Exclusief toegankelijk Registreer voor toegang tot Zorgvisie.nl Lees meer

CZ steunt voormalig Mirro-keurmerk voor ggz

Na Zilveren Kruis doet ook zorgverzekeraar CZ mee aan de ontwikkeling van kwaliteitskeurmerken voor de basis-ggz in de Stichting Kwaliteit in Basis GGZ. Dat is een afsplitsing van de Stichting Mirro.
CZ steunt voormalig Mirro-keurmerk voor ggz
Foto: Rgbstock/sundesigns

De keurmerkactiviteiten van Mirro zijn dit voorjaar afgesplitst en ondergebracht in de Stichting Kwaliteit in Basis GGZ. De Stichting Mirro, gestart in 2012 op initiatief van Zilveren Kruis door enkele grote ggz-instellingen en wetenschappers, blijft gaan over screeningsinstrumenten voor de ggz. Ggz-aanbieders hadden de nodige kritiek op de Stichting Mirro vanwege gedwongen winkelnering. Zorgaanbieders voelden zich gedwongen om het screeningsinstrument Mirro te gebruiken. Deden ze dat niet, dan betaalde Zilveren Kruis maar 85 procent van het maximale tarief. Andere leveranciers van screeningsinstrumenten voelden zich hierdoor buitenspel gezet. Huisartsen voelden zich gepasseerd bij de ontwikkeling van normen voor het doorverwijzen van cliënten. Van gedwongen winkelnering is nu geen sprake meer. Ggz-aanbieders mogen ook andere screeningsinstrumenten hanteren.

Kwaliteit basis-ggz

Voor CZ was de afsplitsing een voorwaarde om mee te doen aan de Stichting Kwaliteit in Basis GGZ (KiBG). Deze stichting wil een landelijk platform zijn voor de discussie over kwaliteit en doelmatigheid. Het doel is patiënten de juiste zorg op het juiste moment te geven. Met de deelname van de tweede zorgverzekeraar van Nederland is het draagvlak aanzienlijk vergroot. 'We willen de kwaliteit van de basis-ggz een impuls geven', zegt Marieke Verlee, ggz-inkoper bij CZ. Verlee benadrukt dat CZ bij de zorginkoop geen link legt met de screeningsinstrumenten van Mirro. 'Ggz-aanbieders mogen ook andere screeningsinstrumenten gebruiken.'

Keurmerk basis-ggz

Het keurmerk van de Stichting Kwaliteit in Basis GGZ stelt eisen aan de inzet van e-health, de zorgtoewijzing in de keten, het werken volgens vaste behandelprotocollen en het aanleveren van behandelresultaten via ROM (Routine outcome measurement). Deze week verschijnt op Zorgvisie een interview met Stephan Valk, bestuursvoorzitter van Parnassia en een van de initiators van Mirro.

Kwaliteitsnormen

Om kwaliteit te garanderen stellen wetenschappelijke verenigingen kwaliteitsnormen op. Ziekenhuizen proberen hier zo goed mogelijk aan te voldoen, terwijl verzekeraars over hun schouders meekijken.
Bekijk het dossier

Eén reactie

  • Judith Veenendaal

    Bij CZ en ook Zilveren Kruis kun je voor een iets hoger tarief in aanmerking komen als je een te betalen overeenkomst sluit met de stichting Kwaliteit in de basis-ggz. Deze stichting komt voort uit Mirro en enkele samenwerkende instellingen. De LVVP, de Landelijke Vereniging van Vrijgevestigde Psychologen & Psychotherapeuten, is geen voorstander van een dergelijk keurmerk. Beide zorgverzekeraars kiezen voor een commercieel privaat initiatief dat in wezen een voortzetting is van Mirro, waarin ggz-instellingen en hun vooruitgeschoven posten (Parnassia, Indigo cs.) hun stempel op de ggz willen drukken. Wij hebben als LVVP meerdere malen gesproken met deze stichting en wij concluderen dat dit keurmerk niets toevoegt aan ons kwaliteitsbeleid en de initiatieven die landelijk reeds op stapel staan, zoals zorgstandaarden, richtlijnen en een kwaliteitsstatuut. De LVVP vindt dat wij als vereniging kwaliteit garanderen door visitatie o.b.v. een veelheid aan kwaliteitscriteria, sturen op functioneren i.s.m. de IGZ, een ROM-portal, een jarenlange traditie in transparantie m.b.v. het LVE-codeboek, BIG- en andere (her)registraties, interne scholing/intervisie, e-health, centrale klachtenafhandeling e.d. Bovendien is het landelijk Kwaliteitsnetwerk opgericht. In 2016, met een uitloop tot 2017 verschijnen er zorgstandaarden en richtlijnen. Weer een nieuw keurmerk is windowdressing en voegt hier niets aan toe, behalve extra administratieve lasten.

    drs. Judith M. Veenendaal, dir. LVVP

Of registreer u om te kunnen reageren.