Exclusief toegankelijk Registreer voor toegang tot Zorgvisie.nl Lees meer

Rechter beperkt gemeenten bij korten op Wmo-zorg

De rechter beperkt gemeenten steeds vaker in hun mogelijkheden om minder uren thuishulp te vergoeden. De voorwaarden voor keukentafelgesprekken en algemene voorzieningen worden in de rechtszaal steeds scherper afgebakend. Bijvoorbeeld over hoe intensief een keukentafelgesprek moet zijn of hoe een ‘algemene voorziening voor thuishulp’ er uit moet zien.
Rechter beperkt gemeenten bij korten op Wmo-zorg

Volgens jurist Kevin Wevers betekenen recente uitspraken in onder andere Utrecht, Monferland en Dantumadeel en Sudwest Fryslân dat gemeenten veel minder makkelijk kunnen besluiten de vergoeding van thuishulp te beëindigen of te verminderen. Wevers staat twee burgers bij in hun bezwaarprocedure tegen gemeente Montferland. De bestuursrechter van de rechtbank Gelderland bepaalde in deze zaak afgelopen maandag dat Montferland niet zomaar mag stoppen met de vergoeding van huishoudelijke hulp. De gemeente wilde de drie uur huishoudelijke hulp die de bezwaarmakers kregen, stopzetten op grond van het principe dat drie uur huishoudelijke hulp 'algemeen gebruikelijk' is. 'De gemeente zegt hiermee dat drie uurtjes poetshulp in haar ogen geen zorg is, maar gebruikelijk voor iedereen. Dat is de reden dat ze het niet onder de nieuwe Wmo hoeven te vergoeden. Echter, de rechter heeft hier maandag over geoordeeld dat men daar niet zo maar van uit mag gaan. De individuele omstandigheden van de inwoners moeten in het besluit betrokken worden. Dus een gemeente kan niet voor iedereen bepalen dat drie uur thuishulp algemeen gebruikelijk en geen zorg is.'

Ook de bestuursrechter in Utrecht deed een uitspraak die gemeenten beperken bij het bezuinigingen op thuishulp. Utrecht bepaalde dat iedereen met recht op huishoudhulp standaard anderhalf uur per week krijgt. Sommige ouderen kregen daardoor opeens veel minder hulp; bijvoorbeeld van vijfenhalf of drie uur naar anderhalf uur in de voorbeeldzaak. De rechter in Utrecht stelt nu dat anderhalf uur een redelijke norm is, maar dat de gemeente wel beter onderzoek moet doen of aanvullend maatwerk nodig is als men daarom vraagt.

Keukentafel

Wevers denk dat deze uitspraken nog maar het begin zijn. 'Veel van deze jurisprudentie gaat over de indicatiestelling. Het wordt steeds duidelijker dat je als gemeente echt heel grondig naar de individuele situatie van een burger moet kijken alvorens je overgaat tot korten. Zo voer ik in Lochem een zaak waarbij inwoners eerst een brief op de mat kregen met het indicatiebesluit en pas daarna een ambtenaar over de vloer kregen voor het keukentafelgesprek. Hiervan oordeelt de rechter nu dat het keukentafelgesprek niet achteraf gevoerd mag worden als een soort van uitleg van het reeds eerder genomen besluit. Nee, het besluit moet juist gebaseerd zijn op de bevindingen van het individuele gesprek en onderzoek.'

Algemene voorziening

Wevers verwacht dat naast de correcte vorm van het keukentafelgesprek een ander juridisch aspect zal gaan spelen binnen de Wmo 2015. 'Dat betreft de inhoud van een 'algemene voorziening'. Veel gemeenten besluiten momenteel om huishoudelijke hulp niet als individuele voorziening te vergoeden. In plaats daarvan verwijzen ze mensen naar een 'algemene voorziening voor thuishulp'. Echter, dit blijkt dan in veel gevallen geen echte voorziening te zijn, maar een doorverwijzing naar een particuliere dienstverlener. Dat zal mijns inziens door een rechter niet geaccepteerd worden als een voorziening. Het is daarom mijn stellige overtuiging dat er nog veel Wmo-zaken zullen gaan dienen de komende tijd.'

Bekijk de uitspraak voor Montferland

Transitie langdurige zorg

De AWBZ gaat in delen over naar de Wmo en de Zorgverzekeringswet. Ook de Participatiewet en de Wet jeugdzorg worden gedecentraliseerd. Hoe verloopt deze enorme stelselwijziging?

Gerelateerde tags

5 reacties

 • tfmpeerdeman

  hear hear !

 • Robocop

  Extra wrang: de TV spotjes die de overheid heeft uitgezonden met de boodschap dat je de zorg houdt die vorig jaar ook had. Voor veel cliënten dus een keiharde leugen. Dit kabinet moet zich diep schamen.

 • beb


  Als je mondig en assertief moet zijn tijdens het keukentafelsgesprek om hulp te krijgen :hoe moet dat dan met een kwetsbare mensen met psychische /psychiatrische problemen die juist die hulp nodig hebben in het dagelijkse leven onder andere OMDAT ze niet assertief en mondig zijn?

 • Teceer

  zoals te verwachten was gaat deze bezuiniging t.b.v. de belastingbetaler de mensen die zorg nodig hebben dus veel kosten, niet alleen doordat ze meer zelf moeten betalen, maar ook en vooral doordat ze kosten moeten maken om hun zorg te verkrijgen (proceskosten, adviseurs, tijd, etc.).
  ook de gemeenten zullen meer kosten moeten maken, terwijl juist zij de beoogde bezuiniging al voor hun kiezen kregen. daarbij gaat het niet alleen om de intake, de 'keukentafelgesprekken' en hun follow up. ook de procedures die worden aangespannen door teleurgestelde zorgafhankelijken zullen tot extra kosten leiden.

  al met al betekent dit naar verwachting, dat een groter deel van het budget dat wij - de Nederlanders - beschikbaar stellen voor zorg, niet meer aan zorg wordt besteed, maar aan de afhandeling van ambtelijke en juridische procedures rond die zorg. en dat kan toch eigenlijk niet de bedoeling geweest zijn van een overheid, die de eigen regie van burgers over hun eigen zorgsituatie centraal zegt te willen stellen?

 • bezorgde

  Steeds duidelijker wordt dat je als cliënt tijdens dat indicatiegesprek behoorlijk mondig, goed geïnformeerd en assertief moet zijn, anders moet je het lange bezwaartraject in en moet er soms nog een rechter aan te pas komen. Een prima checklist ter voorbereiding op dit 'keukentafelgesprek': http://www.belangenorganisatiesoverijssel.nl/php/skdownload.php?id=234

Of registreer u om te kunnen reageren.