Exclusief toegankelijk Registreer voor toegang tot Zorgvisie.nl Lees meer

IGZ kan zorgbestuurders vervangen

De Inspectie voor de Gezondheidszorg (IGZ) kan met ingang van 1 januari een ministeriële aanwijzing geven aan falende zorgbestuurders. Als ‘ultimum remedium’ kan de aanwijzing ook inhouden dat de raad van bestuur of raad van toezicht van een zorginstelling wordt vervangen.
inspectie400.jpeg
Foto: igz

Met het nieuwe beleidskader 'Goede zorg vraagt om goed bestuur' geven minister Edith Schippers en staatssecretaris Martin van Rijn van VWS vandaag een nieuwe impuls aan de beleidsagenda voor goed bestuur in de zorg. Belangrijkste wijziging is het vergroten van de slagkracht van de IGZ. Vanaf deze maand is de IGZ gemandateerd tot het geven van aanwijzingen op de grond van artikel 27 van de kwaliteitswet Wkkgz. Daarmee is de inspecteur-generaal bevoegd namens de minister een aanwijzing te geven. De IGZ hoeft dan niet eerst aan de minister of staatssecretaris een advies uit te brengen tot het geven van een aanwijzing, die er vervolgens over moet besluiten. De IGZ kan hierdoor sneller handelen.

Ultiem middel
De inhoud van een aanwijzing kan verschillen, naar gelang van de situatie. Het kan bijvoorbeeld gaan om een concrete opdracht of om het verplicht bijplaatsen van een deskundige aan de raad van bestuur of raad van toezicht. Als allerzwaarste middel kan de aanwijzing ook inhouden dat de raad van bestuur of raad van toezicht wordt uitgebreid of dat een of meer leden daarvan worden vervangen.

Aanwijzing
Aan een aanwijzing gaat doorgaans een ondertoezichtstelling vooraf, maar dat is niet verplicht. Een aanwijzing kan ook worden gegeven zonder dat een instelling eerst onder verscherpt toezicht is gesteld. Bij de keuze om een aanwijzing te geven, weegt een aantal vragen zwaar. Ziet de zorgaanbieder in dat sprake is van een gebrek in de door hem geleverde zorg? Is de zorgaanbieder open en transparant naar interne en externe stakeholders? Is er bij de zorgaanbieder eerder reden en noodzaak geweest voor het opleggen van maatregelen door de Inspectie? Is er bij de zorgaanbieder sprake van bijzondere omstandigheden waardoor de geconstateerde gebreken maar tijdelijk zijn?

Gerelateerde tags

Of registreer u om te kunnen reageren.