Exclusief toegankelijk Registreer voor toegang tot Zorgvisie.nl Lees meer

Van Rijn: ‘Meldingen snijden door je ziel’

De meldingen in het zwartboek voor de gehandicaptenzorg ‘snijden door je ziel’, vindt staatssecretaris Martin van Rijn van VWS. Hij gaat daarom, net zoals voor de verpleeghuizen, een plan van aanpak maken om de kwaliteit van de verstandelijkgehandicaptenzorg te verbeteren.
Van Rijn: ‘Meldingen snijden door je ziel’
Foto: ANP Bart Maat

Die toezegging deed Van Rijn in een zogeheten dertigledendebat met de Tweede Kamer op 8 april. Aanleiding voor het debat was een zwartboek van de Stichting Klokkenluiders Verstandelijke Gehandicapten, dat de stichting in december 2014 aan de Kamerleden overhandigde. Dat schetst een beeld van misstanden over slechte zorg, tekortschietende controle en toezicht, zorgaanbieders die niet luisteren naar cliënten of hun vertegenwoordigers en fraude. In enkele instellingen zou sprake zijn van een gesloten cultuur waarin fouten onder het tapijt worden geveegd.

Van Rijn: kwaliteit niet overal slecht

'Deze meldingen snijden door je ziel, want deze mensen ervaren dat de zorg voor hun kinderen niet goed is. Daar moeten wij iets aan doen', zei Van Rijn. Tegelijkertijd merkte de staatssecretaris op dat de kwaliteit van zorg niet overal slecht is en dat er initiatieven zijn om de kwaliteit te verbeteren. Zo is het volgens Van Rijn al gebruikelijker geworden om hulp van buiten in te roepen als zorgsituaties dreigen vast te lopen. In zulke gevallen kan een beroep worden gedaan op een regionaal Centrum voor Consultatie en Expertise. Verder wijst de staatssecretaris erop dat er volgens de Inspectie voor de Gezondheidszorg een begin is gemaakt met een cultuuromslag.

Zorg ontspoort

Bij twee groepen cliënten schiet de zorg echter soms tekort, zegt Van Rijn. Bij de groep cliënten met een lichte verstandelijke beperking leidt de wens tot eigen regie soms tot ontsporingen. Door gebrekkige begeleiding belanden cliënten in een circuit van drugsgebruik en prostitutie. Daarnaast noemt de staatssecretaris de groep cliënten met ernstige gedragsproblematiek, waarbij sprake is van 'handelingsverlegenheid'. De twijfel bij de professional over wat te doen kan leiden tot heftige confrontaties tussen de cliënt, de zorgverlener en de mantelzorger.

Meeliften met verpleeghuizen

Van Rijn wil daarom, net zoals voor de verpleeghuizen, een plan van aanpak maken om de kwaliteit van de gehandicaptenzorg te verbeteren. Hij wil graag dat de instellingen meer van elkaar leren en goede voorbeelden overnemen. 'Waar de gehandicaptensector kan meevaren met het plan van aanpak voor de verpleeghuizen met betrekking tot toezicht, bestuurlijk leiderschap en transparantie, kunnen we dat op dezelfde manier doen.'

Communicatie

Maar de gehandicaptenzorg vraagt om een aparte benadering als het gaat om de relatie tussen cliënt, zorgverlener en mantelzorger. Ook de communicatie cliënten en mantelzorgers met de zorginstellingen vraagt volgens Van Rijn om een eigen invulling. Hij wil het plan maken met de mensen die in de sector werken. Ook de klokkenluiders, met wie hij eerder overleg had, wil hij daar graag bij betrekken. Het plan moet uiterlijk in november klaar zijn.

Eén reactie

  • Bor

    Tja, wonderlijk, hoe zou dat nu komen? Wellicht maar weer eens een commissie tegen aan gooien. Of ............................toch maar eens met mensen uit het veld gaan praten?

Of registreer u om te kunnen reageren.