Exclusief toegankelijk Registreer voor toegang tot Zorgvisie.nl Lees meer

Schippers: administratie zit artsen in de weg

Minister Schippers wil de administratieve lasten van artsen verlagen. 'Wat ik heel graag wil, is een grote dereguleringsslag. De administratie zit artsen in de weg', aldus de minister van VWS.
Schippers: administratie zit artsen in de weg

Ze geeft aan dat het terugdringen van de bureaucratie een 'moeilijk traject' is. Schippers deed haar uitspraak op het congres 'Samen beslissen in de spreekkamer' dat Zorgvisie heeft georganiseerd in samenwerking met de Federatie Medisch Specialisten en de Nederlandse Patiënten Consumenten Federatie.

Voorhoede van specialisten

De minister wil dat medisch specialisten en patiënten elkaar zien als partner bij de besluitvorming over een behandeling. 'De samenleving is veranderd. Samen beslissen is meer dan een omgangsvorm. Het betekent beter kijken naar de persoon die tegenover je zit', aldus Schippers. De voorhoede van specialisten en patiëntvertegenwoordigers maakt zich sterk voor 'shared decision making' waarbij artsen meer rekening houden met de wensen van de patiënt die zelf veel meer kijkt naar de effecten van een behandeling op zijn dagelijks leven. Dit betekent dat patiënt en specialist ook kunnen besluiten om niet te behandelen.

Samen beslissen

Het proces van 'samen beslissen' is niet gemakkelijk omdat een patiënt kennis mist, emotioneel betrokken is en afhankelijk is van de arts. Een ander probleem is dat een patiënt dikwijls informatie mist als de diagnose van bijvoorbeeld een ernstige aandoening wordt meegedeeld. 'Een time-out tussen de diagnose en de keuze voor een behandeling is daarom handig', aldus Schippers.

Inzichtelijk

De minister vindt ook dat het voor patiënten veel inzichtelijker moet worden waar ze bepaalde zorg kunnen krijgen. Daarom heeft ze 2015 uitgeroepen tot het Jaar van de transparantie. 'Om een versnelling te krijgen in het inzicht dat een patiënt heeft op de kwaliteit van de zorg.' Ze geeft aan dat ze voorstander is van een koppeling van kwaliteit en financiering. 'Je moet langzaam toe naar een financiering die over uitkomsten gaat. Maar ook dat is een ingewikkeld traject.'

Gerelateerde tags

12 reacties

 • Bedrijf van de Toekomst

  Dat ziet de Minister goed, dat administratie voor de overheid en ziektekostenverzekeringen zorg- en dienstverleners in de weg staat, te veel tijd kost. Wat denkt zij daaraan te gaan DOEN?

 • FJJ Conijn

  De administratieve belasting en 'shared decision making' (SDM) zijn twee heel verschillende onderwerpen. Ze hebben weliswaar als raakvlak dat ze beiden tijd kosten, maar SDM valt niet onder de administratieve belastingen.

  Daarbij zal de administratieve belasting voor de niet-institutionele zorgaanbieders al wezenlijk verminderen als Nederland (weer) een single, publieke zorgverzekeraar krijgt. (Waarvoor nog meer, wegende argumenten zijn; zie https://gezondezorg.org/een-zorgverzekeraar.)

  Wat wel een goed idee van de politiek is (de vorming [semi]private zorgverzekeraars was dat niet) is uitkomstfinanciering. Waarbij verheugend is dat een bijna unanieme Tweede Kamer achter de desbetreffende motie van eind 2011 stond. En er is op dit vlak meer goed nieuws te melden: de realisatie ervan is een stuk eenvoudiger dan het lijkt. Zie daarvoor https://gezondezorg.org/uitkomstfinanciering.

 • Sleepmaker

  Samen beslissen? Patienten eisen (!!!) tegenwoordig al bepaalde behandelingen terwijl ik iets anders adviseer. Hoe zit het dan met mijn positie op het moment dat er een complicatie optreedt die ik dmv een andere behandelwijze nou net had willen voorkomen? Volgens mij ben ik dan degene die daarvoor aansprakelijk is, want: 'dokter, u had beter moeten weten' en 'in alle onderzoeken wordt afgeraden om het zo te doen'...... Dat is wat de experts zullen zeggen bij een zaak.
  Lekker (NOT!!!)

 • Robocop

  De minister lijkt vooral te reageren op de berichten in de media: artsen melden dat de bureaucratie en administratieve last zwaar ten koste gaat van de zorg zelf en schippers vindt dat het minder moet. De minister vergeet voor het gemak even dat ze zelf voor een groot deel verantwoordelijk is voor de ontstane bureaucratie. Het zou haar sieren als ze dat ook eens toegaf, maar dit lijkt wel een onmogelijkheid in de politiek (zie ook Van Rijn en het PGB drama).

 • Laverkaik

  Registreren van verricht werk is goed voor beheersen van de interne bedrijfsvoering. Toezicht is alleen nodig op veiligheid en effectiviteit van de behandeling. Nu wordt overal op gecontroleerd, behalve op het meest belangrijke, is het doel behaald, ofwel is de patient voldoende beter af of genezen.

 • mikevholsteijn

  Ik zie dit als een oproep om met voorstellen te komen om registratielast te verminderen. Registratie maakt niet alleen de zorg duurder maar zit ook innovatie in de weg. Daar schreef mijn collega laatst ook een blog over op Zorg en welzijn (Regelwaanzin doodt innovatie). http://www.zorgwelzijn.nl/GGZ/Opinie/2015/2/Regelwaanzin-doodt-innovatie-1713486W/
  En dan in Den Haag niet schrikken als we gaan doorpakken met echt innovatieve oplossingen!

 • H.Tuinhout

  Misschien getuigt het van meer eigen verantwoordelijkheid, als de minister laat onderzoeken welke inhoud de administratie van een arts moet, en mag hebben. De huisartsen ervaren de eisen van de zorgverzekeraars als een te zware belasting. Het lijkt effectiever als het ministerie als bemiddelaar optreedt, en kijkt wat beperkt noodzakelijk is, in plaats van de lasten, en uiteindelijke oplossing aan de ongelijke positie van medici en zorgverzekeraars over te laten. Dit leidt zeker tot onnodige en gebruikelijke bureaucratie, en hieruit volgend, overbodige irritaties . Dit blijkt nu het grote probleem, de minister is te vrijblijvend bezig.

 • ziekmakend

  Sinds de marktwerking zitten er nog 12 anderen ( vecozo telepsy itbureau dbc onderhoud etc)aan de tafel wanneer patient bij de dokter is. Die kosten geld tijd en vooral administratie. Een uur zorg voor de marktwerking kostte 10-15 max administratie; nu 30 minuten. Het systeem maakt de zorg duur. De 2 +3 de lijn worden fors afgebouwd de 1 ste lijn niet passend uitgebreid. Vrijgevestigden krijgen wurgcontracten die zouden nu gemakkelijk dit gat kunnen in de GGZ kunnen opvangen.Transparantie???Moet je eens kijken in de SGGZ: zoveel verschillende tarieven! 2 cent verkeerd invullen Achmea betaalt niet uit mag de hele riedel weer opnieuw beginnen. waarom niet houden aan NZA tarieven en daar de % vanaf houden dat levert transparatie op!! DSW die schaatsers sponsort van mijn geld. De hele regeling is geen marktwerking maar georganiseerde kartelvorming olv van....

 • j.koren

  Verantwoording aan jezelf (bedrijfsvoering) maar vooral aan wisselende eisen van verantwoording aan derden (zorgverzekeraars, NZa, IGZ, patiëntenfederaties, Vektis, zorgkantoren,...) zorgt voor een al maar groter wordende administratieve last bij medische en paramedische professionals. Definiëren van welke verantwoording echt gewenst/noodzakelijk is (en dan graag uniform....) zou een goede start zijn. Daarnaast professionals laten doen waar ze goed in zijn bijvoorbeeld een MBO opgeleide administratief medewerker (aflopen jaren fors op bezuinigd met het oog op 'automatisering') die de medische professional ondersteunt zodat deze meer tijd en ruimte heeft om te communiceren met de zorgvrager. De zorgvrager krijgt zo meer informatie (of ruimte voor interactie) wat helpt inzicht en participatie van die zorgvrager en/of diens naasten te vergroten.

 • KlaasAuke

  Haal de theorie uit de praktijk en maak er praktische theorie van. Arm Den Haag.

 • Teceer

  'window dressing', noemen de Engelstaligen dit. met het departement negeert de minister signalen van deze marktpartij dat het georganiseerde wantrouwen waarmee de introductie van marktwerking in de zorg gepaard gegaan is, de voornaamste oorzaak is van de administratieve lasten. en dat pogingen van de sector om dit probleem met administratieve ondersteuning te verhelpen door de financiers zijn afgeschoten, omdat betaalbaarheid voor de belastingbetaler belangrijker is dan het leveren van zorg aan de verzekerden die zorg nodig hebben.

  en straks zal de minister zeggen, dat zij de administratieve controle door de zorgverzekeraars (en de ACM) niet in de hand heeft.

 • G. Pater

  Mooie woorden die helaas in de prakt zeer schaars terug te vinden zijn. Marktwerking, productie, lopende band.. Hoezo tijd van de arts voor de patiënt in het Ziekenhuis. En al die emoties leiden maar af en kosten tijd. Dat zou de verpleegkundige toch wel kunnen doen?

Of registreer u om te kunnen reageren.