Exclusief toegankelijk Registreer voor toegang tot Zorgvisie.nl Lees meer

Koning vraagt om begrip voor zorgtransitie

In de troonrede spreekt Koning Willem-Alexander over de komende zorgtransitie. Volgens hem zorgt het flexibele stelsel voor meer veerkracht is Nederland.
Troonrede 2014 van Koning Willem-Alexander
Troonrede 2014 van Koning Willem-Alexander - Foto: ANP - Frank van Beek

De koning vertelt in de troonrede dat Nederland een van de beste en meest toegankelijke zorgstelsels ter wereld heeft en hij wil dit graag zo houden. 'Goede zorg is een onmisbare basisvoorziening. Feit is dat de kosten van onze zorg harder groeien dan onze economie. Daarom zijn met alle partijen uit de zorg afspraken gemaakt over vergroting van het kostenbewustzijn, tegengaan van verspilling en de aanpak van fraude. Zo worden besparingen bereikt met behoud van kwaliteit. De kostenontwikkeling valt dit jaar voor het eerst sinds vele jaren mee ten opzichte van de oorspronkelijke ramingen. Die gingen uit van een stijging met 16 miljard euro tussen 2013 en 2017. Door het ingezette beleid zal de stijging per saldo uitkomen op 6 miljard euro.

Zorgtaken naar gemeenten

Na het financiële plaatje, spreekt hij ook over de transitie van zorgtaken naar gemeenten. 'Per 1 januari 2015 gaan taken in de thuiszorg en de jeugdzorg en voorzieningen voor mensen met een arbeidsbeperking over naar gemeenten. Door dit dicht bij mensen te organiseren, wordt bureaucratie aangepakt en kan beter rekening worden gehouden met specifieke behoeftes en voorkeuren. Het doel is een flexibel stelsel van goede en toegankelijke voorzieningen dat aansluit bij de behoeftes en keuzevrijheid van het individu. Ook zo versterken we de veerkracht van Nederland.'

Problemen tot een minimum

Willem-Alexander legt uit dat mensen te maken krijgen met andere voorwaarden en aanpassingen in dienstverlening. Hij ziet dat het veel vraagt van mensen en snapt dat het kan leiden tot onzekerheid. 'Juist daarom is alles erop gericht deze veranderingen de komende jaren in goede banen te leiden. Door het verstrekken van een toelage voor huishoudelijke hulp houden veel medewerkers hun baan en blijven zij het vertrouwde gezicht voor hun cliënten. In het besef dat bij een operatie van deze omvang niet alles foutloos kan verlopen, zet de regering zich intensief in om invoeringsproblemen tot een minimum te beperken, samen met de gemeenten en samen met de mensen en organisaties die voorzieningen verzorgen en ontvangen. Daarvoor is in 2015 400 miljoen euro extra beschikbaar. De energie en daadkracht waarmee aan deze grote veranderingen wordt gewerkt, verdienen waardering en boezemen vertrouwen in.'

Of registreer u om te kunnen reageren.