Exclusief toegankelijk Registreer voor toegang tot Zorgvisie.nl Lees meer

Jopie Nooren: ‘Mensen met meervoudige beperkingen extra kwetsbaar’

Er is te weinig aandacht voor zintuiglijke problemen bij mensen met een verstandelijke beperking. Dat zegt bestuursvoorzitter Jopie Nooren van de specialistische zorgorganisatie Bartiméus. ‘Mensen worden onvoldoende ondersteund en kunnen vereenzamen doordat ze niet de gespecialiseerde behandeling of begeleiding krijgen waardoor zij zelfstandig kunnen blijven. Zorgprofessionals herkennen de hulpvragen niet altijd of weten niet hoe ze die kunnen beantwoorden.'
Jopie Nooren: ‘Mensen met meervoudige beperkingen extra kwetsbaar’

Mensen met meervoudige beperkingen raken makkelijk tussen wal en schip door onwetendheid in de zorg. Dat blijkt onder andere uit het proefschrift dat gedragsdeskundige Saskia Damen schreef bij Bartiméus. Die organsiatie helpt onder andere mensen met auditieve en visuele beperkingen. Nooren: 'Als we mensen met een visuele beperking trainen om hun zelfredzaamheid te verhogen, gebruiken we vaak diens geheugen. Door herhaling kunnen mensen bijvoorbeeld onthouden waar het toilet is. Zo kan men 's nachts zonder begeleiding naar het toilet. Bij mensen met een verstandelijke beperking is dat ingewikkelder.'

Angst

Ook al kost dat iets meer geduld en moeite, het betekent volgens Nooren niet dat het niet moet gebeuren. 'Mijn grote angst is dat mensen met een combinatie van beperkingen thuis of in instellingen onvoldoende tot hun recht komen. Het gaat om een grote groep. Daaronder vallen ook 38.000 mensen die doofblind zijn. Het is niet bij iedere instelling of wijkteam bekend dat er wel degelijk mogelijkheden zijn om deze mensen zelfredzamer te maken. Als iemand met een verstandelijke handicap op zijn of haar oude dag doof wordt, hoeft dat niet automatisch te betekenen dat zijn dagelijkse leven beperkt wordt.'

Maximaal zelfredzaam

De mogelijkheid bestaat om experts in te huren bij onder andere Bartiméus. 'Iemand van een wijkteam kan ons laten invliegen om ervoor te zorgen dat er met iemand gecommuniceerd wordt en maximaal zelfredzaam blijft. We weten dat mensen met auditieve en visuele problemen minder makkelijk de deur uitgaan en dat zij in combinatie met een verstandelijke beperking al heel snel geïsoleerd kunnen raken. Dat is onnodig want met een training kunnen we hen beter leren communiceren met hun omgeving.'

Om een specialist in te huren is wel een akkoord nodig van de financier, zijnde de verzekeraar of de gemeente. Meestal zit voor de verwijzing nog een arts die bepaalt of er inderdaad extra revalidatie of een extra behandeling nodig is. 'De behandeling of het revalidatietraject is gedekt in de Zorgverzekeringswet en sinds dit jaar kan voor langdurige specialistische begeleiding ook een aanspraak op de Wmo gemaakt worden. Maar dan moeten de problemen natuurlijk wel gesignaleerd worden. Daarvoor trekken we nu aan de bel. Het is onze ambitie om ervoor te zorgen dat voor iedereen met dubbele beperkingen zo veel als mogelijk uit het leven gehaald wordt.'

Gerelateerde tags

Eén reactie

  • vbalkomh

    Een zeer waardevolle uit 't hart gegrepen oproep! In feite richt deze oproep zich op verbeterde dienstverlening voor mensen met communicatief meervoudige beperkingen (CMB). Daarbij gaat het om een combinatie van zintuiglijke en andere stoornissen, die doorgaans leiden tot belemmeringen in het waarnemen, uiten en begrijpen van spraak, gebaren(taal) of schrift. De uitwerking de communicatiebelemmering is groter dan de optelsom van de onderliggende stoornissen. Als hoogleraar 'Ondersteunde Communicatie voor mensen met meervoudige beperkingen’ staat dit onderwerp hoog op mijn agenda. Verbazingwekkend veel mensen met ernstige CMB zitten thuis, krijgen niet de gewenste, best passende ondersteuning en technologie. Het niet kunnen aangeven wat je wel of niet wil, maakt ‘integratie’ en ‘participatie’ tot lege begrippen. Communicatie is hierbij een kernvoorwaarde. Van Nooren's oproep wil ik in dat perspectief plaatsen. Het gaat om verbeterde aandacht en inzet van gespecialiseerde behandeling en technologie, leidend tot daadwerkelijke participatie en zelfredzaamheid. Het betreft een brede doelgroep. Zo biedt Milo als zelfstandig behandelcentrum vanuit de sector zintuiglijk en communicatieve beperkingen diensten aan die toegespitst zijn op communicatie ondersteunende methoden en technologie. Liefst aanvullend en in samenwerking met bestaande voorzieningen. Niemand hoeft van deze dienstverlening verstoken te blijven. Hans van Balkom 

Of registreer u om te kunnen reageren.