Exclusief toegankelijk Registreer voor toegang tot Zorgvisie.nl Lees meer

Alle veranderingen van het pgb in 2015

Schafte het vorige kabinet het persoonsgebonden budget (pgb) nagenoeg af, de huidige regering heeft het pgb verankerd in vier zorgwetten: de Jeugdwet, de Wmo, de Wlz en de Zvw. In dit nieuwe jaar 2015 zal blijken hoe het pgb zich in de praktijk handhaaft. Hier de veranderingen voor het pgb op een rij.
Alle veranderingen van het pgb in 2015
Foto: ANP - Roos Koole

Het trekkingsrecht

De Sociale Verzekeringsbank (SVB) betaalt vanaf 1 januari zorgverleners die in dienst zijn van pgb-houders. Voorheen kregen houders van een persoonsgebonden budget (pgb) het zorgbudget nog op de eigen rekening gestort. Vanaf 2015 komt het budget in opdracht van VWS op een rekening van de SVB, die er zorgverleners mee betaalt ten behoeve van budgethouders.

Pgb uitgegeven door gemeente

Vorig jaar werden alle pgb's uitgegeven door het zorgkantoor. Vanaf dit jaar krijgen veel budgethouders – in Wmo en Jeugdwet - hun zorg via de eigen gemeente. Gemeenten hebben beleidsvrijheid in hoe ze deze taak zullen uitvoeren.

Nieuwe zorgprofielen in de Wlz

In het oude systeem was de omvang van het pgb gebaseerd op indicaties van het Centrum Indicatiestelling Zorg (CIZ). In de nieuwe Awbz, de Wet langdurige zorg (Wlz), gaat de indicatie in 2016 veranderen: de zorgzwaartepakketten (zzp's) worden losgelaten, daarvoor in de plaats komen zorgprofielen in de categorieën laag, midden en hoog.

Verzekeraars keren wel/niet pgb uit

In de Zorgverzekeringswet (Zvw) is het pgb dit jaar totaal nieuw. In 2015 hebben zorgverzekeraars hetzelfde algemene pgb-reglement maar de tarieven kunnen anders zijn. Grote vraag is nog steeds of verzekeraars ook pgb's gaan uitkeren en wat de verschillen zullen worden tussen zorgverzekeraars.

Ggz voor een deel naar gemeenten

De groep budgethouders met de grondslag geestelijke gezondheidszorg gaat in 2015 in zijn geheel over naar de gemeente, ook de mensen met een intensieve zorgvraag.

Nieuwe tarieven wooninitiatieven

Bestaande wooninitiatieven draaien op een begroting gebaseerd op de oude situatie. In 2015 moeten zij met verlaagde tarieven gaan werken.

8 reacties

 • fred

  En kijkt U ook eens voor meer informatie op www.stgeerstelijnsklinieken.nl
  Thans is het een chaos in de PGB-uitvoering.
  Laat de uitvoering over aan de gemeenten.
  Zij staan dicht bij hun clienten en zorgaanbieders in de regio.
  Veel succes!

 • IKKE

  moet henk en ingrid dit begrijpen?
  het is net zi slecht lees en begrijpbaar als de ziektekostenpolissen

 • j

  en jawel de bureaucratie rijst de pan uit. ipv minder bureaucratie meer!

 • FransDeWit

  Moest het hele verhaal heel erg inkorten vandaar er fouten in staan, sorrie

 • FransDeWit

  Onze dochter heeft ZZP 5, kregen bericht alles gewoon door zal gaan, echter via SVB, de rekening van dochter die wij met veel moeite op haar eigen naam had gekregen, kunnen we nu dus l weer op zeggen. In 2013 hadden wij 11000 Euro meer te besteden. Zodat we ne onze dochter nu 7 dagen per maand thuis MOETEN houden, de budget garantie zit er nu niet meer bij, nu 2 dagen per week. Ze komen haar pas om 9.50 uur ophalen. Ben huisman geworden en ook oppas geworden voor kleinzoon. Ik had eerst 't geluk dat ik betaald wordt uit het PGB. De vergoeding is nu zo klein dat ik niet weet hoe er uit moet komen. Kan het PGB weer om laten zetten naar natura, dat er dan wel gewoon 9 dagdelen betaald worden voor t Activiteiten Centrum, maar dat er voor de overige hulpverleners thuis, w.o. ik zelf dus er ruim 960 Euro te weinig beschikbaar gesteld wordt'. Zit nu te schuiven met de diverse posten. Heb t afgelopen jaar geld bij moeten storten naar de PGB rekening.

 • het kan beter

  De mens als zorgbehoeftig individu wordt het prooi van ambtelijk heen- en weer gedoe, veel registreren, van veel papier, veel praten, en veel langs elkaar heen werken, met als rode lijn: een verdwaalde ambtenaar bepaalt of het zorgbehoeftig mens in aanmerking komt voor zorg á een verassende prijs! De politieke meerderheid in NEDERLAND is ziek tot op het bot en de zieke medemens is een lastig- en ongewenst geval!

 • Ben Duurkoop

  Een nog groter punt van zorg is dat de zorgverzekeraars het PGB niet via de SVB laten lopen. Er is een tussenoplossing tot 1 mei volgens de SVB. Maar geruststellend is het allemaal niet.

 • bezorgde

  Jammer van de vrijheid die gemeenten krijgen om zelf de hoogte van de PGB tarieven vast te mogen stellen ipv de NZA. Rechtsongelijkheid tot gevolg.

Of registreer u om te kunnen reageren.