Exclusief toegankelijk Registreer voor toegang tot Zorgvisie.nl Lees meer

KNO-artsen starten onderzoek bij UMCU

De Nederlandse Vereniging voor Keel-, Neus- en Oorheelkunde en Heelkunde van het Hoofd-Halsgebied (NVKNO) en de Federatie Medisch Specialisten kondigen een visitatie aan van de KNO-afdeling in het UMC Utrecht.
KNO-artsen starten onderzoek bij UMCU

De visitatie is een reactie op de uitzending van Zembla gisteravond en zal naar verwachting plaatsvinden in januari 2016.

Calamiteiten

In de uitzending wordt het beeld geschetst van een angstcultuur op de afdeling KNO van het UMC Utrecht, onder leiding van 'professor G'. Hier vinden gecompliceerde hoofd/hals operaties plaats. Er worden twee operaties belicht waarbij patiënten zijn overleden als gevolg van een onverwachte bloeding. Bij de ene patiënt werd de halsslagader per ongeluk doorgesneden, bij de andere patiënt vond een ernstige bloeding plaats in de neus. De incidenten met dodelijke afloop vonden plaats op 13 november 2013 en op 17 maart 2015. Beide zijn te definiëren als calamiteit en moeten dus ook als zodanig worden gemeld bij de Inspectie voor de Gezondheidszorg. Dit is niet gebeurd. Een woordvoerder van het ziekenhuis zegt in de uitzending op de hoogte te zijn van de incidenten. De calamiteitencommissie heeft echter geoordeeld dat het in deze twee gevallen niet om een calamiteit ging. Toen bekend werd dat Zembla er in de uitzending aandacht aan zou besteden, zijn de calamiteiten alsnog gemeld bij de igz.

UMCU

In juni 2014 hebben enkele stafleden anoniem, uit angst voor represailles, een brief gestuurd aan de Inspectie en melding gemaakt over de calamiteiten, de hoger werkdruk, de angstcultuur en de manipulatie door het afdelingshoofd. De Inspectie zegt dit meteen erna te hebben voorgelegd aan de raad van bestuur van het UMCU, maar deze liet weten dat er 'geen sprake was van ernstige calamiteiten'. Omdat de briefschrijvers geen concrete gegevens wilden overleggen, liet de Inspectie de zaak rusten. Het UMC Utrecht zegt in een persbericht dat er in het ziekenhuis sprake is van een open en lerende cultuur, gericht op transparantie en veiligheid. In de uitzending zouden twee ontslagen KNO-artsen hun gram willen halen uit rancune, zo stelt het ziekenhuis. 'Als duidelijk is dat artsen het niveau niet halen en niet bereid zijn om te leren dan nemen we afscheid.'

Het UMC Utrecht wil niet verder op de zaak ingaan. De vraag waarom de raad van bestuur niet naar buiten treedt, of waarom de bestuursvoorzitter zelf niet het woord voerde in de Zembla uitzending, blijft onbeantwoord. Het ziekenhuis wil ook niet zeggen of het stappen onderneemt in de richting van 'professor G' , dan wel met hem gaat praten. Over verdere mogelijke acties richting patiënten en nabestaanden laat het ziekenhuis zich niet uit.

JCI

Het UMC Utrecht heeft half juli 2013 de prestigieuze JCI accreditatie behaald. Een uitgebreide tussenevaluatie vond plaats in december 2014. Als conclusie staat in het jaarverslag te lezen: 'In 2014 is het bereikte niveau na het behalen van de JCI-kwaliteitsaccreditatie over de hele linie goed vastgehouden. Een tussenevaluatie door externe JCI- consultants in december 2014 heeft tot goede verbetervoorstellen geleid.' Of de calamiteiten en de het vermeende veiligheidsprobleem op de afdeling consequenties heeft voor het JCI certificaat, wil het UMC Utrecht niet zeggen, evenmin of de hele evaluatieprocedure in 2013 en 2014 door de gebeurtenissen had kunnen worden geschaad.

KNO

De Federatie van Medisch Specialisten laat weten dat de NVKNO de daadwerkelijke visitatie gaat uitvoeren. Kwaliteitsvisitaties vinden om de vijf jaar plaats. Op de afdeling KNO van het UMC Utrecht heeft nog niet eerder een visitatie plaatsgevonden. Dat komt doordat de universitaire medische centra later zijn aangesloten bij het visitatiesysteem. Er zal niet alleen worden gepraat met de hele groep stafleden op de KNO-afdeling maar ook individueel met hen en met alle andere zorgverleners, co-assistenten, verpleegkundigen, op de afdeling. Zo hoopt men duidelijkheid te krijgen over de genoemde angstcultuur. De Federatie: 'Het niet melden van calamiteiten is vanuit medisch perspectief onverantwoord: men ontneemt anderen de mogelijkheid ergens van te leren en men ontneemt zichzelf de kans om herhaling te voorkomen door onderzoek naar wat er mis ging. Als het niet melden voortkomt uit een cultuur waar men bang is voor de gevolgen van een melding, dan is dat een uiterst onwenselijke en zeer serieuze situatie.' De Federatie zal de visitatie steunen en waar nodig adviseren. De raad van bestuur van het UMC Utrecht heeft laten weten aan de visitatie mee te werken.

Gerelateerde tags

Eén reactie

  • Betrokken

    Vele jaren als anesthesioloog met Adriaan van Olphen gewerkt in de operatiekamers van het UMCU te utrecht. Dr. Van Olphen is een uitstekend KNO arts wiens integriteit wat mij betreft buiten elke discussie staat. De berichten welke uit mijn netwerk tot mij komen betreffende de huidige situatie op de KNO afdeling van het UMCU zijn niet bepaald gunstig voor de huidige hoogleraar KNO. Het woord "terreur" is kenmerkend voor de oordelen.
    Indien er inderdaad sprake is van calamiteiten met de dood tot gevolg welke niet door de Raad van Bestuur aan de Inspectie gemeld zijn dient de Raad van Bestuur van het UMCU wat mij betreft strafrechtelijk vervolgd te worden.

Of registreer u om te kunnen reageren.