Exclusief toegankelijk Registreer voor toegang tot Zorgvisie.nl Lees meer

Hartvolgers.org op zoek naar financiering

Een jaar na de lancering van het online patiëntenplatform Hartvolgers.org door cardioloog Lukas Dekker en ziekenhuismanager Dennis van Veghel hebben al 3.000 leden zich geregistreerd en zijn er 140.000 sitebezoekers geweest. Uit een enquête onder de gebruikers blijkt dat dankzij het platform 10 procent minder artsbezoeken hoefden plaats te vinden. Om het gratis platform in de lucht te houden, moet wel snel structurele financiering gevonden worden.
Hartvolgers.org op zoek naar financiering
Foto: ANP Koen Suyk

Het idee achter Hartvolgers.org is dat hartpatiënten heel veel hebben aan social media. Ze begrijpen hun ziekte beter door het uitwisselen van ervaringen en het beantwoorden van elkaars vragen. De informatie die patiënten online via Google vinden over hun aandoening is vaak onbetrouwbaar, maar omdat bij Hartvolgers zorgprofessionals als artsen en specialisten vragen beantwoorden, is de informatie op dat platform wél betrouwbaar.

Meerwaarde

De meerwaarde van Hartvolgers blijkt uit verschillende enquêtes onder de bezoekers. Zo geeft 10 procent van de geënquêteerden aan niet naar een arts te zijn gegaan doordat de vraag al op hartvolgers beantwoord was. 55 procent is na het vergaren van informatie op hart.volgers meer gemotiveerd om gezond te leven en 60 procent voelt zich beter door de informatie op hart.volgers.

Artsen

'We realiseren ons dat 'de patiënt' in razendsnel tempo aan het veranderen is in deze digitale wereld', zegt Lukas Dekker, cardioloog aan het Catharina Ziekenhuis in Eindhoven en oprichter van hart.volgers. 'Hij gaat actief op zoek naar informatie voor, tijdens en na zijn diagnose. Maar, er is veel verkeerde informatie te vinden op internet. Bovendien is informatie soms moeilijk goed te interpreteren of te vertalen naar je eigen situatie. Onrust en angst kunnen hierdoor versterkt worden. Vaak bezoekt een patiënt daardoor voor de zekerheid nog een keer zijn arts. Gebruikers laten weten dat door sitebezoek veel meer rust en is ontstaan en ook troost bij lotgenoten. Ik roep collega-cardiologen in heel Nederland op om zich ook te verbinden aan het platform zodat we de miljoen hartpatiënten in Nederland en hun familie zo goed mogelijk online kunnen helpen.'

Subsidie

Hartvolgers.org is een initiatief dat zonder subsidie van het Rijk of verzekeraars is opgezet. Dankzij het winnen van de 'Zorgtalent van het Jaar' verkiezing in 2013 kon manager Dennis van Veghel van de maatschap cardiologie en cardiothoracale chirurgie in het Catharina Ziekenhuis budget vrijmaken.'Dat is echter niet voldoende om het platform structureel in de lucht te houden. Ik verwacht namelijk dat we makkelijk kunnen doorgroeien naar tien keer meer bezoekers en leden. Daarom hopen we in Den Haag een oplossing te vinden voor de kosten van het platform. Alle zorgmedewerkers werken op vrijwillige basis aan het platform maar de techniek is niet gratis. Oplossing zou kunnen zijn dat dit soort platforms in de zorginkoop worden opgenomen of dat er een subsidie wordt uitgekeerd. Als je kijkt wat voor besparingen ons platform oplevert dankzij preventie, zijn de kosten van nauwelijks een ton per jaar te verwaarlozen.'

Lea Bouwmeester

Kamerlid Lea Bouwmeester (PvdA) is enthousiast over het platform en zoekt naar nog meer steun om het voortbestaan te verzekeren. 'Ik ben geen voorstander van eenmalige subsidies omdat die in de praktijk vaak niet werken. Maar waar wij en ook mijn collega's bij de VVD het over eens zijn, is dat voor dit soort initiatieven eigenlijk ruimte gemaakt moet worden in het zorgstelsel. De periode van de mooie initiatieven is voorbij, nu moeten we het inbedden in het stelsel. Over hoe we dat kunnen doen, moeten we snel oplossingen vinden.'

E-health

E-health is het gebruik van technologie ter ondersteuning of verbetering van de gezondheid en de gezondheidszorg. Patiënten en cliënten zijn dankzij e-health in staat om regie te nemen over hun gezondheid. Zelfmanagement staat bij zorginstellingen hoog op de agenda. Berichten in het dossier gaan bijvoorbeeld over implementatie en bekostiging, videocontact met thuiszorgmedewerkers, telemonitoring van patiënten met chronische aandoeningen, preventie met behulp van technologie maar ook hoe zorgpersoneel werkt met e-health.

Of registreer u om te kunnen reageren.