Exclusief toegankelijk Registreer voor toegang tot Zorgvisie.nl Lees meer

Zorgplan Van Rijn vereist lef van bestuurder

Staatssecretaris Martin van Rijn wil snel afrekenen met slechte verpleeghuizen. Zorgbestuurders die lef tonen en de kwaliteit willen verbeteren, krijgen ruim baan. Dat komt naar voren in de plan van aanpak kwaliteit verpleeghuizen.
Staatssecretaris Martin van Rijn (R) van Volksgezondheid in gesprek met meneer Knoester van de clientenraad van de Respect Zorggroep in het woonzorgcentrum Bosch en Duin.
Staatssecretaris Martin van Rijn (R) van Volksgezondheid in gesprek met meneer Knoester van de clientenraad van de Respect Zorggroep in het woonzorgcentrum Bosch en Duin. - Foto: ANP - Martijn Beekman

Het plan bestaat uit vijf speerpunten die eisen stellen aan samenwerking tussen cliënten, zorgverleners en mantelzorgers, veilige zorg, ruimte voor en kwaliteit van professionals, leiderschap en tot slot openheid en transparantie. De actiepunten in het plan moeten zorgen voor verbeteringen op de korte termijn, maar dienen vooral de verpleeghuiszorg toekomstbestendig te maken.

Lef tonen

Van Rijn benadrukt dat er geen gemakkelijke of snelle oplossingen zijn om tot toekomstbestendige verpleeghuiszorg te komen. De fundamentele verandering zit in de relatie tussen cliënten en professionals. Zij moeten zich gesteund voelen zorg anders in te richten en daar samen over spreken. Dat vereist volgens de staatssecretaris een andere houding van zorgprofessionals, maar in grotere mate van bestuurders, toezichthouders, managers, Wlz-uitvoerders en de overheid. Zij zijn namelijk in staat om invloed uit te oefenen op de relatie tussen cliënt en zorgverlener. Van Rijn: 'Dat wil zeggen minder controle op de details en meer aanspreken op het nemen van verantwoordelijkheid. Doordat het handelen van partijen meer consistent wordt met hun verantwoordelijkheid, ontstaat een sterke prikkel gericht op betere kwaliteit en meer doelmatigheid. Wij met elkaar moeten daar meer lef in tonen en die andere attitude ook laten zien in de uitoefening van onze (wettelijke) taken.'

Vierjarig verbeterprogramma

Veel zorgaanbieders staan te trappelen om te laten zien dat zij toekomstbestendige zorg willen en kunnen leveren. Zij voelen zich nog te veel gehinderd door regels, inkoopafspraken of de eigen cultuur. Van Rijn stelt daarom een vierjarig vernieuwingsprogramma in waar maximaal 200 locaties aan deel kunnen nemen. Bestuurders die de ambitie hebben om hun zorgorganisatie als best practice op de kaart te zetten, kunnen deelnemen. Onderdeel van de afspraken is de mogelijkheid om meerjarige contracten te sluiten, om verantwoordingsinformatie aan te leveren die past bij het interne kwaliteitssysteem en hulp te krijgen bij het invullen van gewenste verbeteringen vanuit een nieuw in te richten programma. 'Door te laten zien dat de cliëntgerichtheid en de kwaliteit omhoog kan door anders te gaan werken, leren van elkaars ervaringen en deze te delen met de sector zullen zij samen een onomkeerbare verbetering tot stand brengen. Zo kan binnen een relatief korte tijd een nieuwe "standaard" ontstaan.'

Korte en lange termijn

Op de korte termijn wil Van Rijn afrekenen met verpleeghuizen die de kwaliteit niet op orde krijgen. Van Rijn: 'Als dat niet lukt, verwacht ik dat de bestuurder de locatie sluit en de Wlz-uitvoeders daar geen zorg meer inkopen. En ik verwacht dat de IGZ, als ultimum remedium, een instelling opdraagt de zorg te staken en cliënten over te dragen aan een andere zorgaanbieder als de kwaliteit ernstig tekort blijft schieten.' Daarnaast wil Van Rijn snel meer keuze-informatie verschaffen aan cliënten en hun naasten die op het punt staan een verpleeghuis te kiezen. 'Wanneer we voor ieder hotel dat we boeken kunnen kiezen uit verschillende websites die de mening van medereizigers weergeven, horen ook cliënten te kunnen zien welke ervaring anderen hebben met een specifiek verpleeghuis.'

Op de langere termijn wil Van Rijn zorgen voor een optimale samenwerking tussen cliënt, zorgverlener en informele zorg zodat ruimte ontstaat voor 'liefdevolle zorg voor onze ouderen'. Hij wijst daarbij naar het plan van aanpak. In het plan worden 24 doelstellingen over de 5 speerpunten geformuleerd. Enkele voorbeelden:

 • Over 2 jaar zijn alle cliënten of hun vertegenwoordiger eigenaar van het zorgplan.
 • Zorgprofessionals zijn in staat om de dialoog te voeren over omgang met risico's die in de weg staan van kwaliteit van leven.
 • Per 1 januari 2017 is overal cliëntondersteuning beschikbaar.
 • Cliëntenraden zijn een serieuze gesprekspartner van de bestuurder.
 • Ontwikkeling van een escalatieladder om in te grijpen bij risico's voor kwaliteit en veiligheid van zorg.
 • Het ontwikkelen van een leidraad die aangeeft hoeveel personen met welke opleiding, deskundigheid of competentie moeten worden ingezet bij een gegeven groep cliënten.
 • Zorgen voor passende en goede aansluiting tussen onderwijs en arbeidsmarkt.
 • Kennis en kunde van zorgprofessionals in de verpleeghuizen bevorderen.
 • Toekomstige beroepsbeoefenaren moeten kennismaken met mantelzorg en leren daar professioneel mee om te gaan.
 • Duidelijke normen vanuit de sector over hoe bestuurders leiding geven aan kwaliteit en de consequenties die de sector verbindt aan het niet opvolgen van de normen.
 • Systematisch in beeld brengen van de verbetering van kwaliteit in verpleeghuizen via het KwaliteitVolgSysteem.
 • Per jaar 10 procent minder administratieve lasten bij het personeel.

Actiz: Stapeling aan acties

ActiZ heeft zelf meegewerkt aan het plan en onderschrijft de kwaliteitsvisie. Met name de 200 pilots die in het plan worden genoemd, waardeert de werkgeversorganisatie. ActiZ is wel bezorgd over de veelheid aan acties en de haalbaarheid van het plan, zeker gezien de relatief korte termijn en het feit dat pas komend voorjaar duidelijk wordt of er geld beschikbaar is om de maatregelen uit te voeren. 'Ondanks het feit dat de staatssecretaris zelf aangeeft dat kwaliteitsverbetering geen "quick fix" is, vraagt hij toch om gedurende de looptijd van het plan veel activiteiten op te pakken. De maatregelen van dit plan zullen daardoor extra beslag leggen op de tijd van zorgmedewerkers. Medewerkers die door alle veranderingen in de ouderzorg al een cultuuromslag moeten doormaken.'

ANBO: Ruimte voor maatwerk

ANBO-directeur Liane den Haan onderschrijft de essentie van het plan: 'Het is hoog tijd voor scherpere controle en toezicht, beter bestuur en transparantere zorg. Hoe kan het zijn dat er verpleeghuizen zijn die uitstekend werk verrichten, en tegelijkertijd instellingen met hetzelfde budget die het niet goed doen?' Daarbij benadrukt Den Haan dat de recente discussie over de kwaliteit van de zorg in verpleeghuizen heeft het imago van deze instellingen geen goed gedaan. 'Er is een tekort aan publieke kennis over bepaalde ziektebeelden: men is bijvoorbeeld geschokt te lezen dat iemand urine verliest, maar begrijpt kennelijk niet dat dit bij bepaalde ouderdomsziekten helaas een symptoom is dat niet altijd is te voorkomen. Door de negatieve berichtgeving heeft de beroepsgroep soms het gevoel de beroepseer te zijn verloren. Daar moet verandering in komen.'

NPCF: Kaf van het koren scheiden

Wilna Wind van de NPCF vindt de plannen goed, 'maar van plannen alleen wordt de zorg in verpleeghuizen niet beter. Het komt nu aan op de uitvoering.' De patiëntenfederatie juicht het toe dat de staatssecretaris raden van toezicht beter hun werk wil laten doen. 'Onbekwame bestuurders moeten kunnen worden aangepakt. En slechte verpleeghuizen moeten kunnen leren van goede. Niet de hele sector in een kwaad daglicht. Dat is niet goed voor bewoners, familie, medewerkers en voor de vele instellingen die hun werk wel goed doen. Het kaf van het koren scheiden, daar gaat het om.'

FNV: Plan is geen oplossing

Vakbond FNV laat in een reactie weten dat het plan van Van Rijn geen oplossing biedt voor de problemen in de zorg. ''Van Rijn komt nu met een plan voor meer toezicht, meer cliëntenraden, meer inspectie. Maar hij zegt niets over het verzachten van zijn rigoureuze bezuinigingen in de zorg. En waar het eigenlijk om moet gaan is: meer zorgmedewerkers. Na alle protesten in de zorg, en alle alarmerende berichten in de kranten is het van de gekke dat dat nog niet is doorgedrongen tot Van Rijn', zegt FNV-bestuurder Gijs van Dijk.

Foto

 • Staatssecretaris Martin van Rijn van Volksgezondheid in het woonzorgcentrum Bosch en Duin. Van Rijn presenteerde zijn plan om de kwaliteit van de zorg in verpleeghuizen te verbeteren

  Staatssecretaris Martin van Rijn van Volksgezondheid in het woonzorgcentrum Bosch en Duin. Van Rijn presenteerde zijn plan om de kwaliteit van de zorg in verpleeghuizen te verbeteren

  Foto: ANP - Martijn Beekman
 • Zorgplan Van Rijn vereist lef van bestuurder
  Foto: Twitter - Van Rijn
 • Staatssecretaris Martin van Rijn (R) van Volksgezondheid in het woonzorgcentrum Bosch en Duin.

  Staatssecretaris Martin van Rijn (R) van Volksgezondheid in het woonzorgcentrum Bosch en Duin.

  Foto: ANP - Martijn Beekman
 • Staatssecretaris Martin van Rijn (R) van Volksgezondheid in gesprek met meneer Knoester van de clientenraad van de Respect Zorggroep in het woonzorgcentrum Bosch en Duin.

  Staatssecretaris Martin van Rijn (R) van Volksgezondheid in gesprek met meneer Knoester van de clientenraad van de Respect Zorggroep in het woonzorgcentrum Bosch en Duin.

  Foto: ANP - Martijn Beekman
 • Aad Koster reageert op het zorgplan van Van Rijn voor camera's RTL Nieuws.

  Aad Koster reageert op het zorgplan van Van Rijn voor camera's RTL Nieuws.

  Foto: Actiz - Twitter

2 reacties

 • het kan beter

  Staatssecretaris Van Rijn maakt mooie sier door de kwaliteitseisen voor verpleeghuizen te actualiseren. Ik krijg het idee dat er verkiezingen in aantocht zijn. Het is natuurlijk verschrikkelijk wat er de laatste maanden is gebeurd. Heel veel gemotiveerde medewerkers in verzorgingshuizen - verpleeghuizen op straat gegooid. Laat deze staatssecr onderzoek in stellen Wie van de instellingen in NL heeft personeel ontslagen. Begin ermee en stuur deze bestuurders naar huis. Bruto salarissen van 100.000,- en meer wordt er betaald aan deze rommelaars. Bestuurders die geen meter vooruit kunnen denken.

 • troda

  Hopelijk gelden deze maatregelen ook voor de gehandicapten zorg, voor de NAH zorg, GGZ ZORG

Of registreer u om te kunnen reageren.