Exclusief toegankelijk Registreer voor toegang tot Zorgvisie.nl Lees meer

Bewoners verpleeghuizen overlijden steeds sneller

Bewoners van verpleeghuizen komen met steeds zwaardere zorgvraag verpleeghuizen binnen, waardoor de verblijfsduur fors afneemt.
Hisgen_Borghuis_450.jpg
Eric Hisgen en Inge Borghuis: steeds meer stervensbegeleiding in verpleeghuizen.

Amstelring ligt op koers. De Amsterdamse zorgorganisatie staat niet langer op de ‘zwarte lijst’ van de Inspectie voor de Gezondheidszorg (IGZ). De IGZ heeft Amstelring verschoven van status 1 (intensief vervolgtoezicht) naar status 2 (vervolgtoezicht). De Inspectie heeft in augustus drie van de 24 locaties van Amstelring bezocht. De medicatieveiligheid is op orde. De personeelsbezetting en de samenwerking tussen zorg en paramedici vertonen een stijgende lijn. De IGZ heeft nog wel zorgen over voldoende deskundigheid onder het personeel en het nieuwe cliëntdossier. Maar de IGZ heeft vertrouwen in de koers van het bestuur en houdt een vinger aan de pols.

Afbouw verzorgingshuizen
De problemen bij Amstelring hangen samen met de afbouw van verzorgingshuizen, vertellen Eric Hisgen (voorzitter) en Inge Borghuis van de raad van bestuur. Amstelring deed relatief veel aan verzorgingshuiszorg. De afbouw van zzp 1 tot en met 3 zadelde de zorgorganisatie met een enorme bezuinigingsopdracht op. Borghuis: ‘Drie verzorgingshuizen werden gesloten, in totaal 700 plekken minder. Duizend medewerkers verloren hun baan. Duizend bewoners zijn verhuisd naar een andere woonplek. Dat heeft enorme impact op de organisatie.’

Zwarte lijst IGZ
Amstelring werd in juli volkomen verrast door de publicatie van de IGZ-lijst. De zorgorganisatie was in gesprek met de IGZ over kwaliteitsproblemen op twee locaties, maar de lijst met de categorieën 1, 2, 3 en 4 kwam volkomen uit de lucht vallen. In de beeldvorming ging de ‘zwarte lijst’ een eigen leven leiden. De organisaties in deze categorie zouden ‘rotte appels’ zijn die ondermaatse zorg leverden. Ze zouden onder verscherpt toezicht staan, terwijl daarvan geen sprake was. Natuurlijk, er waren zorgen over de kwaliteit van zorg, maar de beeldvorming gaf geen goed beeld van wat er echt speelde.

Zorgzwaarte neemt snel toe
Volgens Eric Hisgen, voorzitter raad van bestuur,  wordt het verkeerde debat gevoerd over de verpleeghuizen. In zijn ogen zou dat moeten gaan over de snel toegenomen zorgzwaarte van de verpleeghuisbewoners in plaats van afvinklijsten en ranglijsten van de IGZ. ‘Verpleeghuizen zien de effecten van het overheidsbeleid versneld op zich af komen. Ouderen wonen langer thuis. Als ze bij ons verblijven, hebben ze een veel zwaardere zorgvraag. Dat was voorzien, maar niet in dit tempo.’

Verblijfduur korter
Het is te zien aan de gemiddelde verblijfduur. Tot voor kort was die twee jaar. Nu is die landelijk negen maanden. Bij Amstelring is die zelfs zes maanden. Borghuis: ‘Vroeger hadden we bewoners die nog actief rondliepen. Nu zijn we een plek geworden waar hele complexe zorg wordt gegeven. Een groot deel is stervensbegeleiding. Daar zijn anders opgeleide medewerkers voor nodig. Maar deze ontwikkeling gaat zo snel dat we met onze personeelssamenstelling daar niet voldoende op hebben kunnen anticiperen.’

Zzp-bekostiging is verouderd
Ook de zorgzwaartebekostiging van de verpleeghuizen is verouderd en niet berekend op de toegenomen zorgzwaarte. Borghuis: ‘Voor zzp 5 en zzp 7 kunnen verpleeghuizen per bewoner 2,5 tot 3 uur per etmaal een verzorgende beschikbaar hebben, terwijl in sommige situaties permanent zorg nodig is.’

Calamiteiten
Hisgen is ook geschrokken van de plannen van de IGZ om alle calamiteiten in verpleeghuizen openbaar te maken. ‘Zonder die in de context te kunnen zien heeft dat geen zin.’ Borghuis vult aan: ‘We verzorgen en begeleiden zeer kwetsbare ouderen in hun laatste levensfase. Daar gaat soms wel eens wat mis, maar dat is in de thuissituatie niet anders. Alleen accepteren we het makkelijker als dat thuis gebeurt. Thuis lijkt het wel makkelijker om het leven te nemen zoals het is.’

Dossier ouderenzorg
In het dossier ouderenzorg draait het om langer thuis wonen, verpleeghuizen en gezond blijven. Lees meer

Eén reactie

 • Mr. R. M. Dalmijn, arts

  En dan mogen wij kennismaken met de oudere kwetsbare medemens, de familie en bewoner troosten, de laatste fase begeleiden ; intussen alle quadranten van de zinvolle dagbesteding vullend, om vervolgens het uitzendbureau en de detacheerder a €120.000 aan kosten voor niveau 4 , te bellen.
  Maar ondanks de ongenuanceerde kritiek van sommige politici en bewindspersonen zie ik positieve veranderingen.
  Er komt een nieuw slag Bestuurders die niet wortelen in de uitgeputte aarde van de zorg. Jonge vrouwen uit industrie , welzijn, Krijgsmacht , onderwijs en hospitality.
  De sfeer is aan het veranderen, de IGZ signaleert nu ook de mooie ontwikkelingen , de financiers tonen , ook financieel , begrip.
  De nieuwe bestuurder is geen slaaf van regels of onderhorig aan het oude zorgregime. De rug is gerecht. De hedendaagse bestuurder is een Teckel en niet langer een labrador.Het huis wordt op orde gebracht , misschien heeft de wnt2 dit proces versneld maar het is een opzienbarende ontwikkeling. Deze bestuurders gaan de gelederen van de aankomende lekeninspecteurs van de IGZ vullen. Als er tenminste nog iemand is die zich dit briljante idee van VWS , Patiëntenfederatie en politiek kan en wil herinneren.

Of registreer u om te kunnen reageren.