Exclusief toegankelijk Registreer voor toegang tot Zorgvisie.nl Lees meer

STZ vaart nieuwe koers

STZ heeft een nieuwe missie: 'de vereniging van voorhoedeziekenhuizen die samen werken aan betere patiëntenzorg'. De voorzitter en de directeur vertellen waarom.
STZ vaart nieuwe koers
Foto: Marjanne Sint

Voorzitter Marjanne Sint en directeur Fenna Heyning hebben de boel naar eigen zeggen wat opgeschud en een nieuwe strategienota geschreven.

Patiëntenzorg

Die komt erop neer dat de 26 aangesloten topklinische ziekenhuizen zich veel meer gaan richten op inhoud en patiëntenzorg. En het is dus geen belangenvereniging. Dat lijkt een open deur, maar is het niet, zo verzekert Heyning: 'Wij gaan niet op de stoel van de dokters zitten. Wij zijn van de inhoud, maar dan op systeemniveau. Als STZ-ziekenhuizen kijken wij hoe wij de ziekenhuisorganisatie zo kunnen inrichten dat deze leidt tot de beste zorg.'

STZ-ziekenhuizen

De STZ vertegenwoordigt 60 procent van de ziekenhuisbranche. STZ-ziekenhuizen is geen brancheorganisatie zoals de NVZ en doet dan ook niet aan belangenbehartiging. Leden van de STZ zijn wel tevens lid van de NVZ. In de nieuwe strategienota legt de STZ zich toe op het voortdurend verbeteren van de patiëntenzorg. Een visie die meer op inhoud is georiënteerd. De helft van de tien bestuursleden is ziekenhuisbestuurder, de andere helft medisch staflid. Ook de ledenvergadering bestaat uit een mix van bestuurders en medici. Zo worden dokters ook daadwerkelijk betrokken bij de kwaliteitsverbeteringen. Sint: 'Mijn overtuiging is dat veranderingen in ziekenhuizen niet mogelijk zijn zonder betrokkenheid van de medische staf. Je kunt een ziekenhuis niet goed besturen zonder medisch leiderschap. In Virginia Mason noemen ze dat een compact. Het over en weer uitspreken wat je van elkaar verwacht.'

Kernthema's

STZ wil zorgprofessionals en bestuurders in de aangesloten ziekenhuizen bij elkaar brengen. Van oudsher richt de STZ zich op drie pijlers: opleiding, wetenschap en topklinische zorg. Daardoorheen lopen de tien kernthema's, waaronder medisch leiderschap, kwaliteit en veiligheid en visitaties. Onder elk van de tien kernthema's hangt een netwerk van afgevaardigden uit de 26 ziekenhuizen, per ziekenhuis een. Sint: 'Wij brengen mensen samen, niet alleen op oude terreinen als opleiden, maar ook op nieuwe terreinen als oncologie en innovatie. Daarbij zoeken we ook naar potentiële partners buiten de ziekenhuizen, zoals de Rabobank, Philips of een farmaceutisch bedrijf. Omdat wij ervan overtuigd zijn dat innovatie ook tot stand komt in interactie met partijen waar je niet dagelijks mee te maken hebt'.

Best practices

Het idee is dat de netwerken de samenwerking tussen de ziekenhuizen stimuleren en ook dat men van elkaars problemen kan leren en oplossingen kan overnemen. Heyning: 'In ziekenhuizen heerst het idee dat elk probleem uniek is. Maar als professionals met elkaar praten, blijkt ineens dat iemand in Groningen met precies hetzelfde probleem worstelt als iemand in Breda.' Sint en Heyning hopen dat ziekenhuizen hun best practices willen delen met de andere STZ-leden. Uiteindelijk moeten de best practices terugkomen in de vijfjaarlijkse visitatie van de STZ.

Topklinische zorg

Topklinische ziekenhuizen bedrijven hoogcomplexe zorg. Daarmee komen ze ook op het terrein van de universitaire ziekenhuizen. Heyning: 'Er is in Nederland een beweging ontstaan om hoogcomplexe oncologische zorg te concentreren in enkele academische expertisecentra. Wij willen juist dat die zorg zo dicht mogelijk in de buurt van de patiënt plaatsvindt. Het moet gaan over outcome. Alleen het bordje "academisch centrum" is niet genoeg.' De grote STZ-ziekenhuizen zitten in het midden van het zorglandschap en verlenen relatief hoogcomplexe zorg. Het zit Heyning dwars dat dit middensegment door de politiek soms wordt vergeten. 'De grote bulk van de patiënten gaat naar de topklinische ziekenhuizen. Het is zonde om al die patiënten te duwen naar de academische ziekenhuizen waar ze nog knappere dingen doen, terwijl het merendeel die bijzonder knappe zorg helemaal niet nodig heeft.'

Umc's

De organisatie van de zorg werkt de concurrentie tussen de topklinische en universitaire ziekenhuizen in de hand, vindt Sint. Waarom zou een hoogleraar in een academisch ziekenhuis die hoogcomplexe zorg beter geven dan een specialist in een topklinisch ziekenhuis? Sint: 'Politiek bestuurlijk wordt er te weinig discussie gevoerd over de positie van universitaire medische centra. Het is ongelofelijk belangrijk dat er academische huizen zijn die topreferente zorg verrichten en fundamenteel onderzoek kunnen doen. Als je de academische centra een deel van hun geld uit de bekostiging van de zorgverzekeraars laat halen, zet je prikkels in om ook op het middenterrein te gaan opereren.'

Transparant

Door zich beter te profileren op inhoud, hopen de STZ-ziekenhuizen de aandacht naar zich toe te trekken. Dat begint met het ontwikkelen van een precieze omschrijving van welke zorg allemaal onder het begrip topklinische zorg valt: het STZ-zorgregister. Ieder ziekenhuis zal aantoonbaar moeten maken welke vormen van topklinische zorg het aanbiedt en welke zorg op basisniveau wordt gegeven. Dit register wordt openbaar en voor iedere patiënt inzichtelijk. Heyning: 'De kwaliteit zou leidend moeten zijn bij de keuze die een patiënt maakt voor een ziekenhuis. Niet of een ziekenhuis wat harder roept dan een ander, of de zorgverzekeraar iets liever aankijkt.' Dat betekent ook dat ziekenhuizen zullen moeten kiezen, legt Heyning uit: 'Cataractoperaties kunnen gemakkelijk en vaak beter in een kleiner ziekenhuis plaatsvinden waar een dokter werkt die dat heel vaak doet.'

Delen

De STZ-ziekenhuizen willen met nadruk niet alles voor zichzelf houden. Aan het nieuwe opleidingsprogramma voor jonge medisch specialisten, kunnen ook niet-STZ-ziekenhuizen deelnemen. Met door STZ-ziekenhuizen uitgewerkte thema's kunnen op termijn andere, kleinere ziekenhuizen hun voordeel doen. Wanneer dit moment is aangebroken, laat de STZ zo'n thema vallen en richt zich weer op nieuwe voorhoedethema's. Heyning: 'Wij pakken een thema met zijn zesentwintigen op, doen daar iets nuttigs mee, stoten af en toe onze neus en dan kan het daarna groot en breed in alle ziekenhuizen worden geïmplementeerd.' Dat is die voorhoedepositie waar de ziekenhuizen dagelijks mee bezig zijn. Sint: 'We zijn niet bezig met luchtfietserij of indicatoren turven omdat dat nu eenmaal moet van de Inspectie of een andere instantie. Wij sluiten aan bij de problemen die iedere arts of bestuurder dagelijks in zijn praktijk ervaart. Daarom gaat het werken.'

Foto

 • STZ vaart nieuwe koers
  Foto: Fenna Heyning

Gerelateerde tags

2 reacties

 • lbaas

  Maak de medisch specialist eigenaar van de integrale zorg (DBC) aan de patiënt. Dan zal alles uit de kast gehaald worden om een topprestatie te leveren. Maar dat zeg ik omdat ik in medisch specialisten geloof.
  Jullie ook?

 • lbaas

  Aanbevolen literatuur: "Het Ziekenhuis als Maatschap", Medisch Contact, 30 april 1993.

Of registreer u om te kunnen reageren.