Exclusief toegankelijk Registreer voor toegang tot Zorgvisie.nl Lees meer

IJsselland haalt wijkverpleegkundigen in huis

Wijkverpleegkundigen gaan kwetsbare ouderen in het IJsselland Ziekenhuis al tijdens de opname begeleiden. Het belangrijkste doel is achteruitgang in het dagelijks leven na de ziekenhuisopname te voorkomen.
V.l.n.r.: wijkverpleegkundige H. Bolt, mw. Block,  afdelingsverpleegkundige mw. C. van Wijngaarden,  dhr. Block, dhr. P. Draaisma, voorzitter raad van bestuur IJsselland Ziekenhuis, mw. H. Rijsdijk, projectleider Transmurale Zorgbrug, en mw. T. van Wijngaarden-van Dieren, bestuurder De Zellingen.
V.l.n.r.: wijkverpleegkundige H. Bolt, mw. Block,  afdelingsverpleegkundige mw. C. van Wijngaarden,  dhr. Block, dhr. P. Draaisma, voorzitter raad van bestuur IJsselland Ziekenhuis, mw. H. Rijsdijk, projectleider Transmurale Zorgbrug, en mw. T. van Wijngaarden-van Dieren, bestuurder De Zellingen.

Thuiszorgorganisaties Laurens, Aafje, De Zellingen, Lelie zorggroep, Humanitas en Vierstroom Zorg Thuis en het IJsselland Ziekenhuis hebben samen een regionale 'Zorgbrug' gebouwd. De brug zorgt voor begeleiding van ziekenhuis naar huis voor patiënten die ouder dan 70 jaar en kwetsbaar zijn.

Pilot Zorgbrug

Eerder heeft een driejarige pilot van dit project 'Transmurale Zorgbrug' in de Amsterdamse regio gedraaid. Uit de proef bleek dat ouderen minder last hebben van complicaties, dat bij terugkeer thuis minder achteruitgang had plaatsgevonden en dat er betere aandacht voor medicatie is.

Werking Zorgbrug

Bij een (spoed)opname in het IJsselland Ziekenhuis vindt bij iemand die 70 jaar of ouder is een specifieke screening plaats om vast te stellen hoe kwetsbaar hij/zij is. Wanneer duidelijk is dat een patiënt kwetsbaar is wordt het geriatrieteam ingeschakeld. De geriater zorgt ervoor dat goede behandeling en begeleiding tijdens de opname in het ziekenhuis worden ingezet. Wanneer de ontslagdatum in zicht is, benadert het ziekenhuis de thuiszorg. Eerst bezoekt de wijkverpleegkundige de kwetsbare oudere in het IJsselland Ziekenhuis. Daarna vindt het eerste bezoek thuis binnen 48 uur na ontslag uit het ziekenhuis plaats. Bij het volgende bezoek thuis na twee weken kijkt de wijkverpleegkundige naar wat verder nodig is. De familie (mantelzorg) wordt altijd betrokken en de huisarts wordt natuurlijk op de hoogte gehouden. Zo nodig wordt ook andere hulp, zoals ondersteuning door een welzijnsorganisatie, ingezet.

Welzijn

Johan Dubbeldam, ketencoördinator Laurens, vindt dat de nieuwe werkwijze voor veel verbeteringen en voordelen zorgt. 'De wijkverpleegkundige bespreekt de overdrachten met de verpleegkundige in het ziekenhuis in het bijzijn van de patiënt, dit is een unieke kennismaking. Naast verpleegkundige zaken wordt binnen de Transmurale Zorgbrug ook gekeken naar het welzijn van de patiënt en naasten.'

Of registreer u om te kunnen reageren.