Exclusief toegankelijk Registreer voor toegang tot Zorgvisie.nl Lees meer

Buurtzorg levert 35 procent minder zorg

Buurtzorg Nederland levert per cliënt gemiddeld 108 uur zorg, terwijl het landelijk gemiddelde op 168 uur ligt. Daardoor bespaart Buurtzorg per cliënt zo’n 3000 euro aan kosten.
Buurtzorg levert 35 procent minder zorg

Dat blijkt uit een onderzoek waarin KPMG Plexus alle 600 thuiszorgorganisaties met meer dan twintig cliënten vergelijkt op kwaliteit en kosten. Het rapport, in opdracht van het ministerie van VWS, wordt binnenkort naar de Tweede Kamer gestuurd. Het ministerie en zorgverzekeraars willen weten of het experiment met regelarme zones, waaraan Buurtzorg deelneemt, leidt tot andere uitkomsten. Vooral zorgverzekeraars vreesden dat als wijkverpleegkundigen zelf gaan indiceren welke zorg nodig is, dit tot meer uren zorg zou leiden. Dat is dus niet het geval.

Uurtarief Buurtzorg

Het onderzoek maakt ook een einde aan de aanhoudende discussie tussen Buurtzorg en enkele verzekeraars over de effectiviteit van Buurtzorg. Enkele verzekeraars beweren dat Buurtzorg efficiënter zou kunnen werken als het uurtarief omlaag zou gaan. Het gemiddelde uurtarief van Buurtzorg is met 54,47 euro één van de allerhoogste in de thuiszorg. Het gemiddelde uurtarief in de thuiszorg bedraagt 48,74 euro. Maar Buurtzorg compenseert dit relatief hoge tarief door een derde minder uren zorg per cliënt te leveren. Buurtzorg levert per cliënt gemiddeld 108 uur zorg, terwijl het landelijk gemiddelde op 168 uur ligt.

Inzet op zelfredzaamheid loont

Buurtzorg-directeur Jos de Blok ziet hierin een bevestiging dat de inzet op zelfredzaamheid leidt tot andere uitkomsten. 'Wij werken met veel hoogopgeleide verpleegkundigen. Die beoordelen problemen anders en komen met oplossingen die de zelfredzaamheid bevorderen. Cliënten zijn bij ons korter in behandeling. Qua kosten scheelt dat per cliënt zo'n 3000 euro aan kosten.'

Hoge vervolgkosten Buurtzorg

Het KPMG Plexus-onderzoek kijkt niet alleen naar de directe kosten in de thuiszorg, maar ook naar de vervolgkosten die de onderzochte cliënten hebben in de intramurale AWBZ, de ziekenhuizen en bij huisartsen. De Buurtzorg-cliënten maken relatief hogere kosten in ziekenhuizen en bij huisartsen. In de intramurale AWBZ-zorg zijn de vervolgkosten juist lager. Hoe dat komt, weten de KPMG Plexus-onderzoekers niet. Ze hebben niet onderzocht of er een verband is tussen vervolgkosten en de geleverde thuiszorg. 'Voor het verhaal achter de cijfers is nader onderzoek nodig', licht David Ikkersheim van KPMG Plexus toe. Als de vervolgkosten bij de thuiszorgkosten worden opgeteld, dan bedragen de totale zorgkosten per cliënt bij Buurtzorg 15.357 euro. Dat is net onder het landelijke gemiddelde van 15.856 euro per cliënt.

Hoge kwaliteit Buurtzorg

Op de kwaliteit scoort Buurtzorg erg hoog vergeleken met de meeste andere thuiszorgaanbieders. De Customer Quality Index (CQ-score) behoort tot de hoogste van Nederland. De Net Promotor Score (NPS)-score, een meetinstrument dat in kaart  in hoeverre cliënten een thuiszorgaanbieder aanraden aan anderen, is de zevende van de 360 zorginstellingen waar deze is gemeten. KPMG Plexus concludeert dat: 'Buurtzorg voor iets minder dan gemiddelde kosten een hoge kwaliteit van zorg levert, waarbij cliënten wel relatief op jonge leeftijd intramuraal worden opgenomen. Buurtzorg compenseert een relatief hoog uurtarief met een relatief laag aantal uren zorg per cliënt. De vervolgkosten in de AWBZ zijn relatief laag per cliënt, terwijl die in de Zorgverzekeringswet juist hoog zijn. Tot slot, neemt Buurtzorg iets minder snel dan andere aanbieders cliënten in zorg.'

18 reacties

 • TZGrimm

  Bijzonder ook hoe beweringen van Buurtzorg zomaar voor waar worden aangenomen. Ook het beoogde succes van het buitenland, nu Japan weer.. Maar kijk eens goed naar Buurtzorg Zweden dat zou drie jaar geleden het succes verhaal worden. Maar Buurtzorg Zweden (Grannvård) is op sterven na dood. Zeker omdat de Zweden niet zoveel subsidie geven en wat beter kunnen rekenen.....

 • Rodenburg

  Ik zal het toelichten: buurtzorg zorgverkeners doen al hun werk achter de deur van de client ze nemen telefoon aan plannen huisarts alles maar declareren bij zorgkantoor tegen ook nog eens een veel hoger tarief dan andere thuiszorg instellingen : oneerlijk dus! Daar komt dus nog eens bij dat planning ed bij andere thuiszorg instellingen allemaal vanuit kantoor wordt gedaan en dat mag niet declareren aan het zorgkantoor / verzekeraars. Dat doet buurtzorg dus wel! Daar komt bij dat ik veel situaties ken van clienten waar buurtzorg soms wel tot 2x toe heeft gedeclareerd aan het cak dan dat de client heeft ontvangen. Ik heb hier bewijsstukken van liggen. En dan buurtzorg een brief sturen met: sorry ik heb de wijkverpleegkundige gebeld en die zegt dat ze zoooveel extra heeft gedaan... Dan zegt buurtzorg we crediteren onmiddellijk de helft of meer dan de helft van uw eigen bijdrage factuur...bent u daarmee akkoord? Vele clienten gaan akkoord maar er zijn vele duizenden clienten die niet klagen en die zak met geld heeft buurtzorg mooi binnen.

 • Rodenburg

  !!! Buurtzorg zal tien duizenden euro's hebben betaald aan KPMG plexus want dat bureau is ontzettend duur dit allemaal op kosten van u en mij de belasting betaler. En dat terwijl de verzekeraars hier heel makkelijk door heen zullen prikken want het klopt niet! Buurtzorg heeft tegen KPMG gezegd dat ze alle clienten van buurtzorg moeten nemen ook al hebben ze in een jaar 1 week zorg ontvangen en dit over een heel jaar berekenen. Als alle andere thuiszorg in stellingen hun doelmatigheid ook zo bereken DAN KOMEN de meeste thuiszorg instellingen VEEL en veel efficiënter uit dan buurtzorg wat juist veel meer zorg inzet en declareert!

 • FJJ Conijn

  Het gaat, uitgaande van een bepaalde minimumkwaliteit van zorg, om de kosteneffectiviteit. En dan blijkt Buurtzorg het beter te doen dan de meeste andere aanbieders -- tegen dezelfde kosten (thuiszorg + cure + intramurale care) een hogere kwaliteit.

  Andere aanbieders zouden zich niet zo gekrenkt moeten voelen, maar gewoon moeten leren van hoe Buurtzorg het doet. En ik ben gecharmeerd van het idee dat verpleegkundigen de thuiszorg doen, in ieder geval de leiding daarin hebben. Waarbij evenwel een vraag: ik dacht dat Buurtzorg ook ziekenverzorgenden in dienst had?

 • m.roodenburg

  Het gemiddeld aantal uren bij onze organisatie is 115. Inclusief nachtzorg en palliatieve zorg. De thuiszorg is georganiseerd in zelfsturende teams. Niveau 2+ t/m 5. Er zijn voldoende wijkverpleegkundigen en ook de inzet van niveau 2+ is waardevol. Het samengaan van zorg en verpleging die is ontstaan door de fusies in de jaren 90 wordt hierdoor in stand gehouden. Helaas krijgen we geen tarief van € 54,47, ook geen € 48,74, maar slechts € 46,53. Buurtzorg verdient absoluut de credits dat ze een cultuurverandering in de thuiszorg ingezet hebben. Nu de praktijk inmiddels leert dat deze organisatiewijze ook door anderen gerealiseerd is, is de tijd rijp om weer gelijkheid aan te brengen. Zowel in waardering als tarief.

 • A Meerding

  De marketingtak van Buurtzorg werkt in ieder geval wel weer goed. Met dank aan Zorgvisie...

 • janvanrijn

  Wordt Zorgvisie mede gefinancierd door Buurtzorg????

  Jammer dat er nog geen goed onderzoek gedaan wordt welke cliënten buurtzorg bediend. Cliënten die ook in de nacht zorg nodig hebben nemen ze niet aan bijvoorbeeld.

  Hier wordt weer in de media een verkeerd beeld neergezet van andere zorgaanbieders!!

  Zeer jammer en is in mijn ogen een opinie zonder echt journalistisch onderzoek.!!

  Spijtig dat redactie van zorgvisie zich achter het karretje laat spannen van Buurtzorg!

 • het kan beter

  De tijdperk van de organisatie BUURTZORG kan beter voorbijgaan! Het motto is ''participeren'' en dat betekent dat het restje werk wat nog over is het beste gedaan kan worden door lokale zorgaanbieders. Zij moeten overleven in deze verschrikkelijke verschraling van zorgvraag! Qwa kwaliteitsverschil tussen buurtzorg en reguliere zorgaanbieder is NUL. De mensen achter de organisatie doen het werk en niet BUURTZORG!

 • Dijkstra13

  Het zou mi. correcter zijn als Zorgvisie haar berichtgeving even had opgeschort tot het rapport beschikbaar is voor iedereen (op de site van VWS staat nog niet een nieuwsitem van 2015). Nu is de achtergrond van het stuk niet te beoordelen, en ook de conclusies in het stuk niet, terwijl een van de onderzochte partijen al wel mag reageren. Of de positieve opmerkingen over Buurtzorg dan terecht zijn (wat natuurlijk best kan!) is niet te beoordelen en dat is natuurlijk jammer.
  Zeker omdat ook iemand van Plexus zelf wordt aangehaald die aangeeft dat er kennelijk meer onderzoek nodig is voor het verhaal achter de cijfers. Dus graag verder praten/leren samen als het rapport er is (redactie, graag uw actie)

 • Jos Van Mulken

  De nuance zit in de kleine lettertjes.
  Snel doorverwijzen naar andere (duurdere) instellingen is voor BuurtZorg dus aantrekkelijk en is niet gunstig voor de totale kosten in de keten. Ik vrees dat het knippen in de financiering (ZVW, WLZ, WMO, jeugdzorg) dit gedrag alleen maar zal stimuleren.

 • Han_R

  Correct rekenen:
  168 x 48,74 = 8.188
  108 x 54,47 = 5.883
  2.306
  3.000
  verschil 694

 • rogerruijters

  'gewone' thuiszorgaanbieders worden door dit onderzoek onterecht weggezet als 'urenknallers' die mensen onnodig lang in zorg houden. Ik zet graag de deur van mijn organisatie open voor Buurtzorg en KPMG om de 'gebakken lucht' uit deze resultaten te zuigen en te komen tot eerlijke en objectieve conclusies.

  Roger Ruijters, MeanderGroep Zuid-Limburg.

 • JolandePrudon

  De kop minder uren wordt gerelativeerd door het artikel zelf. 'Als de vervolgkosten bij de thuiszorgkosten worden opgeteld, dan bedragen de totale zorgkosten per cliënt bij Buurtzorg 15.357 euro. Dat is net onder het landelijke gemiddelde van 15.856 euro per cliënt'. De kop suggereert beduidend minder kosten, dat is dus helemaal niet het geval. De klanten waarderen de zorg wel veel hoger, dat is dus het grote verschil. Keer op keer is de focus van de media rondom Buurtzorg, het kan goedkoper. Dat is dus niet zo. Het kan beter, dat wel!

 • Qzo

  Nog steeds appels en peren vergeleken?

 • larsie

  en buurtzorg heeft geen ondernemingsraad

 • Moluit2

  Het zo goed zijn om te kijken welke groep clienten vnl in bestand buurtzorg zitten of dat mogelijk ook de kosten verschillen verklaard ...vooral omdat als de vervolgkosten erbij opgeteld worden de verschillen beduidend kleiner zijn...
  Verder ook belangrijk om te kijken of het minder snel in zorg nemen ook deze cijfers mogelijk beinvloed...kortom cijfers zijn niet zalig makend ...regelarmer en minder inztten op laag uurtarief geloof ik in ...maar een team met alleen maar verpleegkundigen zie ik niet perse als noodzaak voor goede zorg..

 • AAMBresser

  'Enkele verzekeraars beweren dat Buurtzorg efficiënter zou kunnen werken als het uurtarief omlaag zou gaan.'
  'Buurtzorg-directeur Jos de Blok ziet hierin een bevestiging dat de inzet op zelfredzaamheid leidt tot andere uitkomsten. 'Wij werken met veel hoogopgeleide verpleegkundigen. Die beoordelen problemen anders en komen met oplossingen die de zelfredzaamheid bevorderen.'
  Zo zie je maar hoe de zorgverzekeraars helemaal niet op kwaliteit maar puur op initiele kosten sturen.... En hie kortzichtig dat is.
  Goed bezig bij Buurtzorg!

 • Wanne van Dorst

  'Als de vervolgkosten bij de thuiszorgkosten worden opgeteld, dan bedragen de totale zorgkosten per cliënt bij Buurtzorg 15.357 euro. Dat is net onder het landelijke gemiddelde van 15.856 euro per cliënt.'

  Ik kan nóg goedkoper werken. Ik verwijs gewoon iedereen direct door naar het ziekenhuis of naar de huisarts.

Of registreer u om te kunnen reageren.