Exclusief toegankelijk Registreer voor toegang tot Zorgvisie.nl Lees meer

Gemeenten eisen correcte gegevens van Van Rijn

Vijf Utrechtse gemeenten stellen een ultimatum aan Martin van Rijn. Als hij niet voor oktober de correcte cliëntgegevens aanlevert, kunnen zij geen soepele transitie garanderen.Dat schrijven deze gemeenten samen met tientallen zorgaanbieders en belangenorganisaties in een brandbrief aan staatssecretaris Van Rijn van VWS.
Gemeenten eisen correcte gegevens van Van Rijn
Foto: ANP Bart Maat

De Bilt, Bunnik, Wijk bij Duurstede, Utrechtse Heuvelrug en Zeist constateren dat de gegevens over mensen voor wie de gemeenten volgend jaar in de nieuwe Wmo verantwoordelijk worden, niet kloppen. 'Wij signaleren dat de brongegevens (beschikbaar gesteld via Vektis) en de recent verstrekte individuele gegevens via het Centraal Administratie Kantoor (CAK) onjuist en onvolledig zijn. (...) Zo is gebleken dat er een groot verschil is tussen het totaal aantal klanten van Vektis versus het aantal klanten met een indicatie dat ook zorg declareert (CAK gegevens). Hierin constateren wij een verschil van gemiddeld dertig procent en dit is voor ons onwerkbaar en onacceptabel, de risico's rond financiering en toewijzing van zorg worden daardoor te groot.'

Zorgaanbieders

Ook grote zorgorganisaties, zoals onder andere Vitras/CMD, Abrona en Reinaerde, onderschrijven de brief. Het gaat in totaal om vijftien zorgaanbieders en dertig belangen- en cliëntenorganisaties, die zich verenigd hebben in de overleggroep 'Zorg om Tafel'. Ook zij stellen dat de gebrekkige informatie leidt tot grote knelpunten bij de zorginkoop en het risico dat zorg voor cliënten met een indicatie niet goed overgedragen wordt. Daarom heeft 'Zorg om Tafel' noodgedwongen besloten een tussenstap te creëren voor de zorginkoop. Dat betekent dat er een overgangsregeling is gemaakt voor 2015. 'Echter', zo schrijft wethouder Marcel Fluitman van de gemeente Zeist, 'dit kost alle partijen veel tijd en geld, onder andere door verhoging van de implementatiekosten. Dit noodverband is bovendien slechts deels een oplossing, want het probleem dat zorg voor cliënten met een indicatie niet goed overgedragen wordt, blijft onverminderd bestaan.'

Ultimatum

De briefschrijvers eisen eind september juiste en volledige cijfers. Lukt dat niet dan 'stellen wij ons op het standpunt dat wij niet meer garant willen staan voor een soepel verlopende transitie en transformatie en de daarmee gepaard gaande extra kosten.'

Eerder deze maand waarschuwde gemeenteadviseur Tim Robbe al dat zijn klanten in het duister tasten over het aantal Wmo-cliënten voor wie zij op 1 januari verantwoordelijk worden. De gegevens die zij van het ministerie van VWS krijgen zijn onbetrouwbaar, onvolledig, onduidelijk en komen te laat. 'Gemeenten kunnen daardoor onmogelijk een zachte landing garanderen voor de nieuwe Wmo', stelt Robbe. CDA-Kamerlid Mona Keijzer heeft inmiddels schriftelijk Kamervragen gesteld over de kwestie.

Transitie langdurige zorg

De AWBZ gaat in delen over naar de Wmo en de Zorgverzekeringswet. Ook de Participatiewet en de Wet jeugdzorg worden gedecentraliseerd. Hoe verloopt deze enorme stelselwijziging?

Eén reactie

  • het kan beter

    De wijziging naar 3xD(ecentralisaties) is een ramp! Deze ramp brengt met zich mee: 1. Onrust voor wie hiervan afhankelijk worden 2) zorggebruikers 3. De uitvoerende overheid 4 De zorgkantoren 5. De gemeenten en 6 iedereen die betrokken is op de patient/client. Onder de noemer van ''participatiesamenleving'' worden de Nederlanders door het liberaal kabinet om de tuin geleid en bedrogen. De gemeenten spinnen hier garen bij. Miljoenen aan budget niet geoormerkt ontvangen de gemeenten. Ook dank zij de VNG, deze instantie schets positieve beelden zonder enig verstand van zorg.

Of registreer u om te kunnen reageren.