Exclusief toegankelijk Registreer voor toegang tot Zorgvisie.nl Lees meer

‘Hel en verdoemenis niet uitgebroken bij transitie’

De eerste drie maanden van decentralisatiejaar 2015 zijn zonder grote rampen verlopen. Dat zei staatssecretaris Martin van Rijn (VWS) gisteren tijdens het Algemeen Overleg over de voortgang van de zorgtransitie. Het parlement maakt zich desondanks zorgen over dreigende nieuwe bezuinigingen op het gemeentebudget en de almaar groeiende administratieve lasten.
‘Hel en verdoemenis niet uitgebroken bij transitie’
Foto: ANP Bart Maat

'Ik noem de overgang beheerst. En dat is een heel beheerste uitdrukking. De hel en verdoemenis die door veel Kamerleden vorig jaar zijn voorspeld, blijken niet te zijn uitgebroken.' Zo reageert Van Rijn op kritiek van de oppositie. Die stelt dat door de overheveling van zorgtaken van het Rijk naar gemeenten dit jaar mensen onnodig van het kastje naar de muur worden gestuurd. De 30.000 ontslagen in de huishoudelijke hulp, de bedreiging van beschermd wonen, toenemende bureaucratie en de dreigende nieuwe korting op de Wmo en jeugdzorg van minimaal 270 miljoen worden genoemd als punten van ernstige zorg.

Nieuwe bezuiniging

De korting op het Wmo-budget gaat gewoon door, blijkt uit de reacties van Van Rijn. 'Het gaat hier niet om een discussie over de grootte van de koek. De gemeenten hebben minder budget uitgegeven dan we hadden geraamd en de uitstroom uit de Wlz gaat minder snel. Ik probeer hier een redelijke oplossing voor te vinden. Dat heeft enige haast want het moet voor het verschijnen van de mei-circulaire gebeuren.' Dit antwoord bevalt de Kamer niet. SP-Kamerlid Renske Leijten zegt: 'Er is nooit afgesproken dat de Wlz en de Wmo communicerende vaten zouden zijn. Ik denk dan ook niet dat als andersom was gebleken dat er te veel was uitgegeven in de Wmo en te weinig in de Wlz er met budgetten zou worden geschoven door het ministerie.'

Bureaucratie

De  groeiende administratieve lasten leveren ook veel discussie op. Zorgverzekeraars Nederland (ZN) schrijf voorafgaande aan het debat ongerust te zijn over de signalen van zorgkantoren waaruit blijkt dat de Wlz bij aanvang al leidt tot meer bureaucratie. Van Rijn zegt toe dit te zullen aanpakken. 'Ik vind dit een van de belangrijkste aandachtspunten. Ik constateer dat gemeenten en verzekeraars hier zelf natuurlijk actie in kunnen ondernemen. Maar ik wil zeker hierbij helpen en ondersteunen.'

Beschermd wonen

Over het signaal van sommige gemeenten dat ze beschermd wonen niet kunnen bekostigen, zegt Van Rijn ten slotte: 'Ik heb bij gemeenten kenbaar gemaakt dat er voldoende geld is voor beschermd wonen. We constateren nu dat de verdeling van dat budget niet conform de werkelijke situatie is. Ik ga met wethouders om de tafel om tot een betere verdeling te komen. Ook dit moet voor de mei-circulaire afgerond zijn.'

7 reacties

 • wannevandorst

  Gemeenten hebben forse bezuinigingen rechtstreeks doorgegeven aan de zorgaanbieders én flinke ambtenarenteams opgetuigd. Gevolg: veel admininstratieve rompslomp. 
  De aanbieders gingen akkoord met een bezuiniging onder voorwaarde dat de bureaucratie teruggedrongen zou worden. Helaas zijn er maar een paar voorbeelden waar dit lukt. Elke dag moet je opnieuw dezelfde gegevens aanleveren (locaties, dienstverlening, contactinfo). Elke dag mails over tijdelijke noodprocedures rondom facturering, en weer opnieuw kennismakingsmiddagen met sociale wijkteams, marktconsultaties, de eerste aanbestedingsrondes zijn weer begonnen. Ik pleit voor een paar simpele zaken:
  - snel allemaal op iWMO (met beperkt aantal productcodes)
  - aanbestedingen voor minimaal 3 contractjaren
  - belonen op basis van resultaat en pakketafspraken ipv uurtje factuurtje
  - 1 centrale database met info over aanbieders (incl reviews)

 • peropoes

  De beoogde efficiëntie en minder bureaucratie wordt totaal niet behaald. De professionals die de keukentafelgesprekken voeren zijn vaak niet deskundig op de gestelde hulpvragen en moeten weer nader overleggen.
  Beoordeling huishoudelijke hulp is willekeur, in elke stad zelfs wijk weer anders.
  Zorgmijders staan nog meer in de kou en worden niet meer gezien.
  Positief is dat fraude met PGB sneller boven tafel komt in steden. Daartegenover staan integere zorgvragers en zorgverleners met PGB te lang zonder hulp en/inkomen.
  Beschermd Wonen is het volgende hoofdpijndossier. Zeldzaam slecht voorbereide wetswijziging, overhaast ingevoerd , ramp voor de  meest kwetsbare groepen. Van Rijn moet zijn conclusie trekken, PvdA minister onwaardig, schande.

 • mantelen


  mantelen
  10:44 (de website is traag en pikt niet alle letters op. Ik bedoel te zeggen:

  De rechter heeft het al meerdere gezegd: ambtenaren zijn geen artsen en moeten op dat gebied hun mond houden. Veel zorgvragers zijn afhankelijk en houden hun mond dicht want dan is er en kans dt ze nog IETS overhouden. Gemeenten gebruiken WMO budgetten op een oneigenlijke manier (aanschaf straatlantaarns e.d.) De stront kruipt bij veel mensen tegen de muren omhoog, maar ja, er komt geen huisbezoek dus dat ziet men niet en als men aan een verward iemand vraagt of die zich kan redden zal dat nooit ontkend worden.Liever zetten gemeenten familieleden die in het buitenland wonen in dan dat ze hun zorgplicht uitvoeren.


  Tsja, en dan, geen hel en verdoemenis? Komt dat door dit niet van deze tijd zijnde gedag van de staatssecretais, die op dit gebied aardig wereldvreemd is, of door de inzet en voorbereidingen van zorgvragers die de bui al zagen hangen? Ik denk het laatste......

 • mantelen


  De rechter heeft het al meerdere gezegd: ambtenaren zijn geen artsen en moeten op dat gebied hun mond houden. Veel zorgvragers zijn afhankelijk en houden hun mond dicht want dan is er en kans dt ze nog IETS overhouden. Gemeenten gebruiken WMO budgetten op een oneigenlijke manier (aanschaf straatlntaarns e.d.) De stron kruipt bij veel mensen tegen de muren omhoog, maar ja, er komt geen huisbezoek dus dat ziet men nie en lsmen aaneen verward iemand vraagt of die zich kan redden zal dat nooit ontkend worden.Liever zetten gemeenten familieleden die in het buitenland wonen in dan at ze hun zorgplicht uitvoeren.

   

  Tsja, en dan, geen hel en verdoemenis? Komt dat door dit niet van deze tijd zijnde gedag vn de staatssecretais, die op dit gebied aardig wereldvreemd is, of door de inet en voorbereidingen van zorgvragers die de bui al zagen hangen? Ik denk het laatste......

 • Hans.Kroon

  x

 • het kan beter


  De gemeente houden veel informatie achter. Aan aan de telefoon worden zorgvragers al afgewimpeld, met antwoorden zoek de oplossing in je familie of buurt of anders uw inkomen stelt u in staat om het zelf te kopen. Je bent helemaal overgeleverd aan een 3-daags omgeschoolde ambtenaar van burgerzaken die plots bepaald of jij in aanmerking komt voor betaalde zorg. Deze regering heeft het zorgsector kapot gemaakt en verdeel- en heers teruggegeven aan de inwoners van Nederland, incl. de vele verschillende soorten aan zorgpolissen met onzuivere polisinformatie  

 • Robocop


  Nee, overall is hel en verdoemenis (nog) niet uitgebroken. Wel is de administratieve last voor zorgverleners en zorgafnemers enorm gestegen, hebben zorgverleners en zorgafnemers slapeloze nachten omdat ze maar moeten afwachten of ze hun geld of zorg krijgen, er worden mensen van het kastje naar de muur gestuurd.

  Heel veel zorgafnemers en zorgverleners hebben de hel en verdoemenis dit jaar wel mogen ervaren of zitten nog steeds in de problemen. Van Rijn doet wat hij met zijn minister al het hele jaar doet: de problemen bagatelliseren. Wij noemen dit de ontkenningsfase.

  Ik verwacht niet dat de problemen op 15 mei plotseling wel zijn opgelost. Hopelijk heeft hij het fatsoen om dan wel op te stappen.

Of registreer u om te kunnen reageren.