Exclusief toegankelijk Registreer voor toegang tot Zorgvisie.nl Lees meer

Eerste termijn Wlz-debat in teken van uitstel

De oppositie spuwde woensdag haar gal over het wetsvoorstel voor de nieuwe Wet langdurige zorg (Wlz) in de Tweede Kamer. In de eerste termijn was de roep om uitstel van de nieuwe wet voor langdurige, zware zorg luid en duidelijk te horen.
Eerste termijn Wlz-debat in teken van uitstel
Foto: ANP Bart Maat

Kamerlid Renske Leijten (SP) beet het spits af door ronduit te stellen dat de Wlz een slechte wet is. Volgens haar worden vanwege het wetsvoorstel verzorgingshuizen onterecht gesloten. Ook wil Leijten de overheveling van de persoonlijke verzorging en verpleging naar de Zorgverzekeringswet terugdraaien. Thuiszorg in al haar vormen hoort volgens de SP 'gewoon' in de Wlz thuis. 'Al die afkortingen die nodig zijn om zorg thuis mogelijk te maken in de Wlz zijn onbegrijpelijk. Volledig Pakket Thuis, Modulair Pakket Thuis, persoonsgebonden budget. Wie snapt het nog? Maak thuiszorg gewoon mogelijk in de langdurige zorg.'

Persoonsgebonden budget

Het terugbrengen van thuiszorg naar de Wlz betekent volgens Leijten dat zorgaanbieders die nu vooral via het pgb gefinancierd worden, zoals zorgboerderijen, Thomashuizen, thuiszorgaanbieders en aanbieders van begeleiding, voortaan net als reguliere 'zorg in natura instellingen' door het zorgkantoor betaald moeten worden. 'Dit vergroot de keuzevrijheid voor mensen die graag bij een aanbieder zorg willen, maar die geen pgb wensen. Hiervoor is het noodzakelijk dat voor een zorgaanbieder de toelating tot de reguliere zorg beter, goedkoper en sneller mogelijk is. Het grote voordeel hiervan is dat aanbieders onder de Kwaliteitswet gaan vallen en de Inspectie voor de Gezondheidszorg toezicht kan houden.'

Financiële plaatje

Het CDA wil toelichting van de staatssecretaris over de financiële pijlers waarop de wetswijziging en de hele zorghervorming steunt. Hoewel de meeste plannen voor de Rijksbegroting van 2015 vandaag ruim voor Prinsjesdag uitlekte, is niet goed bekend wat het financiële kostenplaatje is van de transitie. Kamerlid Mona Keijzer: 'Wij willen niet dat de financiële consequenties straks de inhoud van de wet teniet gaan doen. Ook op lange termijn moet dat het uitgangspunt zijn. Daarom wil ik voor stemming haarfijn weten wat de financiële plaatje is en wat bijvoorbeeld volgend jaar het budget van de verschillende zorgkantoorregio's wordt.' Bovendien wil Keijzer weten waarom de staatssecretaris niet verder gaat met scheiden van wonen en zorg in de nieuwe wet.

Amendementen

De amendementen die voorbereid worden op de eerste dag van het grote Wlz-debat betreffen in ieder geval uitstel van de invoering van de Wlz tot januari 2016. Ook Kamerlid Vera Bergkamp van gedoogpartner D66 stelt vragen over het krappe tijdspad voor de invoering, evenals GroenLinks. Bovendien dient de SP een amendement in voor het verlengen van het Wlz-debat met een derde termijn. Vandaag beantwoordt staatssecretaris Martin van Rijn (VWS) de vragen van de Kamer in het tweede termijn van het debat.

3 reacties

 • fred

  Geachte lezer,
  Er gaat geen dag voorbij of de krant maakt melding van een zorgkwestie.
  Al ruim 25.000 zorgmedewerkers zijn ontslagen.
  'Meer doen met minder',begrijpt U het nog?
  De kosten blijven maar stijgen: ruim 80 miljard euro wordt er omgezet,waarvan 25 miljard in de AWBZ-sector.
  Voor een passend alternatief is het de moeite waard om www.stgeerstelijnsklinieken.nl te raadplegen.
  Vriendelijke groet.

 • Esther Nieuwenhuizen

  Hoewel ik het toejuich dat het oude ''rondreken'' systeem en het fenomeen ''broekzak/vestzak bedrijfsvoering'' teniet gedaan wordt, moet ik @hetkanbeter gelijk geven in haar observaties voor zover we de uitwerking van de stelselwijziging tot nu toe kunnen overzien.

  Nogmaals de zelfgenoegzaamheid van de instellingen die decennialang de klant centraal hadden kunnen stellen met ruime budgetten, maar vervolgens niet op dat niveau konden terugkoppelen en altijd geld te weinig hadden, moet nu echt passé zijn.

  Maar hetzelfde gevaar dreigt wanneer gemeenten en zorgverzekeraars geen duidelijk en neutraal kader kunnen hanteren waarlangs men de burger/verzekerde zekerheid biedt en op basis waarvan opdrachten worden verleend aan organisaties en hoe deze gemonitord wordt.

  De positie van de burger/klant/verzekerden is voor je het weet ver te zoeken en vervallen partijen weer in het oude patroon, maar dan in een nieuw jasje.

  Dat is momenteel de grootste bedreiging; niet de verandering an zich, maar de onduidelijkheid en gebrek aan visie op de werking van het totale systeem in relatie tot burger en samenleving.

  Hoe lang duurt het nog voor het Improvement Model (schep duidelijkheid op klantniveau en reflecteer dan terug naar maatschappelijke ordening en wet- en regelgeving) maatschappelijk wordt toegepast? Welke argumentatie is er eigenlijk om niet aan het werk te gaan met een dergelijk landelijk initiatief?

 • het kan beter

  Wet Langdurige zorg. Oproep aan de Tweede Kamer schiet deze wet aan gort. Staatsscretaris Van Rijn maakt een potje van het zorgbestel. Zorgstructuren worden kapot gemaakt en wie geld heeft klimt uit deze kokende zorgpan! De rest van de burgers moeten het maar uitzoeken! En de gemeenten weten geen raad. Op papier staat alles als een huis maar in de gemeentelijke uitvoering is het niet pluis! Veel lullen weinig poetsen!

Of registreer u om te kunnen reageren.