitvoert, in Nederland, geen significant effect heeft op de kans op genezing van patiënten met borstkanker, loochenstraft niet dat opschaling een gunstig effect kan hebben op andere uitkomstmaten, breedte van het palet aan mogelijke behandelingen en (kosten)efficiëntie.

 • Zorggoedvoorelkaar

  Misschien een idee om het kwaliteitsinstituut hier een uitspraak over te laten doen ?

Of registreer u om te kunnen reageren.