Exclusief toegankelijk Registreer voor toegang tot Zorgvisie.nl Lees meer

Drastische wijziging zorginkoopbeleid Wlz

De zorginkoop voor de langdurige zorg die op 1 juni start, ziet er aanzienlijk anders uit dan voorgaande jaren. Als het aan Zorgverzekeraars Nederland ligt gaan zorgkantoren veel strengere eisen stellen aan de kwaliteit van zorg.
Drastische wijziging zorginkoopbeleid Wlz

Het nieuwe inkoopbeleid staat in een presentatie die brancheorganisatie Zorgverzekeraars Nederland onlangs heeft gegeven. Zorgkantoren willen, veel meer dan voorgaande jaren, het gesprek aangaan met zorgaanbieders over kwaliteit. Verzekeraars willen op maat gemaakte afspraken met aanbieders. Instellingen met goede kwaliteitsafspraken worden beloond met meerjarige zorgcontracten; instellingen die slecht presteren riskeren dat er helemaal geen zorgovereenkomst wordt afgesloten. Of dat ze alleen maar een eenjarige overeenkomst krijgen tegen het laagste basistarief.

Eisen

Zorgkantoren kijken bij de beslissing wel of geen meerjarencontract en tariefopslag naar een aantal voorwaarden. Zo komen organisaties waar locaties onder verscherpt toezicht staan überhaupt niet in aanmerking voor meer dan een eenjarige overeenkomst tegen basistarief. Dit geldt ook voor instellingen waar een onderzoek naar fraude loopt. Verder moeten aanbieders die een meerjarig contract boven basistarief willen in 2015 al een overeenkomst hebben met een zorgkantoor. Ten slotte moet aan de 'regionale voorwaarden' worden voldaan. Dat zijn de kwaliteitseisen die ieder zorgkantoor apart vaststelt voor de eigen zorgregio. Het idee hierachter is dat zorgkantoren met hun regionale paragraaf zelf hun visie op kwaliteit kunnen invullen.

Maximale tariefopslag

Het niet nakomen van de gemaakte afspraken in de regionale paragraaf leiden bij alle zorgkantoren tot minder opslag boven op het basistarief. De maximale tariefopslag is landelijk vastgesteld.

Waardigheid en trots

Het beleid van ZN loopt parallel aan het nieuwe kwaliteitsbeleid 'Waardigheid en trots' van het ministerie van VWS. Onlangs benoemde staatssecretaris Van Rijn tweehonderd pilots die experimenteren met regelarme zorg. Dit zijn voorbeeldinstellingen die opereren zoals de hele sector dat moet doen in de visie van ZN en VWS.

Bekijk de presentatie hieronder

Eén reactie

  • ziekmakend

    kwaliteit van zorg volgens de zorgverzekeraars???

Of registreer u om te kunnen reageren.