Exclusief toegankelijk Registreer voor toegang tot Zorgvisie.nl Lees meer

Massamediacampagne VWS van start

Het ministerie van VWS start 29 september de grootscheepse massamediacampagne om de transitie van zorg uit te leggen aan het brede publiek. De publiekscampagne heeft één centrale boodschap: de samenleving verandert, de zorg verandert mee.
Massamediacampagne VWS van start
Foto: AVRO ANP PHOTO ZEEGERS

Via allerlei kanalen gaat het ministerie de burger wijzen op de veranderingen en de aanleiding voor de veranderingen.  Het zal een uitleg worden over de systeemveranderingen en visie, waarbij elementen als kwaliteit, betaalbaarheid en solidariteit centraal staan. Bovendien zal de campagne burgers doorverwijzen naar plaatsen waar specifieke doelgroepgerichte informatie te verkrijgen is.

Algemene brief

Deze informatie wordt vanaf 29 september verstrekt via advertenties in landelijke en regionale dagbladen. Vanaf begin oktober volgen radio en televisiespots. Zorgverzekeraars Nederland heeft ook het voornemen om in oktober een algemene brief te sturen vanuit zorgkantoren aan AWBZ-cliëntgroepen over de veranderingen in de zorg per 2015.

Website en App

Eerst wordt in de loop van september de website www. hoeverandertmijnzorg.nl gelanceerd. Dat moet een overzichtelijke website worden voor de cliënt die inzicht biedt in de veranderingen in de zorg. Doel van de site is huidige cliënten op basis van hun huidige situatie verwijzen naar het juiste loket voor antwoorden op individuele vragen.  De website hoeverandertmijnzorg.nl wordt voor zorgverleners geschikt gemaakt voor smartphones. Zorgverleners krijgen via deze mobiele versie extra informatie, die zij kunnen gebruiken in hun contact met cliënten.

Telefoonnummer

Een centraal informatiepunt voor cliënten wordt door het CAK ingericht. Het CAK beantwoordt algemene vragen. Het verwijst bellers met individuele vragen door naar gemeenten, zorgverzekeraars en CIZ. Het CAK verbindt niet door. Het telefoonnummer van\ het CAK wordt later in september gecommuniceerd. Ten slotte komt er ook een lijn van folders voor cliënten uit en een toolkit voor zorgaanbieders.

9 reacties

 • fred

  Geachte lezer,
  Het klinkt misschien opmerkelijk maar lees vooral nu het redelijk alternatief voor de bezuiniging van circa 2,5 miljard in de AWBZ-sector: www.stgeerstelijnsklinieken.nl
  Daar krijgt U een interessante en practische oplossing te lezen.
  Vriendelijke groet.

 • Teceer

  het is niet zozeer de samenleving die verandert, maar de verhoudingen binnen de samenleving. en op dit moment ligt de zeggenschap (de macht) bij mensen die vooral voor zichzelf opkomen. in de zorg komt dat er op neer, dat het beleid erop gericht is de zorg betaalbaar te houden voor de belastingbetaler die deze zorg (nog) niet nodig heeft. te vrezen valt dan ook dat de campagne vooral gericht zal zijn op het belang van die belastingbetaler, zodat de zorgafhankelijken nog verder in de hoek getrapt worden.

 • Keesmarges

  De PR campagne van Schippers en Van Rijn, plus enthousiaste wethouders (en VNG?) en de VVD-PvdA coalitie gesteund door D66, CU en SGP, gaat van start. Met uiteraard kritiekloze propaganda die als doel heeft de bevolking (en stemmers) er van te overtuigen hoe mooi de wereld van Schippers en Van Rijn er uit ziet. Talloze organisaties doen tegen betaling mee.

 • bob.mulder999

  Vooropgesteld: ik vind het een hele goede zaak dat VWS dit doet, want mensen die nu van bijv. langdurige zorg afhankelijk zijn hebben veel vragen.
  Ik hoop echter wel dat ze de campagne vanuit de standpunten van de klant gaan maken. Herinnert u zich nog de nationale EPD brief dat elke burger destijds ontving? Toevallig ben ik betrokken geweest bij regionale EPD's en ook in vergelijk met de nieuwe landelijke EPD standaarden. De brief vond ik in zoverre jammer omdat er m.i. kansen gemist werden om op de voordelen voor ons in te gaan. Hele valide vragen zoals, waarom is dit belangrijk voor mij, kan iedereen mijn dossier inzien, etc. Uiteindelijk bleef er veel beroering en ik hoop oprecht dat VWS deze campagne vanuit perspectief van de burger gaat insteken. Er valt ook hier weer veel te winnen.

  @B: 'omdat de politiek alles op zijn beloop gelaten heeft, moet de samenleving nu noodgedwongen meeveranderen.'
  Ik ben het wel een beetje met je eens qua consequentie. Ik wil je wel meegeven dat politiek en overheid heel hard hebben gewerkt om de groei van de zorgsector te beteugelen. Dat is gewoonweg niet goed genoeg gelukt. In deze complexe sector zijn niet zomaar simpele oplossingen voorhanden, anders was het allang gelukt.
  Samen met een collega heb ik daar een analyse van gemaakt. Laat maar weten als je daar interesse in hebt.

  Kortom: goede zaak VWS! Maar denk a.u.b. aan de arme burger die niet is ingevoerd in dit dossier en toch met veel vragen zit.
  Met groet, Bob Mulder

 • Mila1234

  In deze transitie bevinden we ons toch al jaren? Waarom nu pas een campagne? Als we willen dat de boodschap over komt dan gaan daar ook weer jaren over heen.

 • RobertvanPutten

  De ervaring leert dat dergelijke massacampagnes altijd gedoemd zijn te mislukken, zeker als de insteek alleen maar zenden is. Sneu geld.

 • dhr. Brandsema

  clienten zijn niet zozeer geinteresseerd in de veranderingen (ik ben het eens met de eerdere reacties dat het idd omgekeerd is), maar wat dit onderaan de streep voor hen qua beschikbare uren gaat betekenen. En daarover weten ze na deze campagne nog steeds niets. Ik zie zo'n beeld al voor mij: 'nee mevrouw, ik kan niet inschatten wat dit voor u als individu gaat betekenen. Dat zal pas in 2015 blijken, maar ...' (en daarna komen de algmeenheden zoals deze campagne ook bevat).

 • B.

  De volgorde in de slogan klopt niet: de zorg verandert, want de politiek heeft alles op zijn beloop gelaten en de samenleving moet nu noodgedwongen mee veranderen. Wat vooral duidelijk gecommuniceerd zou moeten worden is dat heel veel zaken die voorheen uit collectieve middelen betaald werden, nu door de burger zelf betaald en geregeld moeten worden. Maar daar zullen de verzekeraars ook wel weer op inspelen met een oude dag zorgpolis of iets dergelijks. Dan betaal je het nog steeds maar kom je tenminste niet voor verassingen te staan op je oude dag.

 • miek.roes

  Wordt er ook uitgelegd dat de samenleving niet verandert maar dat er gekozen is voor bezuinigen op de zorg. Dat marktwerking is ingevoerd en dat de zorgverziekeraars nu gaan bepalen wie er zorg krijgt. Mensen die bezig zijn met schades zoveel mogelijk beperken. Zorg wordt niet meer vooropgesteld maar geld. Ik vind dit pure misleiding naar de burgers toe.

Of registreer u om te kunnen reageren.