Exclusief toegankelijk Registreer voor toegang tot Zorgvisie.nl Lees meer

Vijftien procent minder wijkverpleging in 2015

Wijkverpleegkundigen proberen per cliënt de zorg met een zesde terug te brengen. Zorgverzekeraars eisen hogere volumekortingen dan is afgesproken.
Vijftien procent minder wijkverpleging in 2015
Foto: ANP

In de AWBZ bepaalde het Centrum Indicatiestelling Zorg (CIZ) hoeveel zorg zorgvragers nodig hadden. Maar nu de wijkverpleging sinds 1 januari 2015 onder de Zorgverzekeringswet (ZVW) valt, doen wijkverpleegkundigen dat. Die voeren met alle bestaande thuiszorgpatiënten 'keukentafelgesprekken'. Daar moeten ze uiterlijk 1 mei mee klaar zijn. De inzet is om meer een beroep te doen op de zelfredzaamheid van cliënten. In de praktijk krijgen veel wijkverpleegkundigen de opdracht van hun werkgever om per cliënt een zesde minder zorg te indiceren.

Zorgakkoorden

De achtergrond van deze korting vormen de zorgakkoorden die staatssecretaris Martin van Rijn van VWS heeft afgesloten met zorgverzekeraars en zorgaanbieders over transitie van de langdurende zorg. Bij de overheveling van de wijkverpleging is een bezuiniging van 400 miljoen euro ingeboekt, ofwel twaalf procent van het budget. Maar zorgverzekeraars doen daar nog een schepje bovenop, omdat ze rekening houden met overschrijdingen op de wijkverpleging. Gemiddeld leggen ze zorgaanbieders bij de zorginkoop voor 2015 een volumekorting van gemiddeld vijftien procent op, zo bleek eind januari uit onderzoek in opdracht van brancheorganisatie ActiZ. 'We kunnen ons wel vinden in het beleid van minder professionele zorg, meer zelf doen en meer een beroep op familie, buren en vrienden. Alleen is de korting hoger dan is afgesproken.'

Van Rijn: niets aan de hand

Van Rijn wuift deze signalen weg in een Kamerbrief op 10 februari. Daarin verwijst hij naar een niet-openbaar overzicht van de Nederlandse Zorgautoriteit (NZa) over de gecontracteerde zorg. Daaruit blijkt volgens hem dat het te vroeg is om nu al conclusies te trekken. In april zal hij de Kamer informeren over de gang van zaken bij de transitie in de eerste maanden van 2015.

Wachtlijsten

Zorgaanbieders worstelen met de forse volumekorting. 'Bij bestaande cliënten de zorg met circa twintig procent terugbrengen is al een uitdaging', vertelt Jeroen van den Oever, bestuursvoorzitter van Fundis. 'Maar daarnaast zien we door de sluiting van verzorgingshuizen het aantal zorgvragers toenemen. Als we die gaan weigeren, ontstaan er wachtlijsten.'

Buurtzorg Nederland

'Bij sommige cliënten zijn andere oplossingen denkbaar', zegt Jos de Blok, directeur van Buurtzorg Nederland. 'Je kunt bij terminale thuiszorg meer vrijwilligers inschakelen. Maar dat kost wel tijd. Het verschuiven van formele naar informele zorg vraagt een zorgvuldig pad, dat wordt door de bezuiniging onder druk gezet.'

Zorginkoop

Zorgverzekeraars kopen zorg in bij zorgaanbieders. De contractonderhandelingen verlopen niet altijd even gemakkelijk. Hoe het de partijen vergaat, kunt u horen op de Dag van de Zorginkoop op 8 april. Of lezen in het dossier zorginkoop.
Bekijk het dossier

Of registreer u om te kunnen reageren.