Exclusief toegankelijk Registreer voor toegang tot Zorgvisie.nl Lees meer

Federatie vreest dat MSB pispaal wordt

De Federatie Medisch Specialisten (FMS) vreest dat het medisch-specialistisch bedrijf door negatieve berichtgeving in de media de pispaal van de ziekenhuiszorg wordt. De FMS roept de MSB-besturen op om een krachtig tegengeluid te laten horen.
Copyright iStock
Copyright iStock

Dat staat in een intern bericht van de FMS aan de besturen van de MSB- en VMS-besturen. De FMS stoort zich onder meer aan de negatieve koppen van enkele berichten in Zorgvisie. In het redactionele commentaar 'MSB als Fyra van de zorg' citeert Zorgvisie bijvoorbeeld de inspecteur-generaal Ronnie van Diemen, die de voorbereiding van de MSB 's in een publicatie vergelijkt met de Fyra. De berichten in de media leiden tot 'onrust en negatieve energie in ziekenhuizen en onder medisch specialisten'. Daarnaast heeft PvdA-Kamerlid Lea Bouwmeester Kamervragen gesteld en zijn er volgens het FMS-bericht 'zorgen bij de Minister'. 'We lopen het risico op een self fullfilling prophecy', aldus de FMS.

Tegengeluid richting politiek en media

Positieve berichten in de media, zoals de berichten op Zorgvisie 'MSB Amphia investeert twee miljoen in nieuwbouw' en een interview met Robert Sie, krijgen volgens de FMS te weinig aandacht. Daarom vindt de Federatie het de hoogste tijd worden voor een 'krachtiger tegengeluid, dat wij alleen samen met u kunnen ontwikkelen'. De FMS roept in aanloop naar een bijeenkomst op 17 december de besturen van MSB's op om kort en bondig aan te geven 'wat uw MSB samen met de raad van bestuur en collega's in dienstverband in 2016 gaat doen om de zorg in uw ziekenhuis te verbeteren'. Daarmee wil de FMS een tegengeluid laten horen richting politiek en media.

MSB is feestje van andere partijen

De FMS herinnert de medisch specialisten eraan dat het MSB 'een uitvloeisel is van keuzes die andere partijen voor ons hebben gemaakt'. Daarmee doelt de Federatie op het schrappen van het recht om zelfstandig te declareren door het ministerie van VWS, op advies van de Nederlandse Zorgautoriteit en met steun van Zorgverzekeraars Nederland en de Nederlandse Vereniging van Ziekenhuizen (NVZ). De FMS heeft zich succesvol hard gemaakt om voor medisch specialisten een reële keuze te behouden voor loondienst of vrije vestiging. In overleg met de ministeries van Financiën en VWS en de NVZ was het MSB één van de modellen waarbij medisch specialisten in principe zouden voldoen aan de reguliere ondernemerscriteria van de Belastingdienst. Het zijn de lokale belastinginspecteurs die achteraf beoordelen of MSB's daaraan inderdaad voldoen. Opmerkelijk is dat tientallen medisch specialisten in den lande stellen dat de oprichting van de MSB's overbodig was. Ze willen terug naar de oude maatschapstructuur en zijn van plan om de privé-BV's, die ze hebben opgericht voor het MSB, op te heffen. In 2014 is 5 procent van de vrijgevestigde medisch specialisten, ofwel circa 450, overgestapt naar loondienst.

MSB is tussenstap

De MSB's bestaan pas elf maanden en hebben niet geleid tot ongelukken, stelt de FMS. 'Zowel vanuit de NVZ als vanuit de IGZ krijgen en/of herkennen wij geen concrete signalen dat de MSB's leiden tot onbestuurbare ziekenhuizen of verhoogde risico's ten aanzien van kwaliteit en veiligheid.' De FMS erkent wel dat de inbedding in de ziekenhuisorganisatie niet overal even soepel verloopt. Het is een proces dat 'een grote inspanning vraagt van alle partijen, waarbij moeizame besluiten en spanningen zeker niet uitgesloten zijn'. Dat er van gelijkgerichtheid van belangen en meer doelmatigheid, de doelstellingen van de integrale bekostiging, nog weinig terecht is gekomen, komt volgens de FMS doordat er veel tijd verloren is gegaan aan 'fundamentele keuzes en organisatiewijzigingen die zijn gevraagd door het verlies van declaratierecht. De FMS ziet de MSB's als een tussenstap om door te ontwikkelen tot de 'participerende medisch specialist'. 'Dat wil zeggen: de medisch specialist die medeverantwoordelijkheid draagt, in de lead is en samen met het ziekenhuis zorgt voor aanbod van de meest doelmatige zorg. De MSB's vormen een uitstekend platform om dit te realiseren', aldus de FMS.

Of registreer u om te kunnen reageren.