Exclusief toegankelijk Registreer voor toegang tot Zorgvisie.nl Lees meer

‘Huisartsen uit de tang van ACM’

Huisartsen worden niet langer automatisch vervolgd door de mededingingsautoriteit ACM. Ze mogen samen onderhandelen met verzekeraars en hoeven niet langer te concurreren. Ook worden ze verlost van tientallen overbodige kwaliteitsregistraties.
‘Huisartsen uit de tang van ACM’
Foto: iStock

Dat zijn de belangrijkste resultaten van het zomerakkoord tussen verzekeraars, beroepsorganisaties, het ministerie van VWS en toezichthouders, dat vandaag 5 oktober is gepresenteerd. 'Dit is een historische doorbraak', zegt huisarts Peter de Groof van het actiecomité Het roer moet om. 'Huisartsen kunnen voortaan op basis van gelijkwaardigheid onderhandelen met zorgverzekeraars. Ze mogen dat voortaan samen doen. Daarbij mogen ze ook praten over tarieven van zorg, als ze maar kunnen aantonen dat hun activiteiten in het belang van patiënten is.'

Huisartsen bang voor ACM

Huisartsen hoeven niet meer bang te zijn voor vervolging van de ACM. De mededingingsautoriteit maakte onlangs zelf bekend meer coulance te zullen hebben met huisartsen. In het zomerakkoord zijn de afspraken nader uitgewerkt. Huisartsen hoeven niet meer bang te zijn dat de ACM hen automatisch zal vervolgen als ze de Mededingingswet overtreden. De ACM zal huisartsen eerst om uitleg vragen. Tot voor kort kregen beroepsorganisaties van huisartsen fikse boetes aan hun broek van de ACM. De rechtszaak tussen de LHV en de ACM over de boete van 5,9 miljoen euro is nog niet van de baan. Daarnaast hebben ook regionale vertegenwoordigers van huisartsen op persoonlijke titel boetes gekregen die volgens De Groof opliepen tot een ton. 'De ACM heeft onlangs het gedoogbeleid bekendgemaakt en toegegeven dat ze jarenlang in een fuik zijn gezwommen. Maar daar kunnen ze niet zo maar mee wegkomen. De huisartsen hebben jarenlang in de tang gezeten van de ACM en dat heeft veel schade aangericht. Uit angst voor vervolging is er een rem gezet op veel initiatieven voor kwaliteitsverbetering. Dit akkoord is heel goed voor patiënten en huisartsen.'

ACM: te kort door de bocht

De ACM vindt de weergave van zijn toezichtstijl door Zorgvisie 'iets te kort door de bocht', laat een woordvoerder weten. Op de website van de ACM staat in een document omschrijven wat huisartsen wel en niet mogen.

Mes in bureaucratie

Het zomerakkoord zet verder het mes in bureaucratische rompslomp waar huisartsenpraktijken mee te maken hebben. Er komen uniforme formulieren en overbodige herhaalformulieren zijn niet meer nodig. Ook worden er volgens De Groof circa honderd onzinnige kwaliteitsindicatoren geschrapt. 'We gaan stoppen met nietszeggende kwaliteitsindicatoren en op zoek naar een manier van verantwoorden die wel zinnig is. Huisartsen krijgen hierdoor veel meer tijd voor patiënten.'

ZN: gelijkwaardigheid huisartsen en verzekeraars

Volgens André Rouvoet, voorzitter van Zorgverzekeraars Nederland (ZN), gaan huisartsen, patiënten en zorgverzekeraars nu anders met elkaar om: 'Er is meer erkenning gekomen voor elkaars rollen en verantwoordelijkheden. We delen drie belangrijke uitgangspunten: samenwerken in gelijkwaardigheid, terugdringen van onnodige bureaucratie en transparantie over kwaliteit van zorg. Van daaruit hebben we concrete veranderingen afgesproken die bijdragen aan behoud en verdere verbetering van de huisartsenzorg voor 17 miljoen verzekerden.'

Terugdringen bureaucratie

Rouvoet complimenteert het actiecomité Het Roer Moet Om. 'Zeker op het punt van onnodige bureaucratie hebben ze terecht aan de bel getrokken en daarmee de discussie losgemaakt. Het is goed dat zorgverzekeraars met huisartsen daar nu kritisch naar gekeken hebben. We hebben concrete afspraken gemaakt over het terugdringen van overbodige en achterhaalde formulieren, procedures of handelingen. Uitgaande van de wederzijdse vertrouwensbasis die nu gelegd is, kunnen we de administratieve lasten samen aanpakken.' Er zijn onder meer vereenvoudigingen afgesproken op het terrein van doorverwijzen, jaarlijks terugkerende controles en het uitschrijven van recepten voor specifieke medicijnen.

Ook voor andere zorgverleners minder bureaucratie

Rouvoet kondigde aan dat de zorgverzekeraars ook de administratieve lasten voor andere zorgverleners kritisch tegen het licht willen houden. 'We hebben nu afspraken gemaakt met de huisartsen, hierna willen we snel ook met andere beroepsgroepen aan de slag, te beginnen in de eerste lijn.' Samen met de huisartsenorganisaties gaan de zorgverzekeraars werken aan de voorbereiding van een op onderdelen uniform basiscontract en aan gezamenlijke good contracting practices.

Gerelateerde tags

Eén reactie

  • Rob

    Geen tucht van de markt, dan weer terug onder het juk van de overheid. En zo hoort het. Als de overheid van dat juk een vrijblijvend feestje maakt, dan zal elke groep aanbieders het voorbeeld van de huisartsen willen volgen.

Of registreer u om te kunnen reageren.